tisdag, juli 12, 2011

Ny israelisk lag förbjuder bojkott mot landet - Men Flottillan blir nu Flytillan - att komma dit med flygEn ny israelisk lag förbjuder bojkott utifrån mot landet. Vilket måste ha inspirerat de förövare som försökt sänka det tappra Ship to Gaza. Israel själv har i vart fall hittills gjort allt för att sabotera denna flotta med sin uppoffrande besättning.

Den består av personer och organisationer som uppmanar till ekonomisk, kulturell eller akademisk bojkott av Israel, israeliska institutioner eller israeler som kontrollerar palestinskt territorium. Denna flottbesättning kan alltså Israel nu ställa inför rätta- för brott mot israelisk lag!

Det är till att tro sig regera världen utifrån den egna självcentrismen...

Och lagen har som sagt nu röstats igenom av det israeliska parlamentet. Efter fem timmars diskussion.(Alltid något i vart fall)

47 av parlamentets ledamöter röstade för och 38 emot enligt Jerusalem Post.

– Lagen försvarar den israeliska staten, förklarade en parlamentsledamot. En annan kallar den nya lagen skandalös för SvD.

– Det här lagstiftningen är en skam för den israeliska demokratin och får folk runt om i världen att fråga sig, om det finns någon riktig demokrati här säger han till den israeliska dagstidningen Haaretz.com (som inte är lika hemsk som sionismen)

Herregud, kan man aldrig få den amerikanska välbeställda kristna Högern att sluta med sitt idiotiska stöd till den israeliska sionismen, den konstgjorda statsbild-ningen med Theodor Herzl's ihopsnickrade 1800tals övermänniskoideologi rörande sina egna.

Hertzl hittade själv på alltsammans. Detta är alltså inte Kristi efterföljare som robbar mark från de araber som bott där alltsedan före Kristi födelse.

Gud hjälpe och signe oss alltså mot all världens fanatiker och då särskilt sionismen och sionisterna... Amen.


I.T

Etiketter: