söndag, mars 13, 2011

Strålkastarljus på behovet av förnybar energiJapans kärnenergihot, Libyens oljekris sätter strålkastarljuset på behovet av förnybar energi 03/13/2011 av Juan Cole

Rädslan för reaktorhärdsmältor har komplicerat Japans försök att tillfriskna från dessa tsunamis som kommit att träffa prefekterna i fredags.

Japan som inte har någon egen olja eller gas, får ungefär en tredjedel av sin el från kärnkraft som resultat av regeringens åtgärd att bygga kärnkraftsreaktorer efter det stigande elpriset under 1970talet.

Upptrissade oljepriser på grund av instabilteten i Libyen och på andra platser i MellanÖstern, visar att behovet av alternativ till dessa kolväten fortfarande existerar.

Och förutom överväganden om priset, vet vi nu att världen står inför ett verkligt hot från en av kolväten framkallad klimatförändring. Men svaret under 2011 är annorlunda än det som var under 1980talet. Nu är det möjligt att ersätta kolväten med förnybar energi.

Aljazeera rapporterar om kärnenergikrisen:

Rädslan för härdsmälta i Japan gav en särskild tyngd åt demonstrationen nyligen i Tyskland mot kärnenergi-reaktorer, vilken kom att samla 50 000 demonstranter. Merkels konservativa regering hade beslutat upprätthålla driften i landets kärnreaktorer till år 2035, väl utöver deras ursprungliga planerade slutdadum.

Beslutet kom att resultera i ett ramaskri bland Tysklands Gröna Parti och dess socialdemokratiska partiallierade.

I motsats till t.ex Tyskland har Japans regering gjort lite för att stödja alternativa energikällor t.ex sådana som vindkraft, ett område där landet har hamnat bakom ledande länder som Tyskland och Kina.

Projekt som drar fördel av kraftkällor som t.ex havsvågor planeras i Skottland och i Oregon, men uppenbarligen inte i Japan (vilket borde ha varit naturligt vad detta land beträffar).

Portugal får 45% av sin electricitet från förnybar energi, för det mesta beroende på regeringens politik och smarta investeringar. Lissabon har visat att man till största delen utnyttjar förnybara energikällor även idag.

Krisen i Japan har återupplivat fruktan hos miljörörelsen i Indien om landets planerade 21 kärnkraftsanläggningar.

Givet att solenergi nu når fram till nätet på en del marknader, till $4 per watt, är det solrika Indien hänvidat till att bekosta dyrbara och farliga kärnkraftverk.

Dom är i sig själv inte säkra, vars avfall kan användas vid framställning av kärnvapen och spridning av dessa, och producerar kärnavfall som omöjligt går att lagra säkert.

Företrädare för denna industri utnyttjar propaganda och korrumperad ‘vetenskap’ i försök att dölja dessa uppenbara slutsatser, en aktivitet kallad “greenwashing, gröntvättning.”

Regering och industri-investeringar vid slutet av kärnkraftsanläggningar tar undan viktiga resurser från sol och vind, vilka är långt mer livskraftiga.

Japan befinner sig mitt i en svår uppsättning utmaningar. Men då dessa uppfyllts, borde landets regering göra ett viktigt försök att lägga om sin politik och föra fram grön energi av Portugals modell.

Och Indien borde överväga sin illa genomtänkta vändning mot kärnkraftanläggningar. Det är ett seismiskt aktivt område, och att hålla uppe infrastrukturen är dessutom besvärligt i en utvecklingsnation.
övers Ingrid Ternert

Etiketter: