lördag, juni 18, 2011

Kriget i Libyen för - Olja Israel & LogistikCynthia McKinney, den kända progressiva medlemmen av Usas Kongress, säger i denna intervju för RT många chockerande raka sanningar om USAs bevekelsegrunder för att angripa Libyen.

Bland annat att angreppet sker på grund av oljan och att man tänker öppna centralbank där på uppmaning av Israel, som också ämnar öppna en bas.

Dessutom ska amerikanarna ha bombat landet med utarmat uran, denna fruktansvärda, livsfarliga ammunition med små, små tunga partiklar, även utnyttjad i Irak med cancer och missbildade barn som följd.

Enligt Natos propaganda är Khadaffi ett legalt mål. Men varför bomba befolkningen? De har tydligen haft det för bra för att ligga i USAs smak, och kan av denna anledning utan vidare bli bombade. Däremot har man ägnat sig åt att ge stöd till Khadaffi-fientliga rebeller.


Ingrid Ternert

Etiketter: