torsdag, november 24, 2011

Simon Hersch i tidningen New Yorker om Iran och IAEAs misstankar om kärnvapen


Medan Förenta Staterna, StorBritannien och Kanada idag planerar påbörja ett antal koordinerade sanktioner mot Irans olje- och petrokemiska industri, frågar sig den sedan länge undersökande journalisten Seymour Hersh om den växande samstämmigheten ifråga om Irans påstådda kärnvapenprogram.


Ett internationellt tryck byggdes upp mot Iran alltsedan FNs Internationella Atom- EnergiOrganisation i en rapport avslöjat de "möjliga militära dimensioner" som gäller Irans nukleära aktiviteter, och citerade "trovärdiga" tecken som "indikerar att Iran har utfört aktiviteter för en kärnexplosiv anordning."

I sin artikel för The New Yorkers blogg, med namnet "Iran och IAEA" argumenterar Hersh i sin senaste rapport, som är ett "politiskt dokument" och ingen vetenskaplig studie.

"Dom fann [JSOC] ingenting. Ingenting. Inga bevis på någon vapenuppbyggnad", säger Hersh. "Med andra ord, inget tecken på en anläggning för att bygga bomben. De har anläggningar för anrikning, men inte separata anläggningar till att bygga bomben.

Det här är helt enkelt ett faktum."


övers Ingrid Ternert

Etiketter: