söndag, juli 10, 2011

Paris sopar krigsbrott under mattan - om Libyen

Åklagarmyndigheten i Paris har avvisat en stämningsansökan från Khadaffis dotter Aisha mot den Nato-attack som dödade hennes bror, en av Khadaffis sju söner, alltså
29-årige Saif al-Arab - natten till den 1 maj.

Attacken riktade sig mot stadsdelen Bab al-Aziz, där Khadaffis residens ligger. Med Saif dog tre barnbarn till Khadaffi - den fyra månader gamla Mastura, de båda treåringarna Saif och Cartago.

Stämningsansökan gällde krigsförbrytelser, men blev alltså avvisa av myndigheterna.

Stämningsansökan mot Nato hade lämnats in den 10 juni till de franska trupper som deltar i operationerna i Libyen, den franske försvarsministern Gerard Longuet och Frankrikes president Nicolas Sarkozy.

Ansökan avslogs den 30 juni med hänvisning till att en fransk soldat inte är straff-rättsligt ansvarig, om han utför "tvångsåtgärder eller upprätthåller en väpnad styrka" i en operation utanför franskt territorium".

Aishas advokat Isabelle Coutant-Khadaffi Peyre hävdar att åklagarmyndigheten bortser från möjligheten att det handlar om en krigsförbrytelse. Khadaffis dotter avser att lämna in en ny anmälan- nu i ny form för att kunna leda ärendet till en undersök-ningsdomare.

Khadaffis dotter Aisha förlorade under beskjutningen en son, två brorsöner och en bror. Hennes advokater har lämnat in två stämningar i Paris och en i Bryssel, där Nato har sitt högkvarter.


afp, ria-novosti 7/7

Etiketter: