måndag, maj 23, 2011

Nato orsakar död och humanitär kris i Afganistanregionen

Libyenkriget : NATO vållar död och humanitär kris - Prensa Latina 21 maj 2011 om Libyenkriget- NATO anklagas för att orsaka död och humanitär kris genom sina urskillningslösa bombningar.

Därefter har man infört restriktioner mot fartyg som transporterat hjälpsändningar till tre hamnar.

Afghanistankriget, av Brian Williams: Vita Huset utnyttjar dödssvadroner

Medan USA talar om att minska antalet reguljära stridstrupper på Afghanistans mark, intensifierar Vita Huset sin avrättningskampanj genom dödsskvadroner och fjärr-styrda flygplan i landet och hos grannen Pakistan.

En färsk rapport utgiven av 'Afghanistan Analysts Network' erbjuder viss insyn i hur USAs specialstyrkor opererar. Rapporten skriven av journalisten Kate Clark beskriver ett hafsverk av "målsökt dödande" under slutet av september och förklarar hur dessa operationer utvidgats sedan föregående år.

I dessa uppdrag samlar spioner in information och väljer ut de mål man tror kommer att försvaga talibanerna. Dödsjägarteam spårar sedan upp och skjuter ner personen —rätt ofta i andra människors närhet.
I ett fall där man misstagit sig på identiteten, sattes Zabet Amanullah upp på listan över "att dödas". Genom att agera som domare, jury och avrättare, dödade USAs kommandosoldater honom tillsammans med 10 andra människor i nordöstra Afghanistan.

De visade sig alla vara civila som rest som en del i en valkampanjskonvoj till stöd för Amanullahs svärson som parlamentskandidat.

Över de gångna åren har USAs specialstyrkor "ökat upp tempot i precisions-och underrättelsedrivna operationer för att tilfångata eller döda motståndsledare", sa General David Petraeus den 15 mars under vittnesmål till Kongressen, alltså var det befälhavaren över USAs styrkor i Afghanistan som sa detta.

Han sa att under loppet av varje 90 dagarsperiod dödar de 360 eftersökta mål eller tillfångatar Talibanledare.

Mellan 24 april 2010 och 15 april detta år har specialstyrkorna genomfört 11500 operationer i Afghanistan, rapporterade Wall Street Journal.

'Collateral damage’

Ibland har de "collateral damage"som blivit kvar vid USAs avrättningar’ rapporterats in. Då ett tredje barn dödats på mindre än en vecka i dessa attacker, hade USAledda styrkor den 16 maj dödat en 10 år gammal flicka och sårat fyra andra som var utanför sina hem och samlade in ved i östra delen av Kunar Provinsen.

Två dagar tidigare hade USAs trupper dödat en 15årig pojke i en kommandoräd i Nangahar Provinsen i Hesarekdistriktet i östra Afghanistan. Som svar följande morgon "samlades en arg folkmassa i Narra, pojkens by", rapporterade the New York Times, "och mer än 200 människor marcherade med hans kropp till områdets centrum.

En del av männen var beväpnade och konfronterade polisen, man skrek anti-amerikanska slagord och kastade stenblock mot polisfordon". Polisen öppnade eld, dödade en annan 14-årig pojke och sårade åtminstone en annan person.

Två dagar tidigare hade en 12-årig flicka blivit dödad då hon låg och sov i trädgården utanför sitt hus nära Jalalabad tillsammans med sin farbror, som var polis och hade utpekats— vilket visat sig vara falskt— som lokal talibanledare.

De hade inte dödats utan godtyckligt låsts in av de USAledda styrkorna utan att ens ges anspråk på legala "rättigheter", något som man erbjudit fångar i USAs fångläger i Guantánamo Bay, Cuba.

Sedan Obama blev president har det antal fångar USA hållit i Afghanistan ökat nära tre gånger —från 600 år 2008 till 1700 under år 2011.

Washington trappar också upp sina attacker i luften i Pakistan från obemannade små 'drönare', och har demonstrativt utfört fyra sådana anfall under 11 dagar sedan Osama bin Ladens död den 2 maj.

De senaste attackerna 13 maj dödade fyra människor i Pakistans klanområde i norra Waziristan och åtta andra föregående dag. Nära 200 sådana anfall har utförts sedan Barack Obama blev president.

Pakistans parlament fördömde 14 maj den USAräd som dödade bin Laden som ett brott mot landets suveränitet. En resolution varnade för framtida försök att upprepa dylika uppdrag och uppmanade till förbud mot drönarattacker och hotade förbjuda de konvojer med förnödenheter som går genom Pakistan in i Afghanistan.

John Kerry, ordförande i Senatens Utrikesrelationskommitté,träffade 16 maj Pakistans högsta tjänstemän i Islamabad för att minska spänningarna och försäkra parlaments-ledamöterna i Pakistan om Washingtons fortsatta utfästelse att erbjuda ett massivt militärt och ekonomiskt stöd.

Genom att åter vilja öppna upp debatten om USAs militära strategi i Afghanistan, uppmanade Kerry till "att arbeta mot ett minsta nödvändiga avtryck", men klargjorde att han inte förespråkar ett "unilateralt, brådskande tillbakadragande." Kerry är en förespråkare för vicepresident Joseph Bidens åsikt om färre trupper i Afghanistan men har ökat på antalet målstyrda avrättningar genom specialstyrkor och små fjärrstyrda flygplan.

Obama administrationens vilja att minska USAs stövlar på marken har blivit störd av denna utmaning att träna ett kompetent antal afghanska trupper och poliser för att ersätta USA-ledda styrkor i strid. På grund av det stora antalet deserteringar måste man rekrytera ungefär 141000 afghanska soldater för att öka storleken på den afghanska armén med 56000, skriver Paul McLeary i tidskriften 'Defense Technology International Magazine'.

I en annan utveckling besökte Indiens premiärminister Manmohan Singh Afghanistan, och sa att New Delhi skulle investera ytterligare $500 miljoner i landet, vilket gör att den totala investeringen där uppgår till $2 miljarder.

Flera indiska bolag söker nu rättigheter att investera i de stora fyndigheterna i järnådern i Bamian provinsen i centrala Afghanistan.

New Delhis trevare har vunnit gillande i Washington, medan den skrällde i Islamabad, som känner sig hotad av ett växande politiskt o ekonomiskt inflytande i Afghanistan av sin huvudrival Indien.

För sin del söker Washington balansera och fördjupa sin allians med både Pakistans och Indiens regeringar som motvikt till Pekings växande regionala inflytande, också en nära allierad till Pakistans regering i Islamabad.

Det vida målet för USAs imperialisters regionala strategiska behov är att trappa ner spänningarna mellan Indiens och Pakistans parlamentsledamöter.övers Ingrid Ternert

Etiketter: