torsdag, juli 21, 2011

Natobefälhavare inför sin största utmaning under det tioåriga kriget i AfghanistanNATOs nye befälhavare står inför sin mest riskabla situation sedan början av det 10-åriga kriget i Afghanistan.


Bamyan provinsen var den första av sju områden som skulle överlämnas till säkerhets-styrkorna. Detta överlämnande utgör första steget i implementeringen av NATOs plan, att till slutet av år 2014 ge Kabul ett nationellt ansvar för säkerheten.

Barack Obama och hans europeiska allierade har sagt man snart kommer börja ett massivt tillbakadragande av trupper från Afghanistan. Oturligt nog är det svårt att finna ett olämpligare tillfälle för ett sådant löfte.

Ett antal experter har upprepade gånger riktat uppmärksamheten mot den svaga disciplinen och stridsförmågan hos de afghanska poliserna och trupperna. Dödandet av landets högre tjänstemän kan bara bevisa denna uppfattning.

De styrkor som är oförmögna att klara av säkerheten för de högsta tjänstemännen kan knappast heller försvara vanliga medborgare från motståndsmännens attacker.

Det andra ifrågasatta draget är FNs beslut att ta bort 14 fd talibanledare från internationell terrorlista. Fyra av de “förlåtna” är medlemmar av Högsta Fredsrådet– en kontroversiell grupp som förra året bildats för samtal med talibanerna.

Afghanska regeringen bad dessutom att 50 personer till skulle avföras från svarta listan, och hävdade att de framgångsrikt lyckats återintegreras i samhället.

Nu försöker USA och NATO, efter att ha erkänt sin oförmåga att få bort talibanerna från regionen, nå en politisk lösning mellan afghanska regeringen och talibanerna innan man drar tillbaka trupperna.

Men i nuvarande situation, då talibanerna lätt hade kunnat ställa regeringstrupperna åt sidan, riskerar det draget att sudda ut föregående års framgångar. Genom ett antal fullständigt dåliga beslut från både Afghanistans regering och NATO, balanserar stabiliteten i regionen på en skarp egg och NATOstyrkornas nye befälhavare måste spela sina kort väl, om man tänker undvika att själv bli syndabock när helvetet bryter lös.övers Ingrid Ternert.

Etiketter: