tisdag, december 13, 2011

Afghanistan - 10 år i krig


Nyhetsbrev nov 2011 från Lene Junker i danska Nej Till Krig


USAs och NATOs exitstrategi från Afghanistan handlar om att dra sig ur, utan att tappa ansiktet och samtidigt bevara viss militär kontroll över Afghanistan, som gränsar till Asiens regionala atommakter: Kina, Ryssland, Indien och Pakistan.

Därför har USAs och ISAFs styrkor dragit sig tillbaka till dessa stora städer/baser och overlåtit resten av landet till lokala krigsherrar, talibaner och den afghanska polisen och militären. Insatsen består nu i angrepp med obemannade drönar-luftfarkoster mot påstådda talibanledare i Afghanistan och Pakistan och nattliga räder mot påstådda talibanledare för att ”fånga eller döda”.

Båda slag av insatser har stigit våldsamt de sista åren och går hårt åt civila. USA och NATO och därmed också Danmark har satt utgången av 2014 som slutdatum. Men redan nu uttrycker Försvarets EfterretningsTjänst i sin senaste rapport tvivel om att kunna nå målen för Afghanistan före år 2014.

Slut på 10 års krig i Afghanistan. Slut på förlorade människoliv och pengar. Ta hem soldaterna NU.

Den afghanska parlamentsledamoten Malalay Joyas tal vid demonstrationen den 3 december i Bonn

- Den här konferensen är ytterligare en smärtsam lek med framtiden för mitt folk och precis som vid förra konferensen full av krigsherrar, knarkkungar och västliga teknokrater.

Folket kan inte sätta något hopp till sådana församlingar som bara kommer att ena de svurna fienderna till Afghanistans folk, legalisera ockupationen och utvidga USAs militära baser.

Jag menar att denna konferens är ett verktyg i händerna på ockupationsstyrkorna och kommer att spänna åt slavkedjorna om vårt folk… Dessa konferenser är en show för att ge legitimitet åt USAs närvaro i Afghanistan.

Så länge USA har kvar sin militär i Afghanistan, saknar vi oberoende.

 Junge Welt 6 december - Trots regn tågade 4500 demonstranter i protest mot Bonnkonferensen under parollen:

Trupperna ut ur Afghanistan.
 Joseph Gerson 4 december på den alternativa Bonnkonferensen 'Internationell konferens för självbestämmande i Afghanistan'

- Ett fullständigt militärt tillbakadragande år 2014 finns inte längre med i Washingtons planering. Som vicepresident Biden krävt innan president Obama hade böjt sig för Pentagon och trappat upp kriget, planerar USA nu att minska insatsen och kostnaderna för sina truppinsatser i Afghanistan.

Det gör man genom att skifta från krig mot motståndet till det som kallas en kampanj för att bekämpa terrorismen: färre trupper, mer nattliga räder och fler drönar-attacker. Som man befarade har sluttidpunkten för tillbakadragandet år 2014 åsidosatts.

Och ett av Bonnmötets funktioner är att välsigna USA/NATOs krig och permanenta dess militära närvaro i Afghanistan för ytterligare ett decennium framöver.

Ändå har en opinionsundersökning från den 18 – 20 november, som CNN/ORC utfört i USA, visat att 63% av de tillfrågade var emot kriget i Afghanistan.

Etiketter: