torsdag, september 22, 2011

Sverige -Libyen -olja -Gripen förlängning
Sverige ska även i fortsättningen delta i den internationella militära insatsen i Libyen, meddelar media. Riksdagen har nämligen sagt ja till regeringens förslag.

Nato har beslutat förlänga den internationella insatsen i landet med tre månader. Därmed har också en svensk väpnad styrka på högst 250 personer ställts till denna militärorganisations förfogande under högst en månad.

Det hela är tänkt att börja imorgon, under förutsättning att Nato beslutar om en förlängning.

Natochefen Anders Fogh Rasmussen förklarar att militär-alliansen är fast besluten att fortsätta sin insats ”så länge hotet mot civila i Libyen kvarstår”, då med målet att avsluta insatsen ”så snart omständigheterna så tillåter”. Nato ska dock ha beslutat, att insatsen fortsätter under tre månaders tid.

Sverige har sedan april 2011 bidragit med flygstridskrafter och stödresurser. Fem plan av typen JAS 39 Gripen blir kvar för att verkställa FNs säkerhetsråds resolution 1973.

Det är sedan april 2011 som Sverige ställt resurser till förfogande för informations-inhämtning med fr.a flygsspaning, nu med cirka 140 personer, ett antal som vid behov kan förstärkas.

Ja så är det med Sveriges 'alliansfrihet'. Inte konstigt Ryssland antar att vi står på Natos sida i händelse av en konflikt mellan Öst och Väst. Detta apropå begreppet alliansfrihet, som ersatt vår tidigare sk neutralitet.

Men nu lockar Libyens oljekällor, vilka som sagt till viss del redan 'mutats' in.IT

Etiketter: