lördag, maj 21, 2011

Så kallad antiamerikanism i USAs statstelegram


2011-05-16 - Nyheter från Wikileaks av Mike Soron

Medan man håller på att diskutera ett utkast till deklaration från ledare i Sydamerika och ArabVärlden, pekar en anställd inom Förenta Staternas regering ut en serie “anti-amerikanska utgjutelser” mot USA och Israel.

Dessa har senare tagits bort från texten. Det man ansåg vara anti-amerikanism kan sägas vara rent häpnadsväckande och avslöjande.

Detta lugna, blygsamma telegram visar på USAs under år 2005 bisarra och expansiva agenda i utrikespolitiken. Bland de uttalanden man ser som antiamerikanska är:

Att försäkra det nödvändiga i att lösa alla konflikter utan våld; att betona vikten av respekt för Iraks enhet och oberoende och inte blanda sig i dess interna processer; att hålla fast vid en implementering av alla FNresolutioner utan undantag;

Att erkänna behovet av skydd för intellektuell egendom, men inte om det kan komma att påverka en nationell utveckling, särskilt ifråga om en nationell hälsopolitik.

Genom att poängtera behovet av att få bort besprutningen av jordbruket, vilken utgör ett hinder för utvecklingsnationer att utnyttja sina komparativa fördelar; välkomnar man en nystart för genomdrivande av Kyotoprotokollet.

Och man uppmanar det internationella samfundet att bättre skydda det globala klimatet. Telegrammet som även kunde karakteriseras av en strävan efter ett kärnvapenfritt MellanÖstern, har betraktats som ett “anti-israeliskt synsätt”.

Vilket ger en ovanligt klar inblick i de amerikanska regeringsanställda runtom i världen under denna tid.övers IT

Etiketter: