torsdag, mars 24, 2011

Svenska stridsflygplanet Gripen kunde ha väntat med Libyen
Den 21 mars sa den svenska militären man var beredd att inom 10 dagar ställa upp med Jas Gripenplan, såvida Sverige skulle bli tillfrågad om att delta i en militär aktion mot Libyen.
Den svenska militären informerade den svenska regeringen om att man kunde ställa upp med sex till åtta plan. De hade då tio dagars uppehåll, och behövde inte ta någon längre tid än det.
Det sa till TT Therese Fagerstedt vid de svenska militärens informationsavdelning. Var flygplanet skulle stationeras och hur mycket besättning som hade behövts, det återstår att bestämma. Hur lång tid det egentligen skulle behöva ta för enheten, det beror på den politiska beslutsprocessen.

Källor med inblick i NATO avslöjade till DN, att Sverige kommer att bli tillfrågad, senast under tisdag eller onsdag, om man vill låna ut sitt stöd.

Folkpartiet och Kristdemokraterna har kritiserat utrikesminister Carl Bildts och regeringens ståndpunkt, eftersom den bestämt att vänta tills man blir tillfrågad snarare än att erbjuda svenskt stöd.

Allan Widman i Folkpartiet vill att regeringen ställer upp med 'Expeditionary Air Wings', en flygplansstyrka på åtta plan, som utgör en del av en Nordisk Stridsgrupp.
'Jag tror vi borde skicka budskapet, att vi kan och vill delta', sa han till DN.

Utrikesminister Carl Bildt delar emellertid inte sina regeringskollegers uppfattning.
I en radiointervju under söndagen sa Bildt att Sverige kunde vänta med att erbjuda militär assistans tills man hade blivit tillfrågad.

Om emellertid NATO närmat sig Sverige, hade inte Bildt avfärdat ett möjligt militärt deltagande.

'Alla alternativ ligger fortfarande på bordet. Ifall vi blir tillfrågade kommer vi att se över på vilka sätt Sverige kan bistå,' sa han.

Enligt överstelöjtnant Stefan Ring, expert i militär strategi från Försvarshögskolan i Sverige, finns det behov av ytterligare luftstyrkor för operationerna i Libyen.

Frankrike har ställt ungefär 100 plan till förfogande, vilket låter rätt mycket. Men jämfört med flygattackerna mot Kosovo och Serbien är väldigt få plan i görningen. På den tiden skedde dagligen 700-800 flygningar, förklarade han för TT.

På måndagen åker Carl Bildt till Bryssel för att möta utrikesministrar från andra EUmedlemsstater.

På sin personliga blogg "Alla Dessa Dagar" skrev han i söndags att situationen i Libyen säkert skulle komma att stå högt på dagordningen.

´Sverige kommer att stödja resolutionen på det sätt och med de resurser som skulle passa oss bäst', skrev Bildt.

Han påpekade att för ögonblicket står i huvudsak militär aktion i fokus, men det finns mer än det i resolutionen, och Sveriges roll i operationerna är inte på något sätt klar.


övers IT

Etiketter: