måndag, november 21, 2011

Valet i Egypten som ännu ett dacapo

Bara veckan före valet i Egypten gjorde militären det man tidigare har gjort.
Den egyptiska militären slog återigen till mot Tahirtorgets ungefär 200 personer, där många var släktingar till dom som redan blivit dödade.

Många säger att militären återigen velat förhala valet, varför man själv känt sig tvingad tillbaka till torget för att förverkliga sina drömmar.

Mubarak är borta, men fortfarande sitter nyckelpersoner från den gamla regimen kvar, och ännu ställs civila inför domstol. Nu kommer förslag till en ny konstitution, men som liknar den gamla, förutom att president Mubarak är borta.

De unga ställer inte upp till val. Man säger att de först måste fortsätta sin revolu-tion. För idag styr det militära rådet, vilket är lika lite demokratiskt som Mubaraks regim. Inte heller nu vet man hur i Konstitutionen militären tänker disponera sina pengar.

Otåligheten visar på folks vilja till förändring, men dessa är processer som tar tid, och det är militärrådet som styr och fortfarande ställer civila inför domstol. Man är rädd att det kommer bli som i Algeriet, då folk blev hindrade och fick människor att ta till våld och militären att stoppa valen.

Många vill ställa in valen i Egypten, men Muslimska Brödraskapet vill ändå ha val, eftersom de bland annat är så starka.

Men det är inte bra med val i en situationen som närmast liknar krigstillstånd i landet. Man visste inte huruvida omvärlden innan valet nu på måndag skulle ingripa och gå in i Egypten som man gjorde i Libyen eller i Tunisien. Vissa tror något sådant på sikt hade kunnat främja demokratin.

Nu ska man få till ett presidentråd som utser ett övergångsråd, som inte är något annat än just det.


övers Ingrid Ternert

Etiketter: