måndag, maj 16, 2011

Vem är Luis Moreno Ocampo, våldtäktsmannen?

Vem är Luis Moreno Ocampo, jo chefsåklagaren vid Internationella brottmålsdomstolen- han som kräver arrestering av Libyens ledare Muhammed Khadaffi.

Han är inte enbart en marionett i USAs händer. Dessutom är han en maktfullkomlig person som tillåter sig beteenden, ingen vanlig dödlig gör.

Att han inte sitter bakom galler beror bara på de maktförhållanden som råder runt världen, vilka gör att lagen enbart gäller de som Nato anser att den ska gälla.

I oktober 2006 lämnade journalisten Christan Palme, då anställd vid Internationella domstolen, in ett klagomål gällande att Luios Moreno Ocampo sexuellt antastat en kvinnlig journalist från Sydafrika. Han hade tagit hennes bilnycklar och vägrat lämna tillbaka dessa, ifall hon inte hade sex med honom.

Christian Palmes anmälan ledde till att han själv omedelbart avskedats, tydligen på Moreno Ocampos inrådan.

ILO, Internationella arbetsorganisationen, framförde ett officiellt klagomål till domstolen för behandlingen av Palme. Ett antal medarbetare avgick i protest mot Moreno Ocampos beteende. Resultatet blev att Palme till sist blev beviljad skadestånd på 25 000 euro och fick sin lön betald till kontrakttidens slut.

På beställning av Nato utfärdade senare samme Moreno Ocampo en arresteringsorder mot Sudans president Omar al-Bashir för folkmord. Internationella experter ansåg det osannolikt att han kunnat ha tillräckligt med bevis.

Moreno Ocampo visste att ordern inte skulle gå att verkställa, men han hade kunnat underbygga en tänkt internationell intervention för en styckning av Sudan. Den gången gick han Natos ärenden, något som han även gör nu.

ILOs inlaga finns att läsa på http://www2.rnw.nl/jforum/posts/downloadAttach/402.pageövers Ingrid Ternert

Etiketter: