tisdag, juni 07, 2011

Fukoshima - och se´n då?
Japan har blivit kritiserad för hur man handskades med Fukushimakatastrofen,världens värsta kärnkraftskatastrof sedan Tjernobyl 1986.

Japan dubblar nu den radioaktivitet som läckt ut från kärnkraftverken.
Japanska myndigheter medger därmed, att Fukushima varit mycket närmare en nukleär katastrof´ än vad man tidigare velat medge.

I måndags mer än fördubblade man sina beräkningar inom Japans Nukleära och Industriella SäkerhetsOrganisation för den mängd radioaktivitet som läckt ut från anläggningen under den första veckan i mars under själva katastrofen. Anläggningen har också för för första gången gått med på att en fullständig härdsmälta inträffat i tre av anläggningens reaktorer.-----
Mängden radioaktivitet som läckt ut från Fukushima Daiichi kärnkraftverk dagarna efter tsunamin 11 mars kan ha varit mer än dubbelt så stor som teknikerna inom organisationen för kärnkraftssäkerhet från början beräknat.

Avslöjandena visade att situationen vid anläggningen, där bränslet i tre reaktorer blivit utsatt för härdsmälta, varit allvarligare än det som regeringens tjänstemän medgav.

En annan utveckling där Japans hantering av krisen också har kritiserad, var då organisationen sagt att inom fem timmar efter katastrofen flytande kärnbränsle skulle ha droppat ner på botten av tryckkärlet i reaktor 1, 10 timmar innan det man tidigare trott.

Vid slutet av föregående vecka, hade strålningsnivåerna inuti reaktorerna stigit till 4000 mSi per timma, det högsta atmosfärstrycket i kärnkraftverket sedan olyckan.

Organisationen trodde dessutom att härdsmältan i en annan reaktor gått snabbare än vad man tidigare förmodat från ägaren Tepcos teknikers sida (Tokyo Electric Power).

Det är inte klarlagt om den upplevda olyckan, världens värsta sedan Tjernobyl 1986, vid denna tid fått Tepco att svara annorlunda.

Men man väntar sig frågor om möjligheten för Japans kärnenergimyndighet att erbjuda korrekt information till allmänheten.

Enligt de senaste beräkningarna hade 770 000 tera-becerel släppts ut från kk-verket –omkring 20% mer än den officiella uppskattningen om Tjernobyl – av den strålning som läckt ut från anläggningen under veckan efter tsunamin, mer än dubbelt så mycket som den ursprungliga skattningen 370 000.

I ett möjligt tecken på att kontamineringen är mer spridd än vad man tidigare trott, var då en forskare vid universitetet sa, att en liten mängd plutonium blivit identifierad några kilometer bort från huvudingången till Fukushimas kärnkraftverk.

Det är första gången plutonium man antar kom från komplexet blivit upptäckt i jorden utanför dess anläggningar.

I vilket fall sa Masayoshi Yamamoto, professor vid Kanazawa Universitetet att halten plutonium i provet var lägre än den man observerat i Japan efter de kärnvapentester som blivit utförda utomlands.

Publiceringen av det man funnit har sammanfallit med starten på en undersökning en tiomannapanel gör om olyckan.

Tidigare har ett fakta-granskande team från Internationella AtomEnergiorganisationen kritiserat Tepco för att inte ha lyckats erkänna de risker som fanns för kärnkraft-verket genom en tsunami, trots varningar från experter inom regeringen och dess egna forskare.

Panelen ledd av Yotaro Hatamura, expert från TokyoUniversitetet om den mänskliga faktorn, vilken kommer att bli publicerad i en interimrapport vid slutet av året. "Jag anser det är ett misstag att tro att kärrnkraftverket är säkert," sa han.

Premiärministern Naoto Kan sa sig vara villig att medverka i en utfrågning, i hopp om att det skall kunna "motsvara den noggranna genomgång man kräver runtom i världen"

övers IT

Etiketter: