lördag, september 17, 2011

Ställ USA inför domstol för krigsbrott!Föreningen Afghanistansolidaritets nyhetsbrev 15 sept innehåller mycket läsvärt.

Bland annat skriver man om den amerikanska veteransoldat-organisationen 'Veterans for Peace' som vid sitt årliga konvent antagit en resolution om att väcka åtal mot president Obama för krigsbrott.

Citat ur resolutionen: 'Veterans for Peace' uppmanar Representanthuset att omedelbart inleda åtalsförberedelser mot president Barack Obama för att ha svikit sin svurna ed att skydda och försvara USAs Konstitution mot alla utländska och inhemska fiender och för att ha genomfört krigsbrott, brott mot humanitära lagar, förbrutit sig mot otaliga nationella och internationella lagar, avtal och konventioner.

Då den amerikanska regeringen idag för illegala krig i Irak, Afghanistan, Pakistan, Jemen, Somalia och Libyen och president Obama har verkat för att öka antalet soldater och skattemedlen till dessa krig.

Och då den amerikanska militären använder och fortsätter använda utarmat uran för ammunition, klusterbomber och vit fosfor i tättbefolkade områden i strid med amerikansk och internationell lagstiftning och fördrag, som förbjuder urskillnings-löst dödande av civila och dödande med substanser som är aktiva och dödliga efter strid och kvarstår i stora landområden.

Då ett stort antal barn födda i Irak och Afghanistan lider av livslånga sjukdomar och kroppsliga deformationer och hjärnskador, Downs syndrom och försvagade hjärtan, vilket läkare konstaterat beror på USA-militärens omfattande användning av giftigt och radioaktivt material.

Då miljon på miljon av irakier, afghaner, pakistaner, jemeniter, somalier och libyer blivit lemlästade, förgiftade, fördrivna från sina hem och dödade som en direkt följd av USAs illegala och pågående krigshandlingar...

Då är det verkligen på sin plats att ställa Usa inför rätta för krigsbrott!

IT

Etiketter: