lördag, september 24, 2011

Natomötet ska handla om Libyen


23 sept 2011 På Natomötet i Polen, som nu stått för Eus halvårsvis roterande ordförandeskap, stod Libyens och Natos tillkortakommanden på dagordningen.

De svaga punkter Eu oftast nämnt vid detta 6-månadersmöte, var bristen på flygplan som kunde tanka i luften och bristen på ammunition och information om konflikten.

De två ledande staterna i konflikten, Storbritannien och Frankrike, kommer att mötas den 12 okt för ett utbyte av 'ömsesidiga erfarenheter'.

De sk svaga punkter man ofta har nämnt vid mötet i Polen, som idag är värd för Eu-s halvårsvis roterande ordförandeskap, inbegrep alltså bristen på tankningsmöjligheter i luften, bristen på ammunition såväl som information om konflikten.


övers Ingrid Ternert

Etiketter: