onsdag, mars 09, 2011

Sverige och krigen i världen


Den svenska vapenförsäljningen går på hela 14 Mdr enligt svenska ISP, Inspektionen för Strategiska Produkter, och sedan gammalt går den även till Bahrain och Egypten- vilka båda ligger i krig och dit vi enligt svensk lag då inte får exportera vapen.

I Egypten befinner sig kristna och muslimer i nya spänningar. EUparlamentet vill erkänna Övergångsrådet inom den libyska oppositionen och kräver ett flygförbud över landet, skriver

Huffington Post den 7 mars
, och att President Khadaffi skyller på Al Qaida.

WASHINGTON -- Samma dag som försvarsminister Robert Gates sa att Amerika skulle fortsätta sin militära närvaro i Afghanistan längre än till år 2014, visar en ny opinionsundersökning att majoriteten av amerikanarna vill att alla USAtrupper ska dras tillbaka inom ett år.

Rasmussens opinionsinstitut, vars undersökningar ofta anklagats för att ha en tydlig konservativ slagsida, finner att för första gången vill majoriteten tänkbara väljare, att den amerikanska regeringen går ut med en tidtabell inom ett år för ett
tillbakadragande av de amerikanska trupperna från Afghanistan.

Inom den opinionsgruppen vill 31 procent att trupperna omedelbart tas hem. Under september 2010 ville 43 procent av de tänkbara väljarna ha en ettårig tidtabell.

Tidtabellen anses vara mer forcerad än den som president Obama ställde upp. Den nuvarande planen går ut på att de amerikanska trupperna börjar dras tillbaka i juli 2011 och sedan avslutar sina stridsoperationer under år 2014.

Men nu har försvarsminister Gates sagt att både den amerikanska och afghanska regeringen går med på att USAstyrkorna kan stanna kvar i Afghanistan även efter denna datum 2014.
"Helt klart blir detta en liten del av den närvaro vi har idag, men jag tror vi gör detta", sa Gates. "Jag känner på mig att de vill att vi ska göra det."

73 procent av demokraterna stödde en tidsperiod av ett år, jämfört med 37 procent av republikanerna. Men stödet har gått ner i båda partier, då 24 procent av republikan-nerna för sex månader sedan föredrog att ta hem trupperna inom ett år.

Rasmussen ser också utifrån den undersökning som man gjorde den 4-5 mars, att 41 procent av amerikanarna är osäkra på huruvida man egentligen betraktar USAs mission i Afghanistan som en framgång. Endast 27 procent känner sig säkra i den frågan.

En opinionsundersökning från februari som USA Today/Gallup genomförde, fann också att 72 procent av amerikanarna skulle ha stött Kongressen i fråga om ett snabbare tillbakadragande från Afghanistan.

Utrikesminister Hillary Clinton sa i december att trots att hon förstår allmänhetens frustration, kommer de låga opinionssiffrorna inte att förändra administrationens politik.

"Jag är väl medveten om allmänhetens bekymmer, och jag förstår detta," sa hon. "Men jag tror inte att ledare -- och säkerligen inte denna president --- tar beslut som handlar om liv eller död och vår nations säkerhet baserat på opinionssiffror."

"Så kommer ni inte att se honom, eller någon av oss, ta beslut."
övers Ingrid Ternert

Etiketter:

1 Comments:

Blogger Jan said...

HELGEN 19-21 MARS -
AFGHANSKA NYÅRET -
FREDSMARSCH / TRÄDPLANTERING
LJUSVAKOR I KABUL
En internationell delegation, samarr.
med Voices for Creative Nonviolence
har just avrest till Afghanistan.

www.livewithoutwars.org

GLOBAL TELEKONFERENS
MED AFGHANISTAN, IRAK, PAKISTAN,
JEMEN, PALESTINA & 20-30 LÄNDER:
www.globaldayoflistening.org

S.P.R.I.D. Please!!

Även på GandhiToday.org
www.gandhitoday.org/globallisten.html

Berg kan inte nå berg.
Bara Människor kan nå Människor.
- Afghanskt ordspråk

torsdag, 10 mars, 2011  

Skicka en kommentar

<< Home