torsdag, november 24, 2011

Egyptens demonstranter ger sig inte!

Massprotesterna dämpas inte av att Egyptens regering lämnat in sin avskedsansökan, enligt Bitte Hammargren i SvD 22 nov 2011
De ser nu att Mubarak bara lämnat över makten till generaler han själv utsett. Fältmarskalk Tantawi, som leder militärrådet har i 20 år varit Mubaraks försvars-minister.

Till i dag har den disparata demonstrationsledningen utlyst en ny Miljonmarsch i Kairo. Just så kallades en protestdag i februari. Det som har triggat protesterna är en serie av händelser, däribland det utbredda bruket av militärrättegångar mot civila.

Sedan februari har mer än 12000 civila ställts inför summariska rättegångar där både åklagare och domare är höga officerare och där det inte finns någon chans att överklaga. Militärkritiska bloggare har tystats av militärdomstolarna.
Fältmarskalk Tantawi har under hösten lanseras som presidentkandidat. Vad är då det styrande militärrådet ute efter? Militärrådet har lagt fram vad man kallar över-konstitutionella principer, som inget parlament ska få rucka på.

Dessa skulle innebära att en civil regering inte kan få kontroll över militärens roll eller budget. Det påminner om den tidigare kemalismen i Turkiet, innan AKP-regering med hjälp av sitt massiva väljarstöd tvingade in generalerna i barackerna.

Är det endast fredliga demonstranter på Tahrirtorget? Nej, det gjordes ett försök att storma inrikesministeriet under natten till måndagen. Det skedde som en reaktion på kravallpolisens brutalitet, då den gjorde chock efter chock mot demonstranterna.

Under de senaste dagarna ska minst 24 ha dödats och 1200 ha skadats. Dödssiffrorna stiger. På sociala medier sprids bilder från kravallpolisens brutala angrepp på civila. Det får fler att strömma in till Tahrirtorget.

Vad vill demonstranterna? Deras avsikt är hålla ut tills kraven uppfyllts. De vill sprida sina protester till arbetsplatser runt om i Egypten. De vill mobilisera till storstrejk så att trycket ökar på militären att överlämna makten till en civil interimsledning.

Vilken roll spelar islamisterna? Många i demonstrationsledningen misstänker att det styrande militärrådet, Scaf, har slutit en pakt med salafister och andra islamister för att göra upp om makten.

Ungdomarna som bemannat provisoriska vägspärrar till Tahrirtorgets olika infarter har inte velat släppa in islamister på torget, berättar analytikern Hamdi Hassan vid demokratiinstitutet International Idea. Muslimska brödraskapet har hållit låg profil.

Vilken sida går segrande ur detta? Det är för tidigt att säga. Demonstranterna vänder sig mot despoti, korruption och islamisk fanatism. Men de har inte lyckats skapa en enhetlig vision av vad som kan leda Egypten genom en demokratisk övergångs-period.

Hur går det med de planerade valen? Allt hänger i luften. Första valomgången till parlamentets underhus ska äga rum på måndag den 28 november. Men det är omöjligt att hålla fria och rättvisande val i rådande klimat.

Etiketter: