söndag, april 24, 2011

Svenska soldater i Afghanistan, ett evighetsföretag...?


Svenska militärer kvar i Afghanistan
efter 2014
Svenska stridande styrkan ska vara hemtagen från Afghanistan 2014,
men det hindrar inte att svenskar kan komma att strida i Afghanistan även efter 2014.
Det sade utrikesminister Carl Bildt i samband med att regeringen presenterade sitt förslag till hur länge den svenska stridande styrkan ska stanna i Afghanistan.

– När vi talar om att vi ska vara stödjande låter det som om att det
ska vara ofarligt. Det kan det vara så länge man håller sig på
kaserngården. Teamen följer med de afghanistanska förbanden ut och
det är de som också hamnar i strider. Det ligger i sakens natur att
det handlar om on-the-spot-training och stöd för att det här ska
fungera, sade utrikesminister Carl Bildt.

Svenska militärer kommer alltså att vara kvar i Afghanistan även
efter 2014. Bland annat med officerare som följer med och stödjer
afghanska styrkor. Det är också bland annat instruktörer och stöd för
polis och rättsapparat i landet.

Carl Bildt är nöjd med den uppgörelse som regeringen slutit med
Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Förslaget läggs i dag till
riksdagen. Det innebär att det nästa år ska vara cirka 500 svenska
soldater i Afghanistan. I styrkan kommer två räddningshelikoptrar med
ett 30-tal personer att ingå.

Enligt utrikesminister Carl Bildt kommer den svenska politiken nu att
anpassas till andra länder som har soldater i Afghanistan. Enligt
Kabulkonferensen i somras vill Afghanistans regering ta över
styrkorna i landet 2014. Då ska den svenska stridande styrkan vara
hemtagen. Det är ambitionen, men enligt Carl Bildt finns det en stor
osäkerhet när det gäller årtalet.

– Det är i grunden president Karzai som har satt detta årtal och det
är naturligt att vi anslutit oss till detta, men man kan inte vara
säker på någonting. Men man måste ha ambitionen och det har vi.
President Karzai har en ambition och den stöder vi internationellt
och då är det klart att den svenska politiken ska stödja den också,
säger utrikesministern.

USA förhandlar om att stanna i Afghanistan Ekot 20 april

De amerikanska trupperna kan komma att stanna i upp till 20 år till.
USA har tidigare sagt att de sista av deras styrkor ska lämna
Afghanistan år 2014. Men nu förhandlar de två länderna om att
åtminstone en del av de amerikanska trupperna ska vara kvar för en
längre tid, kanske upp till 20 år.

Som det är nu har USA omkring 100 000 soldater i Afghanistan och
president Obama har lovat att de första av dem ska komma hem i
sommar. Men de tidigare löftena om en bortre tidsgräns år 2014 verkar
inte längre gälla.

Förra månaden inledde USA och Afghanistan förhandlingar om vad som
kallas en Strategisk Partnerskaps-Deklaration och innebörden är att
USA ska ha kvar ett antal militära baser även efter år 2014. Det
talas om en tidsrymd på 10 till 20 år men hur många soldater det
skulle handla om är inte klart.

Enligt tidningen New York Times vill USA att avtalet ska vara klart
att undertecknas senast i slutet av juni. Utrikesminister Hillary
Clinton har sagt att ”det inte ska misstolkas som att USA vill
ockupera Afghanistan”. Om USA håller sig kvar längre än väntat kan
det också ha bäring på hur länge Sverige behåller sin styrka.

Orsaken till att USA skulle stanna kvar är att det är högst osäkert
om den afghanska militären och polisen verkligen kan ansvara för
säkerheten redan om tre år. Men frågan är mycket känslig, både i USA
och i Afghanistan.

I USA är allmänheten krigstrött och de flesta vill att USA drar sig
ur snabbt, saken görs inte bättre av att USA också sonderar
möjligheten att stanna kvar i Irak med en mindre truppstyrka, trots
att man skulle ha lämnat för gott senast kommande årsskifte.

I Afghanistan är det känsligt eftersom regeringen samtidigt försöker
få till stånd förhandlingar med talibanerna om någon form av
fredsuppgörelse och talibanernas första villkor där är att alla
utländska trupper lämnar landet.Det handlar bland annat om svenska
officerare, så kallade OMLT-team (Operational Mentor and Liasons
Team), som följer med och stödjer afghanska styrkor.

Etiketter: