torsdag, december 15, 2011

Har eliten i Väst startat informationskrig för att rättfärdiga invasionen av Syrien?


RT 13 december 2011
av dr Igor Panarin- Ökande spänningar runt Syrien som förberedelse för aggression.


Författaren och politiska vetenskapsmannen Igor Panarin anser att delar av den brittisk-amerikansk-israeliska eliten driver ett informationskrig för att skapa acceptans åt en militär invasion av Syrien.

I artikeln nedan förklarar Panarin vad han menar.

De massprotester som utbröt i ett antal arabländer under 2011 var orkestrerade från London, som i stort blev deras koordinationscentrum. BBC och Kharars så kallade-oberoende Al-Jazeera kanal (som i själva verket kontrolleras ideologiskt av en del av den brittisk-amerikanska eliten) beredde väg för att erbjuda media stöd.

Till exempel rapporterar BBC att en oberoende kommission av FNs Mänskliga Rättighetsexperter anklagade syriska myndigheter för att utföra brott mot mänskligheten då de skingrat anti-regeringsprotester.

Men den franska journalisten Thierry Meyssan fann ut att kommissionen uppenbart fabricerat de bevis som man utnyttjade i sin undersökning. Till exempel, har de syriska säkerhetsstyrkorna enligt FNkommissionen dödat över 3500 fredliga demonstranter.

Men antalet är knappast trovärdigt eftersom det kommer från en mystisk Londonbaserad Mänskliga Rättighetsorganisation vid namn'Observatoire Syrien des Droits de l'Homme' OSDH - Syriens Mänskliga Rättighetsobservatörer.

Enligt vad Meyssan anser gäller i själva verket för många av dom 3500 demonstranter som dödats av de syriska säkerhetsstyrkorna, att de lever och har hälsan.

Deras namn som distribuerats av OSDH, har i själva verket tagits från en telefonkatalog. Meyssan säger att ett informationskrig utbröt mot Syrien, då åtminstone några av de foton som Al-Jazeera distribuerat blivit producerade i de specialstudior som reproducerar huvuddelen av Syriens stora städer.

Samma gällde Libyen, då fotomaterialet från gatustrider i Tripoli 23 augusti 2011, i själva verket hade fotats i en studio i Khatar, vilket öppnat ett nytt kapitel i informationskrigets historia.

Den syriska regeringen förbannade nyligen iPhones då man försökte stoppa spridningen av lögner bland demonstranterna. En del av dessa använder fortfarande smart-phones för att sprida falska rapporter, annonsera ut om protestdemonstrationer och utge regeringsfientligt material genom att utnyttja 'Syria Alone' applikationen.

Just den applikation presenterades den 18 november och hade utvecklats av brittiska och amerikanska experter som en särskild hjälp till oppositionen för att koordinera sina protester.

Informationskrig specialister utnyttjar 'Syria Alone' till att publicera anti-regerings material och kritisera arbetet hos

Dessa som ska se till att upprätthålla lagen. De syriska myndigheterna tror att de genom bannlysning av iPhone kunde stoppa spridning av desinformation. Förutom USA och EU inbegriper idag anti-Syrien koalitionen Arabförbundet, som nyligen uteslöt regeringen i Damaskus och införde därefter tuffa sanktioner mot Syrien.

En del av den brittisk-amerikanska eliten spelar en ledande roll i mediakampanjen mot Syrien, vilket inte utgör någon överraskning efter deras framgång i Libyen, där medieattacker föregick NATOs direkt militära intervention. En liknande strategi utnyttjas nu mot Syrien.

Till exempel leder beslutet att suspendera Syriens medlemskap i ArabFörbundet till vidare internationell isolering, vilket helt klart är vad Väst vill uppnå.

ArabFörbundet har först tagit ett liknande beslut vad gäller Libyen sent i
februari, och sedan tagit ett i augusti och erkänt den NATOstödda Nationella ÖvergångsRegeringen som dess enda legitima makt, som representant för det libyska folket.

Med andra ord, det vi idag ser är samma scenario reproducerat på Syrien, då Västs multinationella elit startat en mediaattack mot landet.

Den syriska armén och polisen kan emotse en stark motståndare, inklusive utländska välgörare. Enligt vissa källor finns omkring 10 000 av dom, i huvudsak från arabländer och Pakistan och pashtuner från Afghanistan.

Rysslands närmande till konflikten i Syrien skiljer sig radikalt från det i Förenta Staterna och dess allierade. Kreml la in sitt veto i FNs SäkerhetsRåds resolution, vilket kunde göra det möjligt att återupprepa det libyska scenariet i Syrien.

Moskva gör sitt bästa för att undvika en upptrappning av konflikten och därmed hindra en militär intervention (som att skicka ett hangarfartyg till Medelhavet) och kunna inrätta en konstruktiv fredsdialog.övers Ingrid Ternert

Etiketter: