onsdag, september 21, 2011

Obama- 'Palestinierna tillbaka till förhandlingsbordet'

21 sept Trend Obama manar palestinierna tillbaka till förhandlingsbordet.

USAs president Barack Obama uppmanade på onsdagen palestinierna att återvända till förhandlingsbordet med Israel, hellre då än försöka bli en egen stat genom Förenta Nationerna, rapporterade DPA.

"Jag är övertygad om att där inte finns någon genväg för ett slut på denna konflikt som har varat i decennier. Fred är ett hårt arbete. Man uppnår inte fred genom uttalanden och resolutioner hos FN - ifall det vore så lätt, skulle det vid det här laget ha varit genomfört", sa han.

"Det är ändå till slut israeler och palestinier som måste kunna leva sida vid sida - inte vi - och som måste komma samman i de frågor där man inte är överens: om gränser och säkerhet, flyktingar och Jerusalem."

Palestinier, israeler och Förenta Staterna har gått samman för att sätta upp sitt stöd i FNs SäkerhetsRåd innan president Mahmoud Abbas ansökt om medlemskap i FN och i FNs GeneralFörsamling levererat en fullständigt väntad uppmaning till israelerna och palestinierna, och dessutom varit inblandad i sistaminuten diplomati för att få ihop de båda sidorna och förhindra en röstning i Säkerhetsrådet.

Direkt efter talet mötte han den israeliska premiärministern Benjamin Netanyahu och var på väg att möta Abbas på Waldorf Astoria Hotel på onsdageftermiddagen.

"Banden mellan USA och Israel går inte att bryta", sa Obama till Netanyahu. "Fred kan inte tvingas på parterna. Den måste förhandlas ... Yttersta målet för oss alla är två stater, som lever sida vid sida i fred."

Den israeliska ledaren tackade Obama "för att stå vid Israels sida och ge sitt stöd till freden."

USA har svurit på att lägga in sitt veto mot det palestinska budet i SäkerhetsRådet, men ett sådant drag riskerar under en kritisk tidpunkt i regionen, att få Washington alenierad från arabvärlden.

Och Obamas försök att gå den diplomatiska balansgången i New York har för palestiniernas del inte gått särskilt bra.

"Under 20 år har vi förhandlat, och ändå har Obama velat få mera tid. Detta är inte särskilt klokt," sa Mustafa Barghouti, ledare för det Palestinska Nationella Initiativet.

Som en väg till kompromiss föreslog Frankrikes president Nicolas Sarkozy att FN skulle ge palestinierna observatörs-status, medan israeler och palestiner skulle återuppta fredsförhandlingar inom en månad, för att inom ett år nå en definitiv överenskommelse.

'Låt oss ta upp diskussioner inom en månad, sex månader för att finna en överens-kommelse om gränser och säkerhet och ett år för att uppnå en definitiv uppgörelse föreslog Sarkozy. Observatörs-statusen skulle vara mindre än ett fullt FN medlemskap.

På VästBanken har under tiden tusentals människor demonstrerat till stöd för en palestinsk FN överenskommelse. Demonstrationen startade i Ramallahs Yasser Arafat Torg, dominerad av väldiga skyltar med orden "FN 194", med hänvisning till palestiniernas försök att bli FNs 194e medlem.

Många av de 200 000 i samlingen svängde med stora Palestinaflaggor, eller bar banderoller antingen för att stödja ett FNmedlemskap eller att fördöma ett USAveto.

På onsdagen skulle FNs GeneralFörsamling börja sin 66e årliga session med alla FN- medlemmar och världsorganisationer närvarande, vars representanter i tur och ordning ska framträda till mitten av nästa vecka.övers Ingrid Ternert

Etiketter: