fredag, maj 20, 2011

Libyen: Väst och al-Qaida på samma sida

av Richard Spencer, Tripoli
18 maj 2011

Uttalanden om stöd till Libyens revolution genom al-Qaida och ledande islamister kan ha lett till en rädsla för att Västs militära aktioner kunnat spela dessa ideologiska fiender i händerna.

Libyen och al Qaida

WikiLeaks telegram, oberoende analyser och rapporter, alla har de identifierat anhängare till den islamska saken inom oppositionen mot överste Khadaffis regim, särskilt i städerna Benghazi och Dernah.

En al-Qaidaledare av libyskt ursprung, Abu Yahya al-Libi, har släppt ett uttalande till stöd för uppståndelsen för en vecka sedan, medan Yusuf Qaradawi med band till Muslimska Brödraskapet och den Khatar-baserade teologen, släppte en fatwa som godkänt överste Khadaffis ja till dennes avrättning.

Men samtidigt håller dessa med om att revolutionens ledande roller spelas av samma tvärsnitt av samhället som deras egyptiska grannar i dörren där bredvid – liberaler, nationalister, dessa med personlig erfarenhet av regimens brutalitet och
islamister som skriver under på de demokratiska principerna.

WikiLeaks telegram, som från början släppts av Daily Telegraph och daterats till 2008,identifierade Dernah till att i synnerhet utgöra en grogrund för kämpar i ett antal fall, inklusive i Afghanistan och Irak.

"De arbetslösa, utstötta unga män från östra Libyen som ingenting har att förlora och därför är villiga att offra sig själva för något större än det egna jaget genom att engagera sig i extremism i namn av religion", citerade telegrammet att en affärsman i Dernah hade sagt.

Överste Khadaffi har beskrivit rebellerna i Dernah som ledda av en al-Qaida cell, vilken deklarerade staden som ett islamskt emirat. Regimen skyller också på vad de hundratals medlemmar av den libyska IslamistStridsGruppen släppt alltsedan gruppen tog till våld för två år sedan.

Trots att regimen sa de var knutna till al-Qaida, har flertalet LIFG medlemmar enbart fokuserat på införande av Sharia-lagen i Libyen och tillbakavisar en världsomspännande "jihad".

Den man som kommit till Dernahs försvar, Abdelkarim al-Hasadi, arresterades av USAs styrkor i Afghanistan år 2002, men säger han inte stöder en taliban-älskande stat.

Rebellernas' politiska ledare där säger att det hla är sekulärt.

Samma gäller ett bredare ledarskap, vars medlemmar menar att man ansluter sig till mycket liberala ideal.

I varje framtida förhandling – om det så skulle vara dialog eller också en seger – kunde rebellernas talesman snarare vara en politiker, vilken tills helt nyligen varit någon erfaren figur inom själva regimen.

Ledaren för oppositionen inom Nationella Rådet, Mustafa Abdul Jalil, var överste Khadaffis justitieminister, tills han vid starten för upproret avgått.

Det kanske inte är så illa som det låter – han var rättsprofessor utnämnd till förbättring av de Mänskliga Rättigheterna i

Libyen genom Saif al-Islam Khadaffi, den av överstens söner som ledde Libyens närmande till Väst och redan hunnit komma ihop sig med regimens gamla medlemmar.

Militärbefälhavare är ändå Abdul Fattah Younis al-Obeidi, en tidigare ledare för överste Khadaffis specialstyrkor och överstens inrikesminister, tills han gått över till rebellerna.

Han beskrev överste Khadaffi som "inte riktigt klok" och arbetade med de utländska militära specialstyrkorna SAS under landets knappt upptinade brittisk-libyska relationer.

Men det innebär fortfarande en viss ironi att Väst väljer sida i en strid mellan ledaren för en mycket hatad regim och hans tidigare effektiva ställföreträdare.över Ingrid Ternert

Etiketter: