söndag, maj 22, 2011

NATO bombar fram en humanitär kris i Libyen och Ryssland tror att målet är regimförändring

Libyen anklagar NATO för att framkalla en humanitär kris
21 maj 2011 av Jomana Karadsheh

Libyen har på lördagen anklagat NATO för att framkalla en humanitär kris efter de flyganfall man riktat mot en regeringskontrollerad hamn i Tripoli.


Attackerna ska ha begränsat rörligheten för fartyg med förnödenheter in och ut ur landet.

Detta uttalande från Mohammed Khadaffis regering kommer efter det att NATO meddelat att man bombat libyska krigsfartyg som angripit Natos egna fartyg...

NATOs krigsflygplan har sedan i mars hållit på att attackera militära mål...

NATOs flyganfall mot Tripolis hamn såväl som hamnar i Al-Khums och Sirte, har brutit mot FNs resolution enligt chefen för kustkommandot i Libyen, Amran al Forjani. Han har kallat denna operation för en "vansinnesattack."...

Den libyska tjänsteman som i fredags hade ledsagat CNNpersonal på en tur runt området, sa att en kommersiell hamn, inte den militära i närheten, hade blivit träffad...

Sex raketer i tre anfall träffade försvarets båtar och ett kustfartyg som låg för underhåll i hamnen.

Enligt tjänstemännen förblev hamnen öppen, men anfallen påverkade fartygens möjligheter att leverera förnöderheter.

Libyska tjänstemän sa att hamnen utgör den viktigaste leverantören av mat och bränsle, och anser att dessa anfall avhåller fraktfartyg från att komma dit av säkerhetsskäl och höjer därför försäkringen på fartyg och fraktgods.
....

Ryssland: NATO startar krig för "Regimförändring" i Libyen

Voice of Russia 21 maj 2011
Moskva tror att NATO vill ha regimförändring i Libyen. Det är vad det ryska utrikesmimisteriets talesman i Moskva, Alexander Lukashevich, anser..

Enligt honom reser det hela allvarliga farhågor om de verkliga politiska målen för koalitionens militära kampanj i Jamahiriya.

Dessutom säger det ryske utrikesministeriets uttalande att NATOflygets förstörelse natten innan av åtta libyska kustfartyg inte överensstämmer med FNs Säkerhetsråds resolution till skydd för civilbefolkningen.

övers IT

Etiketter: