söndag, maj 08, 2011

Loya Jirga i Afghanistan - för den egna framtidens skull


(redan övers) Kriget i Afganistan tuggar vidare på skilda plan och hade man kunnat lösa det själv, utan ytterligare utländsk inblandning, då vore det i dubbel bemärkelse guld värt .

Afghanistan Times - Officiellt var det inte USA som kom med förslaget om permanenta baser i Afghanistan, då den'Strategiska överenskommelsen mellan USA och Afghanistan' är bra för Afghanistan, menar Spanta, som är chef över det Nationella Säkerhetsrådet.

Han förklarar att den afghanska sidan gått med på vissa villkor för USA, innan man gick in i en överenskommelse mellan de båda sidorna.

Vid ett tal i det afghanska parlamentet poängterade landets utrikesminister, att en överenskommelse inte bara handlar om kriget, utan en av uppgörelsens viktigaste delar består i restaurering av landets ekonomi.

Spanta sa att förutsättningen för överenskommelsen vilar på träning och utrustning av de afghanska säkerhetsstyrkorna, där 80 procent av de internationella fonderna går genom den afghanska regeringen och ett regionalt samarbete under motståndet.

Spanta pekade ut grannländerna och sa, att om dessa inte är emot den afghansk-amerikanska överenskommelsen, borde man sluta upp med att placera ut bomber och motståndsmän i Afghanistan.

"Inom kort kommer president Karzai att hålla en konferens med länder i regionen för att förklara Afghanistans hållning genom att göra upp och försäkra dessa om, att vi inte kommer att hota våra grannar," sa Spanta.

Utrikesminister Zalmai Rasoul sa- "Det är viktigt att vi inte betraktar detta enbart ur ett säkerhetsperspektiv. Ekonomi är en väsentlig del av det hela, så att vi kunnat bygga ett viktigt fundament."

Vissa parlamentariker var tveksamma till det effektiva i en traditionell nationell samling, Loya Jirga, för att lösa nationella frågor. Ett traditionellt möte ska snart hållas för att diskutera en afghansk-amerikansk överenskommelse och rollen den får i den regionala säkerheten.

"Obestämda uttryck som traditionell Loya Jirga kan inte användas vid beslut i strategiska frågor med påverkan på landet under något århundrade framöver," sa emellertid Naheed Farid, en afghansk parlamentsledamot från Herat.övers Ingrid Ternert

Etiketter: