fredag, december 09, 2011

Usas fjärrstyrda spionplan får Iran att leverera en skrapa mot Usa


PressTV 8 dec 2011
Förra söndagen tog den iranska arméns elektronkrigs-enhet med minimal förstörelse ner den amerikanska 'Sentinel' Stealh-bombaren 225 km från den afghanska gränsen. En not överlämnades till den schweitziska ambassadören i Iran, Livia Leu Agosti, som uttryckte Irans allvarliga protest gentemot detta nya brott mot landets luftrum genom USAs obemannade spionflygplan, rapporterade på torsdagen Fars News.

Den schweiziska ambassaden har tjänat som Washingtons intresseavdelning i Teheran alltsedan Irans koppling till USA för ungefär 33 år sedan.

Iran uppmanade också Usa att komma med en omedelbar förklaring och kompensation från den amerikanska regeringens sida.

Det iranska Utrikesministeriet förklarade vidare i sin not, att sådana handlingar gick emot allt i den vägen inom internationell fred och säkerhet och utgjorde ett hot mot den regionala och internationella freden och säkerheten, och höll Washington ansvarigt för eventuella följder.

Den Islamska Republiken gav Usas regering en allvarlig varning om en återupprepning av något liknande, och tillade att man reserverar sig rätten att vidta varje lämplig motåtgärd för att skydda Irans rättigheter. Denna RQU-170farkost korsade tidigare i veckan in på Irans luftrum över gränsen till Afghanistan.

Under tiden har Iran förklarat, att man avser genomföra 'reverse engineering' alltså gå in på den tillvaratagna RQ-170 Sentinel Stealthbombarens teknik, vilken också är känd som 'Kandahars Best' och i sin design påminner om en av US Air Forces B-2'Stealthbombare'.

På tisdagen bekräftade två amerikaner under löfte om anonymitet att dessa obemannade farkoster 'drones' var en del av ett CIA spionuppdrag inom Förenta Staternas underrättelsetjänst stationerad i Afghanistan.

Man påstod att den spaningsförmåga som denna RQ-170-Sentinel flygfarkost ägde, gjorde den lämplig till att samla in information på iranskt område genom att flyga längs den afghanskas gränsen till denna Islamska Republik.

RQ-170 är formgiven och utvecklad av det amerikanska bolaget Lockheed Martin.


SS/AZ/HJL
övers IT

Etiketter: