lördag, juli 16, 2011

Khadaffi kan vänta sig nya attacker