fredag, oktober 07, 2011

Nya rön, Exstacy är ofarligt


Ecstasy tabletter framkallar en känsla av eufori och intimitet med andra och en minskad oro och depression.

Det finns inga bevis för att ecstasy framkallar hjärnskador. Det säger en av de största studier som existerar om effekterna av drogen.

Alltför många av de tidigare studierna har kommit med överdrivna slutledningar från otillräckliga data, säger de vetenskapsmän som är ansvariga för studien. Och farorna med drogen har varit kraftigt överdrivna.

Det man funnit kan komma att chocka kampanjmakarna, som hade påstått att ecstasy utgör en verklig risk, då de hävdat att den kan framkalla minnesstörningar, minska det kognitive beteendet och framkalla varaktiga effekter på uppförandet.

Men experter som menat att drogen är tämligen säker har välkomnat det nya resultatet. "Jag har alltid sagt att då man genomfört en ordentligt upplagd studie, kommer man finna att ecstasy inte ger upphov till några hjärnskador".


övers IT

Etiketter: ,