onsdag, augusti 24, 2011

Libyen - har vi inte hört det förut?


Nu ska den internationella kontaktgruppen för Libyen mötas i Istanbul och Styrande Rådet försöka få loss en del pengar. Det handlar om frågor om ekonomi och import av livsmedel och att upphäva sanktioner för att få loss de infrusna pengarna.

I Irak begick man väldiga misstag och anser nu ha lärt sig en hel del sedan dess. Det var en tid då man köpte upp klaner i ett före kriget fullt ut modernt och fungerande samhälle, där den öppet trotsiga Saddam Hussein hade en övergripande makt.

Det oljerika Irak var i grunden också ett stamsamhälle. Vilken är den motprestation Väst idag begär för att `rädda`Libyen? Nu för tiden då stormakterna känner sig så säkra, att de ännu överväger huruvida de ska skicka dit några marktrupper eller ej.

Vilken är den största utmaningen efter Khadaffis fall? Är det att hålla ihop denna brokiga kontaktgrupp så den inte löses upp av inbördes maktstrider? Och stormakterna innan dess hunnit satsa på de hästar, som bäst gynnar deras egna intressen.

Vad gör Nato för att inte övergångsrådets legitimitet ska bli ifrågasatt? Kommer makten finnas kvar hos det libyska folket i detta oljerika stamsamhälle? Hur kontrollerar man landets säkerhet? Hur är det med vapen och plundring?

Libyen betraktas som ett splittrat land och Usa påstås där sakna ett liknande amerikanskt inflytande som fallet var i Irak. Är det verkligen så? Domineras inte Nato av Usa?

På den tiden befann jag mig på plats i Irak som Mänsklig Sköld och har besökt landet ett par gånger sedan dess. Få se nu vilka likheter som finns mellan de båda länderna den här gången, det vill säga förutom oljerikedom och klansamhälle.


IT

Etiketter: