torsdag, september 29, 2011

Ralph Nader skriver om en värld av laglöshet och kaos

28 september 2011
'Drones' eller 'Drönare' är de obemannade bombfällande flygfarkoster, som man kan styra ända från Florida om amerikanarna så vill för att t.ex cirkla runt uppe i luften över Afghanistan. Det ett system som Sverige från allra första början och i största hemlighet utvecklat för Usas räkning, till ren övervakning.

- Den snabbt utvecklade 'Predator'-teknologin, som officiellt de obemannade luftfarkosterna eller UAVs kallas, blir så dominant att den går utöver all laglig gräns eller etik, så USAregeringens utnyttjande av den kan ge ett fruktansvärt bakslag runtom i världen.

Först en bakgrund. Pentagon har omkring 7000 luftburna farkoster. För tio år sedan fanns det mindre än 50. Webbsidan longwarjournal.com skriver att USA har utplånat ungefär 1900 motståndsmän i Pakistans klanregioner. Hur dessa krigare ska kunna särskiljas från civila i bergsområdena står nu inte helt klart.
Inte heller varifrån regeringen kan få en så “precis” information om var gerillaledare kan befinna sig dag och natt.

Drones, dessa obemannade luftfarkoster står över varje kontraattack — då de ofta flyger på 10 000 meters höjd. Men Usas flygvapenstyrkor har upptäckt att en tredjedel av dessa obemannade 'Predator-farkoster' har krashat av sig själva.

Om man jämför kostnaderna för dessa luftburna farkoster med masstransitering, husbyggnation, energiteknologi, infektionskontroll, mat- medicinsäkerhet och uppfinningar, så går kostnaderna för dessa 'drönare' till otrolga summor.

Vad som snart kommer är självstyrande UAV'drönare' stora som humlor, som kan leta sig in överallt och förmedla bilder och ett slags Ubåtsdrönare som också kan styras av mjukvara.

Washington Post beskrev dessa uppfinningar som “flygplan som kan jaga, identifiera och beskjuta fienden — alldeles på egen hand”. I handeln kallas detta “dödlig autonomi”.

Militära etik-och rättsexperter inom och utom regeringen debatterar hur långt dessa farkoster kan gå och fortfarande hålla sig inom en, som Ronald C. Arkin kallade, internationell humanitär lag och insatsregler. Den oron har man redan betraktat som akademisk.

Dessa farkoster förflyttar sig varthän de vill som styr dom, som i Irak, Jemen, Somalia, Libyen och länder i NordAfrika för att nämna några 'ansvarsområden'.

Förra året bildade en grupp oroade robotspecialister, filosofer och människorätts- aktivister 'International Committee for Robot Arms Control' ICRAC. De fruktar att dessa instrument blir mer av de starka mot de svaga, då bland dom som driver robotkrig, färre människor offras.
Men spridningen är nu ett faktum. Fyrtio länder rapporteras idag arbeta med 'drönar' teknologi eller inhämtar den. En del experter vid invigningskonferensenICRAC förebådar att fientliga stater eller terroristorganisationer skulle kunna hacka sig in i robotsystem och omdirigera dessa.

ICRAC efterlyser ett internationellt avtal mot självstyrande dödliga maskiner enligt samma linjer som förbudet mot landminer och klusterbomber. Problemet är att Förenta Staterna, till skillnad från de etthundra nationer som redan undertecknat detta, vare sig undertecknade avtalet mot landminer eller anti-klusterbomb avtalet.

Historiskt sett har USA blivit en stor tillverkare och utplacerare av båda. Räkna inte med att med Obama i Vita Huset, det snart kommer att leda till något.

Kolumnist David Ignatius skrev att “En värld där dessa 'drönare' ständigt brummar över huvudet—och väntar på att zappa dessa dömda hot under en smutsig och kontroversiell process—riskerar ännu mer att bli en värld av laglöshet och kaos.”

Inse hur skräckinjagande det kan bli för befolkningar, särskilt barnen, att leva under hotet av att 'drönare' kan attackera genom moln och mörka skyar. UAVs Obemannade flygfarkoster syns knappast men hörs ibland genom sitt skräckinjagande vinande ljud. Undersökningar bland pakistaner visar i överväldigande grad att de flesta av de svåra olyckorna utgörs av civila.

Överste Matt Martin inom USAs Air Force har skrivit en bok med titeln Predator. Han har opererat på avstånd från ett kontrollrum i Nellis Air Forcebasen i Nevada och övervakat “misstänkta” som gått över en bergsrygga i Afghanistan 800 miles därifrån.

I en genomgång av Martins bok skriver Christian Cary “The eerie acuity of vision afforded by the Predator’s multiple high-powered videokameror, får honom att se då dessa tänder cigaretter, går till toaletten eller engagerar sig i amorösa äventyr med djur på andra sidan jorden, och aldrig misstänkt att de är så under observation som de är.”


övers ingrid Ternert

Etiketter: