måndag, december 26, 2011

2 Irak och Usas problem i landet

I Irak har Förenta Staterna besegrats på varje tänkbart vis.... General Petraeus och hans efterföljare har nu fått tillräckligt med stabilitet för att USAs styrkor ska kunna lämna landet; detta på grund av den etniska rensningen av Bagdad till de shiareligiösas favör;

Så de sunnireligiösa flyttar iväg till Jordanien och drar fördel av hatet alQaidas Abu Musab al-Zarqawi skapat bland irakiska sunnis, för detta att ta itu med al-Qaida har blivit ett anmärkningsvärt taktiskt nederlag man försökt återhämta sig ifrån.

Som sunni-shia-inbördeskriget nu utvecklar sig i Irak, får vi uppleva hur al-Qaida kommit tillbaka som potent del av sunnistyrkorna, vilka också organiseras för sin överlevnads skull under Bagdads Usa-tillverkade, Iranstödda shiatyranni.

Al-Qaida-i-Irak utvecklas också som en viktig källa till materiellt stöd och militär rådgivning för militanta grupper islamister längs östra Medelhavskusten, beredda på att utnyttja den ökade tillgången till vapen, frisläppta mujahedinfångar, ökad politisk Islamistmakt och mindre restriktiv operativ miljö, som följde med den arabiska våren.

Som Ron Paul ofta säger, leder USAs interventioner helt i onödan till krig och ännu fler krig till oerhörda och okontrollerbara kostnader i form av blod och skattemedel

Att beslutet om intervention av Irak varit förödande står klart, och att USAs nationella säkerhetsintressen i regionen idag hotas mer än innan 2003 års era. Det man behöver acceptera är, att USA för den muslimska världen anses militärt besegrad och utdriven ur Irak av män beväpnade med vapen, moderna under tiden för Koreakriget.

Det är möjligt och kanske korrekt att tro Usas styrkor har besegrats i Irak på grund av att (a) Usas politiker vägrar vinna de krig man startar; (b) Usas misslyckade utbildningssystem slutat lära barn, att krig kan ställa saker och ting tillrätta såvida man vinner; att den enda nåden i krig är en snabb och fullständig seger; att krig enbart kan vinnas genom att döda fienden och hans supportrar så de ger sig iväg

(c ) att utvecklingen efter 1945 rörande 'Teorin om ett Rättvist Krig' får Usa att förlora krig, tillåter och applåderar dödande av Usasoldater och marinkårssoldater, såvida fiendens civila blir skyddade och

(d) att alldeles för många av Usas vanliga officerare är lobotomerade på sina sunt-förnuft-fakulteter genom att gå på Harvard och Princeton. Men medan vart och ett av detta kan vara sant, är det för tillfället bäst för oss alla att uppföra oss som romare och ödmjukt acceptera verkligheten, om att Amerika i Irak är besegrad.

Ifall vi inte väljer Dr Paul borde vi vara kloka nog att otvetydigt vinna nästa krig vilket tillkommit av våra tvåparti-interventionisters demokratimånglare, ett krig som förmodligen antingen äger rum mot Iran, å Israels amerikanska stödtruppers vägnar, eller Afrika för att flera genuint amerikanska nationella intressen hotas alltmer av en växande Islamsk makt.övers Ingrid Ternert Artikeln har tidigare publicerats
Ron Paul är en mycket respekterad fredlig Kongressledamot

Etiketter: