söndag, september 04, 2011

US special command - med rätt att döda

4sept PressTV AHK/SZH/JR

USAs Förenade Särskilda OperationKommando(JSOC) har hunnit döda, fängsla och förhöra mer än tusen misstänkta terrorister runtom i världen. Enligt rapporter ska denna USAs hemliga armé särskilt döda sina fiender i Irak och Afghanistan.

PressTV har intervjuat Michael Malouf, tidigare Pentagonanställd, för att dela med sig av sina åsikter i frågan.

PressTV: Denna rapport kommer ut vid 10-årsdagen av 9/11-attacken. Vilket mottagande tror du att den amerikanska allmänheten kommer ge den?

Maloof: Jag tror den bara kommer att återupprepa den verklighet Washington idag känner till, vad gäller terroristhot som inte har ägt rum och inser att de inte blivit mindre. Specialstyrkornas Förenade Kommando eller JSOC, symboliserar mycket av den underrättelse-operation som går in i samband med mycket, mycket speciella händelser.

Det är en vältränad elitgrupp och jag tror den är en utväxt ifrån det faktum, att den nuvarande militära struktur vi har i USA inte varit kapabel nog att sköta den sortens hemliga asymmetriska hot, vilka inte enbart funnits i Afghanistan utan före det i Irak.

Och det är ett helt fristående, oberoende kommando. Det består av vissa av de mest erfarna specialförband som Förenta Staterna har till sitt förfogande.

PressTV: Har nu dessa avslöjanden om hemliga fängelser, dödskommandon, elitstyrkor som stått utanför lagen etc alls kommit att överraska dig, eller ser du den väg kriget mot terrorn tagit som väntad?

Maloof: Personligen blir jag inte överraskad, eftersom jag sedan min tid i Pentagon känt till detta. Man säger att den har opererat på egna villkor. I själva verket sattes den upp på grund av Donald Rumsfelds frustration under den tid han var försvarsminister.

Det var på grund av CIAs oförmåga att gå in och få tag i den information man behövde och därefter klara uppgiften att försöka eliminera dom, men det har kommit att betraktas som ett hot.

Det fanns i själva verket en öppenhet mellan CIA och Försvarsdepartmentet och precis efter 9/11 eller 11 september 2001 då Förenta Staterna blev attackerad, men det kom bara att manifestera sig självt, och utifrån det satte man upp detta kommando. Man utvecklade sina egna underrättelseenheter, och i själva verket opererar man oberoende av de andra organen.

Det är en helt egen grupp som styr sig själv och genomför sina egna uppgifter, då det gäller överföringar (t.ex av fångar) och det vi har är inte överraskande, för de skall på förhör.

Man skulle utveckla sina egna underrättelser vilket betyder att ta tillvara och fortsätta de flygningar man genomför, då det kan anses lite överraskande vad gäller påstådd tortyr, så för amerikanska folket har detta förblivit okänt, men själva tortyren har inte överraskat amerikanarna, som vi såg i Abu Ghraib och en del annat som kommit att reta upp dom.

Faktum är att Rumsfield själv tyckte han skulle skriva under sin avskedsansökan precis efter episoden med Abu Ghraib, men president Bush vägrade acceptera detta.

Men JSOC har som sagt utformats till ett mångfacetterat organ. Den har sin egen underrättelse-avdelning, förarlösa spaningsflygplan med satelliter och precis noggrannhet; och enligt Washington Post även cyberkrigare.

Om man undersöker det sätt på vilket detta organ byggts upp, vad betyder i så fall dessa uttalade internationella normer och regler?

Maloof: Jag antar att vi är i krig. Det brukar inte ske under normala förhållanden. Dessa sägs operera i krigszoner. Till exempel det att jaga Osama Bin Laden. Denna ansågs i själva verket som en mycket speciell instans inom JSOC, där dessa särskilt tränats till att få fast honom, när de väl fått tillräckligt med underrättelser.

Men dessa utgör alls ingen ersättning för moderna tiders väpnade styrkor.

Och de är tänkta att enbart utnyttjas under mycket extraordinära förhållanden och kräver fonderade medel från presidenten. Och jag ser att lagen anser att det inte behövs, men alla operationer som denna kräver ett godkännande av presidenten.

Men artikeln säger också att JSOC inte behöver gå till Kongressen. Betyder inte det just en söndervittring av USAs demokratiska process?

Maloof- Det har nu blivit en politisk fråga, så att de inte från operationell ståndpunkt ska fastna på grund av de oerhörda läckor som kommit från Kongressen. Jag tror att det på något sätt tagits om hand, då erfarna medlemmar av Senaten och Kongressens underrättelsekomittéer, som blivit informerade, gett dom råd och haft genomgångar med dom för att minska chansen för läckage.

Och det har alltid varit ett mycket stort problem, såvida något är lika känsligt som detta med specialoperationer. Men det fortsätter vara ett problem, då CIA också genomför särskilda operationer. Och man har haft en stående fejd med Kongressen, om att den ska få information.

Och detta tycks man ha kommit runt genom att upprätta en liknande relation med rådgivning om mycket speciella operationer. Det här pågår hela tiden.


övers I.T

Etiketter: