torsdag, juni 09, 2011

Glöm inte det dubbla slöseriet i Afghanistan - om värden i liv och pengar


"Medan Förenta Staterna äger genuint nationella säkerhetsintressen i Afghanistan," sa Kerry, som är en betydande mycket insatt säkerhetspolitisk expert för Vita Huset, "är vårt nuvarande engagemang i trupper och dollar vare sig hållbart eller i överensstämmelsen med våra nuvarande intressen."

Senator Richard Lugar. "Trots 10 år av investering och försök till en bättre förståelse för kulturen och aktörerna i regionen blir vi kvar i en rundgång som relativt sett innebär framsteg men misslyckas med att leverera en säkerhetspolitisk eller militär lösning," sa han.

"Utan tvekan kommer vi göra en del framsteg då vi lägger ner mer än $100 miljarder per år i detta land. En viktigare fråga är huruvida vår strategi är tillräckligt effektiv för att skydda våra vitala intressen.

Vilket då inte gäller väldiga oförutsedda utgifter och inte kräver mer tilltro av oss, än vad de afghanska institutionerna ger," sa han.

Etiketter: