söndag, september 25, 2011BelfastTelegraph 17 sept 2011 Irans högsta ledare har varnat arabnationer som har svepts in i uppror gentemot diktatoriska regimer, att inte låta USA eller Nato bidra till de typer av postrevolutionära politiska system som dessa formar.

"Lita aldrig på Amerika, Nato och kriminella regimer som Storbritannien, Frankrike och Italien, som under lång tid har delat och plundrat era länder", sa Ayatollah Ali Khamenei i lördags på en internationell islamsk konferens i Teheran.

"Var misstänksamma mot dom och tro inte på deras leenden. Bakom dessa leenden och löften ligger konspiration och förräderi", tillade han.

Iran har försökt porträttera de allmänna resningar som idag omvandlar arabvärlden som en upprepning av sin 1979 års islamska revolution, vilken störtade den proamerikanska Shahen och ledde till att hårdföra skriftlärda övertog makten.

Ur Irans synvinkel var kollapsen av de pro-amerikanska regeringarna i Egypten och Tunisien ett kraftigt bakslag för USAs inflytande i regionen och ett nytt "islamskt uppvaknande".

Khamenei sa att Usa och Nato försöker dominera Egypten och framtida regimer som Tunisien, Libyen och andra nationer i Mellanöstern. Han uppmanade dessa nationer att inte låta detta ske och behålla sina islamska traditioner.

"Låt inte era fiender skriva de grundläggande principer som er framtida regering vilar på. Låt inte islamska principer offras för kortsiktiga framtida intressen", sa han till sin församling.

Turkiet är en annan icke-arabmakt i regionen som försöker sälja sin egen modell till balansering av islam och sekularism att transformeras till arabvärlden. Turkiet har numera ett islambaserat politiskt parti som regerar en sekulär demokrati.

Khamenei uppmanade emellertid araber att avvisa västlig liberalism och forma sina regeringar enbart på basis av islam. "Att skapa ett system är för er ett stort och viktigt arbete, vilket är komplicerat och svårt. Låt inte sekulära eller västliga, liberala modeller såväl som extremistisk nationalism... överföras till er", sa han.


övers Ingrid Ternert

Etiketter: