onsdag, december 21, 2011

Att spela schack i Euroasien

Det som de otroligt få historier som gått igenom situationen i Irak under denna avskedsperiod verkar stämma överens med, är hur sekteristiska spänningar ännu en gång stiger, särskilt i bakvattnet av en svepande omgång sunniledare som förknippas med den USA-uppbackade rörelsen för 'uppvaknande'- som var så kritisk för framgång med ´svallvågen´.

Den uppenbara skörheten i freden på båda sidor Shia-Sunni och Kurd-Arab fronterna och möjligheten till ett återupprepat inbördeskrig - eller utökat iranskt inflytande - har stått i fokus för en våg av kritik av Obamas beslut att dra undan USAs alla stridstrupper vid slutet av denna månad.

Republikanska senatorerna John McCain och Lindsay Graham och även nykonservativa som Fred Kagan och andra hökar klagade under den gångna veckan bittert i likhet med Förenta Nationernas förre ambassadör John Bolton.

De sa att Obama hade misslyckats följa sina befälhavares råd om att utverka en stark press på Maliki och med det gå med på att hålla kvar åtminstone 14 000 USAtrupper i Irak till fortsatt agerande, som en buffert mellan kurder och araber i norr och ha kvar trycket mot regeringen om "nationell försoning", dämpa det iranska inflytandet och se till att snabbt ta itu med det möjliga hotet om återvändande al-Qaida i Irak.

Planen avvisades, då irakierna vägrade ge återstående trupper en legal immunitet från irakiskt åtal. Skepticismen rörande Iraks framtida stabilitet tros vara väldigt hög enligt NBC News/Wall Street Journals opinionsundersökning, som släpptes i veckan.

En majoritet av de som svarat sa, att man ansåg ett "fullständigt inbördeskrig" vara antingen "mycket" (21%) eller "på något sätt" troligt (39%) i väntan på Usas tillbakadragande. En liknande majoritet ansåg chansen för att Irak skulle kunna uppnå en "stabil demokrati" antingen var "till viss del" (32%) eller "mycket osannolik"(28%).


övers IT

Etiketter: