fredag, november 18, 2011

Omgruppering av Libyens styrkor och Staffan de Mistura ger svar om Afghanistan


18 nov Libyska styrkor omgrupperar sig för att stå emot nickedockeregimen: Ett försök är på väg att formellt organisera oppositionen mot de nykoloniala planerna i Libyen.

Den är i stort förlagd i sydvästra delen av landet. I den region som officiellt är känd som Sahel, möts dagligen tidigare tjänstemän, operativa inom Khadaffiregeringen och dess supportrar för att lägga fram en nästa fas i kampen att återta nationen.

Den 29 oktober Ekots lördagsintervju med FNs chef i Afghanistan, Staffan de Mistura. På frågan hur läget är i Afghanistan svarar Staffan de Mistura att 2011 är det år som haft flest dödade. Man har sagt att fler utländska soldater hade ökat säkerheten, men så verkar det ju inte vara? De Mistura: Med ett ökat antal soldater ökar den militära säkerheten, men ur civil synpunkt har det blivit värre...

Fråga: Obamas ”surge/svallvåg” med 30 000 man skulle vända säkerhetsläget, varför har det inte blivit så? De Mistura: En ”surge” var inte lösningen. Nu talar man om en övergång, ”transition”.

Men det är heller inte lösningen. Det hade kunnat vara steg på vägen mot en politisk lösning. Fråga: Är det inte konstigt att man talar om behov av fredssamtal, samtidigt som kriget mot civilbefolkningen är värre nu än någonsin? Det är rekord i antalet incidenter och attacker, hur går det ihop med fred?

De Mistura: Jag har erfarenhet av många krig. Ju närmare fredssamtal man kommer, desto mer trappas striderna upp. Båda sidor vill positionera sig inför förhandlingarna…

Fråga: Pågår det samtal mellan parterna nu?
De Mistura: Jag tror inte att man har förlorat kontakten.
Fråga: I augusti i år kom information om, att talibanledaren Mulla Omar hade talat om utväxling av fångar, delad makt i ett framtida Afghanistan. Hur tolkar du det?

De Mistura: Signalen var positiv men vi kan aldrig acceptera att kvinnors rättig-heter kränks. Talibanerna måste visa att de låter flickskolor finnas kvar…

Fråga: det sägs att afghanska säkerhetsstyrkor skall ta över. Var sjunde soldat deserterar, korruptionen i polis och armé är massiv, motståndet infiltrerar styrkorna. Vad är det som säger man ska lyckas ta över?

De Mistura: Jag tycker det blivit bättre det senaste halvåret. Orsaken är att de får mer betalt.

Fråga: Men vi hör talas om en utbredd tortyr. Det rapporteras om att 35-40% av fångarna torteras. Armén begår våldtäkter osv.

De Mistura: Det stämmer men det är inte ett systemfel. Det beror på kulturen. Armén och polisen säger de skall hjälpa att motverka detta.

Fråga: Men det rör sig om nästan hälften av alla i fängelserna. Kommer någon att ställas till svars och vad är det FN säger om det? De Mistura: Vi kommer att insistera på att det blir en rättelse. Vi kan annars hålla inne biståndet. De får inga pengar.

Fråga: Vad anser du om drönarattacker? De Mistura: Jag kan inte kommentera det. Du vet att det debatteras mycket. Amerikanarna säger det är det mest effektiva sättet att stoppa terroristattacker. Om inte USA använt sina specialstyrkor och drönare, skulle det ha varit ännu fler terroristattentat.

Fråga: Men inte bara motståndsmän utan också civila dödas. Vem tar ansvaret för det? Är det förenligt med folkrätten? De Mistura: Det kan bara FNs säkerhetsråd avgöra. Det är rådet som ger mandat. Fråga: På nätterna går specialstyrkorna in i husen och dödar och fängslar.

Karzai har sagt att detta inte får ske. Vem bestämmer i Afghanistan om regeringen säger att detta inte får ske? USA eller Karzai? De Mistura: Ha, ha, ja det här diskuteras ju mellan USA och den afghanska regeringen.

Etiketter: