onsdag, oktober 26, 2011

Slutet på Khadaffi


Under över två timmar studerade Layla Anwar i 'An Arab Woman Blues' hemsidor och filmer om Libyen och oroligheterna där - då hon fann den - lynchningen av Muhammed Khadaffi

Likheterna med vad som hänt i Irak under Saddam Husseins tid var slående, då Väst och Nato med Usa i spetsen också hade lyckats få Saddam Hussein hängd, efter att man svartmålat honom. Men han blev inte kastrerad, som i Khadaffis fall.


Vår Stora Demokrati där borta i Väst har tagit sina turer både österut -och som nu söderut i världen, till mörkaste Afrika och Libyen, också det ett land med stora outnyttjade fyndigheter av olja, som idag är öppna för exploatering.

Samtidigt är också Libyen ett land med flera klaner och en gemensam 'diktator'. I detta fall med namnet Khadaffi.

Saddams hängning kom att visas på irakisk TV och vad gäller lynchningen av Khadaffi kan vi alla se detta på YouTube, där även kniven är framme som kastrerar honom.

Varför har vi ute i världen snart inte lärt oss den strategi och taktik, som det i grunden rätt konservativt lagda Usa driver, med ledning av sina ruttna presidenter? Hur kan någon ens tänka sig dessa presidenters härjningar och kamp om världsherra-väldet utan att känna olustkänslor?

Eller är det så att censuren därifrån i flera led är alltför stark? Även hos de fega svenska topparna, som tänker sig Usa som en buffert mot den 'ryska faran' österut?

Hur skulle det vara om man hade bekvämat sig med att också undersöka faran västerut som om några år kommer att hamna i en våldsam kris, vilken starkt försvagar landet och leder till dess undergång som stormakt. Läs gärna Galtung i det fallet.

Dock först med en stark ekonomisk försvagning av landet, samtidigt som man satsar på världens i särklass största vapenarsenal. Ja även Sverige är numera med på vissa av de amerikanska vapenprojekten, med stora pengar i intäkter och Usa som största ägare.

Men ett rovdjur är som allra mest farligt då det är sårat, det vet vi alla. Och Usa är i det fallet inget undantag. Det är därför Ryssland är desto mer försiktig, och förfogar endast över en bråkdel av Usas vapenarsenal för att inte bli helt ruinerad, kanske därför man också är en kärnvapenmakt som avskräckning.

Också kineserna känner hotet, då man gentemot Usa utgör det absolut största hotet ekonomiskt sett, och av denna anledning äger en enorm mängd amerikanska statspapper och då dessutom låtit Usa bl.a leva på de underbetalda kinesiska sömmerskornas arbete, som en perfekt illustration till vad begreppet imperialism innebär.

Och Sverige manövrerar mellan blocken som 'alliansfri' stat, medan Ryssland endast rör sig försiktigt, då man inte önskar riskera reta upp Usa alltför mycket, vilken fortfarande agerar imperialistmakt med stora intressen i Afrika och tidigare också gett sitt stöd till Khadaffi. Just den komplikationen media helt tycks ha missat.


Ingrid Ternert



http://youtu.be/OkBtOPvfB_k
http://youtu.be/huDz5d1Qti4
http://youtu.be/0umMXbhmwGA om Afghanistan
http://youtu.be/5jY6m4y6za0 Galtung om framtiden och förutsägelser

Etiketter: