onsdag, november 16, 2011

Ett vida större krig mot den muslimska världen - från amerikansk horisont


Ett vida större krig med den muslimska världen av Mike Scheuer 13 nov 2011

Medan amerikaner fokuserat på ett kommande misslyckande med “SuperKommittén” för att minska vår federala skuld; har i slow-motion världsekonomin kommit att drabbas av en implosion av Europeiska Unionens “EuroZon”;

Och scenen av förvirring, gnabbande och ett par nya idéer som kom fram ur ändlösa debatter bland republikanska presidentkandidater, samtidigt som Förenta Staterna än mer närmar sig ett världskrig gentemot Islam.

Just då USAs ledare i de båda partierna visar hur oförmögna de är och/eller ovilliga att stoppa förstörelsen av USAs ekonomi, vilken de byggt upp genom sin politik, är de lika oförmögna/eller ovilliga

— med undantag av Dr Paul och några få andra — att vilja se en annan uppsättning misslyckad politik, det som i utrikespolitikens verklighet kan komma att leda till ett stort utvidgat krig mot Islam, vilket kommer påskynda kollapsen av USAs ekonomi.

Nyligen höll jag Michael Scheuer tal för en grupp män och kvinnor som spelar stor roll i utformningen av USAs nationella försvar. Medan jag verkligen inte kan påstå att talet reflekterade denna grupps syn, kan jag säga att det kom att bli några mycket intressanta 45 minuter av frågor och svar. Och det fick kanske dessa lyssnare att fokusera mer på sunt förnuft.

- En känsla av realism, att USAs regerings interventionspolitik och bedrifter i den islamska världen verkligen framkallar reaktioner, varav många intensivt negativa.

Om än inget annat, så är känslan att vi befinner oss nära tröskeln till ett mycket stort religionskrig med muslimer. Dessa som har fått se en hel del vad gäller den sanna naturen av Washingtons dubbla intention att skära ner försvars-utgifterna.

Vad beträffar den muslimska världen, där vi i sammanhanget laddar upp för ett stort krig mot en muslimsk värld, som i sin tur laddar upp för ett större krig mot Amerika dess allierade och Israel.

Vilket gör att idén om att Washington kan skära ner på sina försvarsutgifte är mycket av en lika stor fantasi, som idén att Super Kommittén ska komma att lösa Amerikas skuldproblem.

I både ekonomi och utrikespolitik kör den amerikanska dubbla politiska eliten utan någon som helst tanke huvudvägen rakt emot katastrofen.


övers IT

Etiketter: