onsdag, augusti 31, 2011

Metoder för MediaManipulation och krig


För mainstream media finns inget krig i Libyen
. Förutom krig mot sanningen förklarar Finian Cunningham i sin sista artikel:I fallet Libyen har ordet "krig" helt försvunnit från hela denna diskurs om Västs intervention.

Det kallas för "ansvar att skydda civilas liv". Detta oartikulerade språk och man tar om andemeningen, även om den egentliga sanningen om det som händer är en exakt bekräftelse på ordet "krig". Och inte bara "krig" utan "kriminellt krig".

Mordet på civila i NATOs krigsplanering är ett krigsbrott i en normal faktainramning, sanning, verklighet, lag och moral. Men i det onormala, anskrämliga ramverk av imperialismens Västpropaganda som kallas "skydda civila" och "stödja demokratin".

"Detta är krig i allt utom namnet", noterar Michel Chossudovsky. Och Västs dagligmedia är inblandad i dessa krigsbrott. Medierna i Väst har fått absurditeten accepterad genom att inte rapportera om dessa snedvridna brott som utförts av NATOs stater. Om man kunnat få människor att tro på absurditeter, då hade man kunnat få dom att acceptera massakerna."

Libyen kan liknas vid basen i ett 3-dimentionellt normalt resonemang. I sin stabilt enögda täckning av Libyen har västlig media för NATOministeriet tjänat som desinformation. (Finian Cunningham, Killing the Truth: Western Mainstream Media Complicit in NATOWar Crimes in Libyen, Global Research, 24 augusti 2011)

I tider som dessa är en oberoende rapportering livsviktig. Vår korrespondent i Tripoli, Mahdi Nazemroaya, erbjuder våra läsare en ärlig rapportering som fördömer NATOs krigsbrott i Libyen. I motsättning till det har mainstream medias kopplingar till NATO och väpnade rebeller. Deras aktioner blir sällan eller aldrig ifrågasatta.

Den vanliga rapporteringen tjänar helt klart NATOs agenda. Dess påståenden förblir ohotade. Ingenting är sagt om dess krigsbrott. Officiella uttalanden från NATOs länder överförs till allmänheten utan någon verklig analys av verkligheten på marken.

I 'Metoder för MediaManipulation' refererar Micheal Parenti till denna teknik att hålla masken: Ett sätt att ljuga är att acceptera ansikte mot ansikte det som är känt som en offentlig lögn, det som okritiskt förmedlas till allmänheten utan att ge någon verklig bekräftelse.

Att inte visa vad man står för karaktäriserar pressens föreställning på nästan varje inrikes-eller utrikespolitiskt område. Människors sinnen är ett slagfält där vanlig media bombarderar oss på daglig basis med påhittade reportage, propaganda och desinformation.

*De har lyckats dominera oss mer genom okunnighet än genom yttre påtryckning - Simon Bolivar

*De som kan få oss att tro på absurditeter kan få oss att utföra grymheter.
Voltaireövers I.T