lördag, december 03, 2011

Chossudovsky om 9/11. Det var Usa som skapade sitt eget 9/11 - för ett krig utan slut