torsdag, juni 02, 2011

Sverige söker PsykOps specialister till Libyen

Vad är nu detta, och vad har Sverige och Nato med sitt komplicerade spel om oljan att göra bland Libyens klanstrider?

Samtidigt har Ryssland varnar USA och NATO för militärt stöd till protesterna i Syrien efter Libyen.

Rysslands utrikesminister Sergei Lavrov har gått ut och varnat nationer i USA och Europa för att uppmuntra regeringskritiska protester i Syrien genom att ge dylika länder en utsikt av att få det militära stöd man nu erbjuder Libyen.

“Det ligger inte i någons intresse att sända ut ett budskap till oppositionen i Syrien eller annorstädes, att ifall man avvisar alla rimliga erbjudanden kommer vi och hjälper er som vi gjort i Libyen,” sa Lavrov under gårdagens intervju i Moskva”.

“Det är en mycket farlig position.”

Demonstrationer mot president Bashar al-Assads regering har svept över Syrien, inspirerade av det uppror som störtat de auktoritära regenterna i Egypten och Tunisien…

Ryssland avstod 18 mars från FNs Säkerhetsråds omröstning för godkännande av att utnyttja militär styrka till skydd för civila mot Libyens ledare Muhammed Khadaffis styrkor. Ryssland menar att resolutionen kunnat leda till en “storskalig militär intervention.”

De Natoledda operationerna har gått långt utöver det uppsatta målet att genomdriva en flygförbudszon i Libyen, sa Lavrov.

Storbritannien, Frankrike, Tyskland och Portugal bad den 25 maj Säkerhetsrådet att avkräva Syrien ett slut på attackerna mot fredliga demonstranter och rikta in sig på deras sorg.

I föregående vecka införde Europeiska Unionen reseförbud och frysning av “den högsta ledningens” tillgångar en vecka efter att USA hade fryst inne Assads och sex höga tjänstemäns tillgångar.

Opposition mot FNdeltagande
Ryssland går emot Säkerhetsrådets inblandning i Syrien, sa Lavrov.

“Först av allt utgör inte situationen i landet ett hot mot internationell fred och säkerhet,” sa han. “För det andra är Syrien ett mycket viktigt land i MellanÖstern och en destabilisering av Syrien kan få följder långt utanför dess gränser”

Lavrov uppmanade till att Libyenresolutionen skulle bli mer unik, och sa att Ryssland kommer att avkräva detta av varje framtida FN mandat.

“Ifall någon skulle vilja få oss alla att godkänna utnyttjande av våld för att uppnå ett gemensamt mål, då måste man i resolutionen specificera vem denna någon är, vem som kommer att utnyttja godkännandet, vilka befogenheter man har och dess begränsningar,” sa Lavrov.

….

USA med partner, inklusive Frankrike och Storbritannien, hade den den 19 mars gått ut med sina attacker mot Khadaffis styrkor.

NATO tog kommando 31 mars och har nu utvidgat sin mission till 90 dagar i vad generalsekreterare Anders Fogh Rasmussen sa var “ett klart budskap” att “Vi har beslutat fortsätta vår operation till skydd för Libyens folk.”

Flygräderna har hittills dödat 718 civila och sårat 4067 från 19 mars till 26 maj, enligt Agence France Presse, som citerat en talesman från libyska regeringen.IT

Etiketter: