torsdag, april 21, 2011

Flygförbudszon över Libyen, men varför då inte över Gaza?


Nyligen införde FNs Säkerhetsråd en flygförbudszon över Libyen, resol 1973, varför då inte också över själva Gaza? Målet skulle vara att hindra stridsflygplan från att attackera civila nere på marken.

En motsvarande zon behöver man i Gaza, där Israeliskt flyg sedan länge attackerar befolkningen där och genom händelserna i Nordafrika intensifierar sina attacker mot civila.

Bara under de senaste 48 timmarna dödades tio civila, inklusive en kvinna och hennes dotter samt två barn.

Israels regering, uppbackad av en del sk israelvänner och andra bulvaner, har inlett en intensiv kampanj för att få FN-rapporten om misstänkta krigsbrott under kampanjen i Gaza för två år sedan begravd och skrotad.

Rapporten överlämnades nyligen av FNs Råd för de Mänskliga Rättigheterna till FNs SäkerhetsRåd fvb till Internationella Brottmålsdomstolen i Haag. Det är detta Israel vill förhindra.

Med Goldstonerapporten ur vägen kunde Israel gå vidare med nya planer på massmord och förödelse i Gaza, och kan planera en ny attack mot den andra frihets-flottan, Freedom Flotilla 2, som inom kort återigen kommer försöka bryta den olagliga blockaden av Gaza.

Arabförbundet vände sig för någon vecka sedan till FN med kravet på en flygförbuds-zon i Gaza, liknande den över Libyen. Nu är det upp till den svenska regeringen, våra politiska partier, EU och andra som stött resolutionen om Libyen att bevisa talet om skydd av civila inte bara gäller vissa utvalda länder.

Kravet gäller också alla de 1,5 miljoner palestinier som nu bor hopträngda i utsatta områden utan möjlighet att komma undan attackerna.

Gör man det?

är frågan Gunnar Olofsson i Göteborgs Palestinagrupp ställer

Etiketter:

2 Comments:

Blogger Thomas said...

Om flygförbudszonen även innebär att Qassam-raketer skjuts ner och utskjutningsramper bekämpas kan väl alla hålla med?

torsdag, 21 april, 2011  
Blogger Harry Harrysson said...

Ca 10000 raketer/granater från Gaza mot civila i Israel före krigets, 777 efter, vad tycker du Israels ska göra åt det? Rycka på axlarna och säga "ja, vi är ju bara judar så...." ???2 Det är ju vad ditt raljerande innebär.

Har du allvarligt talat om för Hamas att det är totalt emot alla krigslagar att sätta upp armén mitt i en befolkad stad med kvinnor och barn som mänskliga sköldar? Nähä. Har du sett alla foton hur Hamas skjuter av raketer från bostadskvarter med en skock ungar runtikring som tittar på? Nähä. Tips: Israel kan göra som Hamas, sända in raketer utifrån med mycket sämre träffsäkerhet och när de träffar en skolbuss med 50 ungar kan de också rycka på axlarna och säga att de har fått order att försvara sig på det sättet. Nu har ju Goldstone dragit tillbaka sitt förbud till Israel att försvara sig.

onsdag, 27 april, 2011  

Skicka en kommentar

<< Home