tisdag, november 29, 2011

Det amerikanska missilförsvarets syfte lurar inte Ryssland


28 nov på måndagen, vid en rundabordskonferens hos StatsDuman, underströk utrikes-minister Rogozin, att då det kommer till nationell säkerhet tvingas Moskva att tänka globalt, precis som dess partner gör.

Han påpekade att Ryssland endast skulle få respekt såvida dess partner anser att Ryssland har makt att ge ett adekvat svar på varje angripare eller grupp av angripare.

Diplomaten påpekade att USA planerar alla sina militära operationer baserat på blixtkrigskonceptet. NATO kan på samtidigt utkämpa två stora krig och sex medelstora.

Särskilt för oss är det här en bra fråga, vi som i så fall hade blivit fienden i dessa stora krig, påpekade Rogozin.

På samma sätt anser det Ryska Strategiska Rådets ordförande, Aleksey Pushkov, att som första prioritet gå igenom sina relationer med NATO, såvida alliansen inte skulle reagera på Moskvas uttalanden.

Om Natos militärblock trycker på med sina projekt, trots en rysk hård retorik, skulle Ryssland komma att tappa i trovärdighet och sluta bli tagen på allvar.

...
Under tiden gick Washington med sina NATO-allierade igenom åtgärder till att föra en dialog med Moskva, och tryckte på med sina planer på en europeisk missilförsvars-sköld utan hänsyn till några farhågor från Rysslands sida.

Tidigare under dagen mötte Dmitry Rogozin landets utrikesminister Sergey Lavrov för att diskutera förberedelser för nästa veckas ministersession i Ryssland-NATO-Rådet, vilket äger rum i Bryssel.

Ytterligare försök att nå en överenskommelse om uppbygget av en missilförsvarssköld nära Rysslands västra gräns tas upp i maj under NATOmötet i Chicago.
...

USAs missilsköld får Ryssland att vidta åtgärder
1 dec 2011 av Ryska InformationByrån Novosti

Vad gäller Rysslands svar på Usas anti-missilprogram anser ryske presidenten Dmitry Medvedev att USAs planer på ett anti-missilnätverk i Europa strider mot en global maktbalans. Medvedev fastslog detta då han och premiärminister Vladimir Putin mötte sina supportrar i Moskva, innan parlamentsvalen som ska äga rum på söndag.

Dmitry Medvedev beskrev hur president Obama förklarat för honom att han, Obama, inte tänkt underteckna några dokument som officiellt slår fast att USAs antimissilprogram i Europa inte är avsett mot Ryssland.

Därför har Ryssland vidtagit en del åtgärder som svar, sa Medvedev. Speciellt avser man bygga en radarbas i Kaliningrad, den ryska stad som belägen allra mest västerut.

Den ryske presidenten tillade också att om Ryssland misslyckas att inom de närmaste åtta till tio åren nå en överenskommelse med USA om deras antimissilprogram, då kommer Ryssland vidta andra åtgärder, som utplacering av strategiska offensiva kärnvapen vid de egna gränserna.

Vi har för övrigt fortfarande gott om tid att nå en överenskommelse, tillade Medvedev.


övers Ingrid Ternert

Etiketter: