lördag, januari 29, 2011

Hårda tag nu mot demonstrationerna i Egypten mot Hosni Mubarak

29/01/2011
'Mubarak är huvudet på ormen' ropar folkmassorna i Egypten. Efter att ha följt händelserna ett bra tag nu inser man att så snabbt går det inte att få det kapat, förklarigt nog. Inte med den våldsapparat som landet förfogar över.

Demonstrationerna har fått maktapparaten att trappa upp sina motåtgärder med bl.a tårgas mot demonstrerande folkmassor och fängslanden. Men det kommer mera.

Just förbindelsen med omvärlden är viktig, och en hel del oroligheter runt världen har av den orsaken aldrig blivit kända. Men Egypten är en alltför välkänd förbunden till Usa och för turismen, för att så lätt kunna döljas.

Ormen har också sina knep till försvar, i det här fallet att försiktigt stänga ner Facebook och Twitter. CNN kör emellertid direktsändning, där vi ser demonstrationer som möts av tårgas. Men kampen hårdnar.
Och varje arabland följer utvecklingen... Liksom denna blogg...28/01/2011 News Wires av Gallagher Fenwick
Våldet flammade upp då de protesterande bönföll Mubarak att avgå. Alltmedan Kairos poliskår drabbat samman med de tusentals demonstranterna mot Hosni Mubaraks regim, kommer rapporter om att Internet stängts ner i landet.

För att skingra demonstranterna har kravallpolisen i Egypten skjutit tårgas och gummikulor mot de tiotusentals demonstranter som strömmat ut från fredagsbönen och krävt ett slut på decennier av korruption och förtryck av dess president Hosni Mubarak.

Men med antydan om att myndigheterna kunnat hindra folkets vrede, har en högre parlamentsledamot och medlem av det styrande partiet efterlyst "oväntade reformer" för att få bukt med revolutionen.

Polisen hade utplacerats i styrkor runt den mest befolkade arabnation som alltsedan i tisdags skakats av protester, då sju människor dödades, hundratals sårades och några 1000 arresterats.

"Spänningarna når bildligt talat sin klimax här ute i hjärtat av Kairo".Övers Ingrid Ternert

Etiketter:

fredag, januari 28, 2011

Drabbning väntas i Egypten


I Alexandria Suez och Kairo sker nu på fredag demonstrationer och nobelpristagaren al Baradei har just anlänt nu på middagen och blev genast arresterad.

Folk har beskjutits av vattenkanon utanför en moské där poliser står i sex led för att hindra folk att demonstrera på Tahirtorget.

Vid en fråga till en av soldaterna vad han tyckte, svarade han att detta inte var något som han önskade.Fortsättning följer...

Etiketter:

onsdag, januari 26, 2011

Tunisien Obs 1 och 2 - Nu på väg mot lugnetDet gamla Tunisien är en till USA idealisk förbunden stat.
Verkligen, Tunisien är verkligen det exempel som USA ansåg tjäna sina egna intressen: en blandning av nyliberalism öppen för utländska investeringar, samarbete med amerikansk antiterrorism genom extrem överföring av misstänkta och strikt sekulärism- politiskt översatt till repression.

Regionens arabregimer har mest varit oroliga över att det som hänt i Tunisiens regering kunde komma att genljuda över hela regionen, också på olika sätt beroende på USA, som i Tunisiens fall mestadels varit distanserad från den palestinska kampen för självbestämmande, något som utgjort en så tydlig symbolik för dessa länders befolkningar.

Det finns ingen chans för någon av de här regimerna att följa Ben Alis väg utan att belägras och få förlita sig till en extrem repression, att ta bort alla rättigheter, utföra övergrepp av politiska fångar och polisvåld avsett till att införa skräck i befolkningen -och skydda de privilgerade korrupta eliterna från ansvar och detta allmänna ursinne.

Det spontana folkliga utbrottet i Tunisien som följt på det tragiska självmordet av Mohammed Bouazizi i den centrala tunisiska staden Sidi Bouzid den 17 dec 2010 var den gnista som tände den revolutionära elden. Detta som flammat upp kunde bara ha
skett i en omgivning av denna akuta sorg som har upplevts djupt och brett av vanliga tunisier, så djupt och brett att det inom några veckors tid skiftat fokus från de förtryckta till förtryckarna.

Skiftet visade sig då man den 14 jan avsatte Ben Ali, med ett mönster som kom igen från en annan avgående blodig diktator, Idi Amin några decennier tidigare. Men den viktiga läxan här är att förtryckande regimer avskilda från sina befolkningar är sårbara för de politiska eldar som kan starta med en särskild gnista i en avlägsen del av landet.

Att stå inför en sådan utsikt kan göra härskare som är beroende av sin egen styrka, både mer osäkra och mer beredda att utsträcka sitt grepp och släcka politiska eldar för att uppnå det omöjliga - att förhindra gnistbildning!

Mohammed Bouazizi martyrskap är urtypen för många plågade unga arbetslösa tunisiers pinande belägenhet. Denna utfattiga unga grönsaksgatuförsäljare satte eld på sig själv på öppen plats efter att polisen konfiskerat hans produkter för att han saknat tillstånd.

En sådan akt av principiellt och spontant självmord är inte vanlig i den arabiska kulturen där självmord, om det så sker i ett politiskt relevant läge, vanligtvis är ett medvetet val i kampen, som ett tag palestinier medvetet kom att förlita sig till och för närvarande delar av oppositionen i den irakiska kampen, i Pakistan och Afghanistan.

Sådana former av politiskt självmord är vanligtvis, men inte alltid, riktade mot civila, och de hör inte ihop med grundläggande idéer om moral och lag.

Vad Bouazizi gjort var utrycksfullt, inte aggressivt mot andra, och påminner mer om vad man gör i dylika asiatiska länder som Vietnam och Korea. Då Buddhistmunkar 1963satte eld på sig själva på Saigons gator tolkades det allmänt sett inom landet som en vändpunkt i Vietnamkriget.

Ett skri från den vrede som kom både på grund av den förtryckande vietnamesiska regimen och av den amerikanska militära interventionen. Den emotionella intensiteten i Mohammed Bouazizis begravning den 4 janurari tonades in i dessa ord av sorg och vrede: "Farväl, Mohammed, vi kommer att hämnas dig. Vi gråter för dig idag. Vi kommer att få dessa som förorsakat din död att gråta".

På slutet hoppas man att dessa nästan ofrånkomliga känslor av hämnd, visserligen förståeliga givet lidandets bakgrund och orättvisa, inte blir revolutionens kännemärke.

'Bröd, frihet, värdighet'

En annan mer hoppfull riktning fångades upp av en slogan som skulle ha inspirerats av den franska revolutionen: "bröd, frihet, värdighet". Att vara värt offren av de som gått ut på gatorna och gått emot det statliga våldet utan några vapen under dessa tidigare antal veckor, måste göra att varje ny tunisisk regeringsprocess följer upp de tunisiska massornas materiella behov, öppnar upp samhället för en demokratisk debatt och tävlan och säkrar så att skyddet av de mänskliga rättigheterna utgjort en ovillkorlig utfästelse från vilket ledarskap som än kommer fram.

Inte många revolutioner lyckas förverkliga sina idealistiska löften, dessa som inspirerat till perioden av kamp mot den etablerade ordningen. Det är mer typiskt att de brukar duka under för frestelsen att straffa de förgångnas brister och inbillade och verkliga motståndare istället för att förbättra tillvaron för befolkningen.

Det är ingen lätt situation. En sådan revolution som ägt rum i Tunisien kan lätt ansättas av bestämda försök att vända utgången. Det existerar verkligen mäktiga och befästa fiender och rivaler bland dessa som bekämpar en ny regering vid makten och
kan skapa inbillade fiender, såväl som det kan diskreditera revolutionens humanitära krav genom att fresta ledarskapet att ta upp blodiga kampanjer för att lägga fast sina krav på att regera landet.

Det är ofta ett tragiskt predikament: antingen uppvisa att man principfast håller fast vid konstitutionalism och sveps bort från makten eller att engagera sig i att rensa bort eventuella fientliga element och med det påbörja en ny diskrediterande cykel av repression.

Om Tunisien kunde finna en väg för att skydda sina revolutionära framsteg utan att behöva hemfalla åt förtryck? Mycket beror på hur denna fråga besvaras, och det beror inte bara på visdomen i tunisiernas mognad av vem som övertar kontrollen vid denna tid, utan också på vad den gamla regimen gör för att återfå makten och i vilken utsträckning det finns en uppmuntran och ett verkligt stöd utifrån. Som Robert Fisk påpekar, "Tunisien var inte tänkt att äga rum".

Utan tvekan kan Tunisien vänta sig väldiga utmaningar under denna övergångsfas. Hittills har det inte skett några förflyttningar av Ben Alis byråkratkrafter inom regeringen, inklusive polisen och säkerhetsstyrkorna som i decennier terroriserat befolkningen. Det fanns uppskattningsvis 40000 poliser (2/3 i vanliga kläder som minglade med befolkningen för att övervaka och lägga sig i).

Det sas att vänner varit rädda för att prata på kaféer eller restauranger och även i sina hem, på grund av denna ständiga övervakning. Hittills har inte de samvetsfångar släppts ut ur tunisiska fängelser, som befunnit sig där något särskilt intressant inträffat och dagligen visar på Ben Ali regimens brutalitet.

De som styr interimregeringen är gamla allierade till Ben Aliregimen, inklusive Mohammed Ghannouchi, hans huvudsakliga förbundna, ansedd som mer allierad med Väst än med det tunisiska folket, trots han i dagarna lovat stiga åt sidan så snart ordningen är återställd. Men även om detta genomomförs, kommer det att räcka?

Vi vet att revolutionen ägt rum på grund av modet hos unga tunisier att ge sig ut på gatorna i många delar av landet, och det har mötts av gevärseld och grym statsbrutalitet, och ändå har man stått emot. De såg ut att tycka att deras livsvillkor ändå var så grymma, att de hade lite att förlora och allt att vinna.

Vi vet att revolutionens flammor snabbt spridit sig genom och utanför de tunisiska gränserna genom att interaktivt förlita sig till Internet, där många över arabvärlden ersatt sina personliga porträtt på Facebook med beundrande bilder på ett revolutionärt uppror på tunisiska gator eller som tecken på solidaritet och man har satt in bilder på den tunisiska flaggan.

Det förekom även självmord bland regimoppositionella i åtskilliga arabländer. Vad vi inte vet är huruvida det kan komma ett ledarskap som håller fast vid revolutions- idealen, och kommer att tillåtas vara på det viset. Vad vi inte vet är hur bestämd och effektiv den kontrarevolutionära interna och externa taktiken kommer att bli.

Från andra situationer vet vi att eliter sällan frivilligt lämnar ifrån sig sina klassprivilegier av välstånd, status och inflytande och den tunisiska eliten har allierade i regionen och därutöver som i tysthet är i opposition mot Jasmin Revolutionen och extremt oroad över vidare följder för andra liknande regimer i regionen som är kvar vid makten så länge deras medborgare hålls i schack genom statlig terror.


övers Ingrid Ternert

Etiketter:

Aktat namn utmanar 9-11 kommittén


Richard Falk känd numera avgående professor från Princeton Universitetet, skrev på sin blogg att det varit en "uppenbar nedtystning" av amerikanska myndigheter. Han tillade

att de flesta media var "ovilliga att medge de väldokumenterade tveksamheterna om den officiella versionen av händelserna" under 9/11, trots att de innehöll "luckor och motstridigheter".

Och han beskrev David Ray Griffin, en konspirationsteoretiker starkt ansedd av den så-kallede "9/11sannings" rörelsen som en "vetenskapsman av hög integritet" vars bok i ämnet var "auktoritativ".

Ban Ki-Moon, FNs generalsekreterare-, beskrev kommentarerna som "befängda" och "en skymf mot minnet av de mer än 3000 människor som dött i attacken." men herr Ban sa sa att det inte var för honom att besluta huruvida professor Falk, som är organisa-tionens särskilda utredare av våld mot de mänskliga rättigheterna inom de palestinska territorierna, skulle sparkas av FN.

Vijay Nambiar, herr Bansstabschef, sa att det var upp till rådet för de mänskliga rättigheterna, en 47-nationsgrupp baserad i Geneve, Schweitz, som upprättats 2006 av FN.

Australiens fackföreningsordförande framhöll 20 okt 2010 att 9/11 var historiens största konspirationsteorier.

UN Watch, en intressegrupp som övervakar organisationen, har begärt att professor Falk blir sparkad. Och Hilel Neuer, gruppens verkställande chef, beskrev honom som "en serielagöverträdare med noll förtjänst".

Grälet kom då den republikansk-ledda USAkongressen öppnat en utfrågning om "påkallade problem" med Amerikas bidrag till FN, inklusive dess medlemskap i Rådet för de mänskliga rättigheterna.

Ileana Ros-Lehtinen, ordförande i amerikanska Representanhusets Utrikeskommitté, då den igår höll sin första hearing i ämnet, vill att Barack Obama drar bort Usa från Rådet.

Hon yrkade på att "avsluta alla USAs bidrag till den där besten," som hon beskrev som en "skummisarnas galleri" för "pariastater".

Etiketter:

tisdag, januari 25, 2011

Fiendens Ansikte, ses även idag på Blå Stället


Terrordådet i Ryssland nyligen visade sig ha tjetjenska rötter. Som vanligt, kanske man kan säga.

Detta Tjetjenien som för några hundra år sedan tillhörde en fin och fredlig islamsk sufism-religiös rörelse. Men tiden gick och terrorismen i Kaukasus tog över, från början som reaktion på Rysslands förtryck mot dessa och deras religion.

Fortfarande lever bilden av skumma tjetjenska banditer och våldsverkare kvar i Ryssland och befolkningen berättar sagor för sina barn om dessa skumma typer. Tjetjenerna har alltså fått leva under otroligt svåra förhållanden, närmast slaktade av ryska styrkor. Och svarat med terrorism.

Förtryck och ond bråd död föder motstånd och tjetjenerna föll in i rollen som terrorister. Och levde på rövari och kidnappning mot lösensummor. Ryktet kom att cementeras och den ryska befolkningens barn har sedan koltåren fått höra sagor berättas om tjetjenska banditer, och har betraktat dessa med misstänksamhet.

Och inte blir det bättre av att återigen en bomb briserat i Moskvas tunnelbana, då tjetjener sägs ligga bakom. Det blir heller inte bättre av att i sådana fall det kan finnas amerikanska kopplingar längre bak i kedjan. På grund av gemensamma intressen.

Det hela gör naturligtvis att Väst ytterligare ifrågasätter ett PR-VM i Ryssland. För ur den synvinkeln hade det ju kunnat göra gott för Ryssland och dess handel västerut. Eller så kunde det bli det motsatta, vid ett terrordåd.

Hur jag kan säga detta så där säkert? Säg den starka östliga terrorgrupp som inte är infiltrerad av USA i något led- som sedan själv utnyttjar det förhållandet? Ja inte nog med att erkända forskare t.ex i artiklar i Global Research för ett bra tag sedan utförligt beskrev hur dessa intrikata kopplingar kunde se ut, både vad gäller den islamska terrorismen runt världen i sydost och i länder t.ex på fel sida järnridån.

För övrigt råkade min polska väninna i Irak, efter att på slutet av den amerikanska ockupationen ha betraktats som obekväm från de amerikanska ockupanternas sida, bli kidnappad av en AQgrupp som inte enbart bestod av män utan också kvinnor för mathållningens skull, vilka hon på arabiska kom i samtal med. För att efter fritagningen identifiera gruppens koppling till Kaukasus - OCH alltså USA under ockupationen av Irak.

Väninnan hade bott i många år i Irak och kunde språket. Hon förstod att det var terrorister som hade kidnappat henne men inte varför eller vilka de var --- men hon fattade att det var en ovanligt speciell terroristgrupp det gällde.

Amerikanarna hade kommit underfund med att hon inte var så där självklart på deras sida under ockupationen av Irak. Eftersom hon alltmer hade gett uttryck för sin motvilja mot att det land som varit hennes hem i över tjugo års tid blev ockuperat.

I vilket fall går jag inte in på hur hon lyckats bli fri och snabbt forslas iväg till flygplatsen fvb Polen- utan ett öre av sina besparingar stackarn.

Av en händelse fick hon långt senare i en bokhandel se en bok om terrorismen österut av AQ-karaktär- varav en gren fanns i självaste Kaukasus, dessutom kämpande mot Ryssland (vilket då brukar vara fallet, även vad gäller sydostatiatisk terrorism.)

Utifrån boken identifierade hon sina kidnappares (religiösa) seder och uppträdanden till denna grupp. Bland ledarna fanns de som USA hade köpt upp,(det är vanligt med terrorgrupper i syd/öst)och skulle finnas i Kaukasus

Hur kommer det nu att gå med VM? Jag tvivlar redan. Men Ryssland är förstås beredd. På alla eventualiteter.


Ingrid Ternert

Etiketter:

söndag, januari 23, 2011

'Afghanistan är en för svår nöt att knäcka'

Cole om Tunisien

'Ship to Gaza undersökningen färdigställd'


23 januari 2011 'Det Israel funnit om flotträden mot 'Ship to Gaza' är nu färdigställd' av Jon Donnison BBC News Jerusalem.
En israelisk undersökning av den militära räd som ägde rum mot det hjälpfartyg vilket i slutet av maj förra året försökte nå Gaza, är nu färdig att publicera sina första rön.
Räden, där nio turkiska aktivister blev dödade, gav upphov till breda internationella fördömanden.

Man förväntar sig att rapporten brett kommer att visa på den israeliska flottans aktioner.

En separat FNutfrågning tidigare under året sa, att flottan visat en "oacceptabel grad av brutalitet".

'Ship to Gaza' med över 600 propalestinska aktivister ombord försökte bryta Israels blockad mot territoriet, då man blev genskjuten av israeliskt flottkommando.

De ombordvarande på flottan sa att de blivit vilt attackerade.

Israel säger att dess styrkor agerat i självförsvar, och satte upp sin egen undersökning.

Den ursprungliga panelen med en genomsnittsålder på över 85 år har nu suttit i sju månader- trots att en 93årig medlem hunnit dö däremellan.

Enligt läckor i den israeliska pressen, kommer det man funnit i början, att i stora drag frikänna marinen från att ha gjort något fel.

Om det sker, kommer troligen Israels kritiker, för vilka den internationella undersökningen äger liten trovärdighet, att sannolikt kalla det hela för en ren bortförklaring.


övers Ingrid Ternert

Etiketter:

Afghanistan och moderniteten

Lasse Bengtsson i Kabul skriver- Det var så att jag skulle läsa ett nytt nummer av Afghan Scene. En av de nya, reklamfinansierade tidskrifter, som försöker avancera moderniteten i Afghanistan. Med vissa svårigheter…

I det senaste numret såg jag på framsidan den intressanta rubriken Jihadi Gangster.
Och i puffen på sid 5: ”Allt du behöver veta om hur man kandiderar till parlamentet –den afghanske konstnären på valkampanj.”

Spännande, tyckte jag. I synnerhet som jag redan hade hört lite om denne man. Det var bara det, att när jag slog upp sidan 50, så fanns sidan inte där. Inte heller följande sidor. Hela tidningen tog istället ny fart på sidan 58. Hela reportaget om Jihadi Gangster var borta.

Hmm, tänkte jag. Men glömde bort det hela. Inblandad i andra, dagliga strävanden mitt emellan gammalt och nytt.

Ända tills jag nu får en förklaring till vad det handlade om. Av Dion Nissenbaum, bloggare och journalistisk chef för McClatchy Newspapers, South Asia. Dion berättar –mycket riktigt– det jag misstänkt, att reportaget om Jihadi Gangster tagits bort av
regeringens censorer.

Skildringen av Aman Mojadidi, som konstnären bakom figuren heter, ansågs stötande mot landets traditionella värderingar. Bland annat var det bilderna där Jihadi Gangster poserar med vapen och dollartecken, som upprört myndigheterna. Och det hjälpte förstås inte att Aman Mojadidi gör denna installation– och hela sin valkampanj - som en protest mot korruptionen i Afghanistan.

Hans kampanjslogan var för övrigt: ”Rösta på mig. Jag har gjort Jihad. Och jag är rik.” Mojadidi har tidigare också klätt ut sig till polis och satt upp falska checkpoints, där han sökt igenom bilar och sen erbjudit förarna två dollar. Som ersättning för alla gånger tidigare de tvingats muta sig fria från poliser.

Hela reportaget lyftes ur den Dubai-tryckta upplagan.

Ägare till Afghan Scene är Moby Group, som bland annat äger den stora tv-kanalen Tolo TV. Förutom att - inte okontroversiellt - sända Afghan Star, det här landets motsvarighet till Idol, så jobbar kanalen också med politiska satirprogram.

Utmanande och modigt. "Ibland vinner du, ibland förlorar du", säger Mobys ordförande Saad Mohseni till Dion Nissenbaum.

Så sant. Framstegen mot det modernare kommer att följas av bakslag. Som då tvprogram som visar afghanska män och kvinnor dansande tillsammans i samband med en filmpris-utdelning, fördömas av regeringen och hotas av förbud.

Men sen blir det framsteg igen.

Min absoluta tro, med all respekt för traditioner, är att afghanska kvinnor och män en dag kommer att kunna dansa tillsammans igen.

Frågan är bara hur lång tid det är dit.

Etiketter:

Den gröna revolutionen ur skilda perspektiv

Paradoxalt nog är det vida spridda missnöjet och dess skilda natur, som gör att regimen kan hålla på som den gör.
Och trots det uppenbara larmet av röster inom eliten, känner iranska regimen ändå till hur man för fram sitt budskap via statlig utsändning.

Man kan appellera till både nationalistiska och islamska känslor, och anklaga motståndarna för att ha fallit i händerna på fientliga staters ondskefulla inflytande. Ben Ali kan inte nå fram till folkliga stämningar som dessa.

Den tunisiska proteströrelsen hade en identifierbar fiende - en enda auktoritär ledare med sina korrupta bakblåsare, mer lik Shahen på 1970talet. Oppositionen i Iran opererar inom ett komplext konstitutionellt sammanhang och verklighet.

2009 års oro var spontan och oplanerad liksom händelserna i Tunis nyligen. Men ledarna i den Gröna Rörelsen visade sig inte vara beredda att ta kontrollen över proteströrelsen eller dirigera massorna på gatorna.

Tråkigt nog saknade man intresse för att rikta protesterna mot valfusket till en revolution, som kunnat få osäkra följder för dem själva och landet. Då allt kommer omkring, har ledare för den Gröna Rörelsen själva tidigare tjänat på olika officiella poster i den Islamska Republiken.
------
För att balansera det hela är kanske det mest överraskande att Ben Alis 23-åriga makt kommit till ett så abrupt slut, då man ser den iranska regimens lätthet att återhämta sig efter ett och ett halvt år av proteströrelser inom landet.

I Iran har många utbildade människor oroat sig för en Tunisen-liknande revolution som den häromnatten. Med alla sina fel erbjuder åtminstone nuvarande statsbildning i Iran ett slags skydd, där våldsamma uppror kunnat ge en kortlivad glädje men med oförutsedda följder.


av Ali Reza Eshraghiövers Ingrid Ternert

Etiketter:

lördag, januari 22, 2011

Palestinafilm och svenska rappare - Ramalla!

fredag, januari 21, 2011

USA TVman- 'Varför betalar inte irakierna för sin egen frigörelse?'


I sin fredagsshow undrade Sean Hannity varför Irak och Kuwait inte hade" betalat för sin egen frigörelse" till Förenta Staterna, och sa att Amerika har rätten att "gå in där...och ta all deras olja."

Hannity talade i sin nattliga Great American Panel." Den panelen hade diskuterade höga oljepriser. Hannity var skeptisk och arg vid utsikten av att oljepriserna stiger:

"Jag menar, varför betalar inte Irak tillbaka till oss i olja, och betalar varje amerikansk familj och deras soldater som förlorat sina nära och kära eller har sårade soldater -och varför betalade dom inte för egen frigörelse?

För Kuwaits oljeminister -- Hur kort är egentligen hans minne? "Ni förstår, vi har varje rätt att gå in där och helt enkelt ta all deras olja och få dom att betala för sin egen frigörelse."övers Ingrid Ternert

Etiketter:

onsdag, januari 19, 2011

Upproret i Tunisien - som att andas frisk luft


Då jublade man bland borden i Tunis skriver Cecilia Udén i Svd
.....När nyheten lästes upp på arabisk tv i kväll att schweiziska banker fryser den störtade presidenten Zine El Abidine Ben Alis tillgångar jublades det bland borden på den bar i Tunis där vi tog en öl timmen innan utegångsförbudet (vilken blev senarelagd till kl 20).

Tidigare hade detta hänt

- Schweiz vill undvika att våra finanscentra används för att gömma undan tillgångar som olagligt har tagits ifrån berörda befolkningar, sa Micheline Calmy-Rey, Schweiz' utrikesminister.

Våra tunisiska bordsgrannar – hårt arbetande medelklass - applåderade.

Det budskapet ger inte bara tunisierna hopp utan även andra folk i regionen. Att Tunisiens förra presidentfamilj varit en halvmaffia konstaterade amerikanska diplomater i Tunis redan 2008. Se nedan

...USAs fängelser

Etiketter:

Om de dödade och kidnappade i Afghanistan år 2010

Biståndsorganisationer i Afghanistan vet hur viktigt det är att så många afghaner som möjligt förstår vilka de är och att man vet vem man ska prata med.

'Eftersom läget i Afghanistan dessutom är föränderligt måste vi hela tiden utvärdera och försöka förstå det som händer, påpekar de.

Det viktigaste skyddet är förankring, att vara accepterad i de byar och samhällen där vi verkar. Om människor inte vill att vi är där, ska vi heller inte vara det, utan hela tiden ställa oss några centrala frågor:

- Vilka är vi?
- Vilka är våra värderingar?
- Vad vill vi?
- Hur uppfattas vi?

Enligt den sista kvartalsrapporten från år 2010 av den ansedda och mycket välinforme-rade ANSO, Afghanistan NGO Safety Office, var biståndsarbetare förra året inblandade i 126 så kallade incidenter, där 28 blev dödade och 33 skadade.

Av de dödade fanns 20 afghaner och 8 från andra länder. 10 av de dödade afghanerna hade arbetat som minröjare.

Attackerna var färre mot biståndsarbetare år 2010, men fler blev dödade.

Förra året ökade också de sk Armed Opposition Groups kidnappningar, då 74 personer hade kidnappats. Dessa var alla afghaner och blev senare frisläppta, för det mesta inom tre dagar.

Även en utländsk biståndsarbetare som hade kidnappats av ett kriminellt gäng blev senare frisläppt. Informationsinhämtning är enligt ANSA den främsta anledningen till kidnappning. AOG vill helt enkelt ta reda på mer om de olika organisationerna.


övers Ingrid Ternert

Etiketter:

tisdag, januari 18, 2011

Svenska Försvaret kommer med fler idéer för att locka till sig unga


Idag ska Arbetsförmedlingen hjälpa svenska Försvaret att rekrytera soldater, nu då ungdomsarbetslösheten är så hög.

Så försvaret måste alltså agna med den kroken för att klara överlevnaden? Så här står det i varje fall att läsa:

"Över hela världen ser vi nu hur allt fler länder är på väg att lämna värnplikten till förmån för frivillighet.

Nu får även Sverige ett försvar med välutbildade soldater som kan användas både i försvaret av Sverige och i internationella insatser utomlands. Det är kostnads- effektivt och flexibelt. Och framförallt – det stärker Sveriges försvarsförmåga.

Det nya försvaret öppnar också många nya möjligheter för unga människor. Säg ”ungdomsarbetsgivare” och de flesta tänker säkert på McDonald’s som sägs vara Sveriges största.

Mycket talar för att de snart får tuff konkurrens av Försvars-makten om förstaplatsen. Fram till 2014 ska cirka 16000 hel- och deltidstjänster tillsättas."
...
Så de ska också tvingas tjänstgöra i Afghanistan, som gäller äldre försvars- anställda? Ja många frågor blir det... Förhoppningsvis ges svaret nu på 'Folk och Försvars' kongress i Sälen. Fundera på det ni...
Ingrid Ternert

Etiketter:

söndag, januari 16, 2011

I Sverige ökar arbetslösheten och EU har ett finger med i speletRunt om i Europa tvingas regeringarna att strama åt tyglarna för att uppfylla EUs anorektiska villkor för budgetpolitiken. Åtstramningarna leder till att arbetslösheten ökar.

Högst är arbetslösheten i Spanien. Däremot har den sjunkit lite i Sverige till 8,1 procent. Men Sverige har fortfarande en mycket hög ungdomsarbetslöshet på 24%. Det är mer än genomsnittet inom EU.

Den europeiska centralbanken i Frankfurt, ECB, bestämmer själv penningpolitiken. Prisstabilitet är det övergripande målet.

Det innebär att Centralbanken i första hand tar hänsyn till inflationen. Arbetslösheten kommer i andra hand.

Hur hög arbetslösheten än är höjer ECB vid inflation alltid räntan, istället för att sänka den och pss få fart på hjulen. Därför dämpas tillväxten och arbetslösheten ökar såvida prisstabiliteten hotas.

Inriktning på prisstabilitet är ett politiskt val och ett uttryck för EMU-projektets högerpolitiska tänkande, och resultatet avläses i Eurostats arbetslöshets-statistik.

IT

Etiketter:

fredag, januari 14, 2011

Återigen efterdyningar av Wiki Leaks

Israel medger att Iran inta skulle kunna producera några kärnvapen innan år 2015

Israel medger att Iran inte skulle kunna producera några kärnvapen före år 2015 Irish Sun 8 jan 2011 VOA Israel har korrigerat sin beräkning då Iran kunde ha haft ett kärnvapen.
Israel tror inte att Iran skulle kunna producera en nukleär bomb före år 2015. Det är antagandet den avgående chefen för Israels underrättelsetjänst Mossad, Meir Dagan publicerat i ett meddelande i fredags.

Tidigare israeliska beräkningar antog att Iran kunnat ha haft en bomb inom ett eller två år.

Dagan baserade sin justerade beräkning på ett flertal faktorer, inklusive sabotage, inrikespolitisk oro i Iran, effekterna av internationella sanktioner och tekniska svårigheter.

Israeliska analytikern Gerald Steinberg säger att ett problem är utländskt sabotage, sådant som Stuxnet datorvirus, vilket invaderat Irans nukleära anläggningar. Det är allmänt känt att Israel planterat in viruset.

"Det har hänt en hel del. Vi har sett denna mask, detta virus som attackerat datorerna som styr den iranska anrikningsprocessen,” sa Steinberg. “Vi har sett några vetenskapsmän som har dödats och sårats, folk som arbetar inom kärnanriknings-programmet i Iran, och vi har sett sanktioner. När man sätter ihop dessa bitar, verkar det rimligt att uppleva en nerbromsning av processen."

Iran säger att dess kärnenergiprogram är till för fredliga ändamål. Men Israel håller inte med och, trots officiellt stöd till diplomatiska ansträngningar att dämpa Irans kärnenergiambitioner, ett möjligt militärt anfall mot Irans kärnenergi-
anläggningar har inte försvunnit.

Steinberg tror att i ljuset av ett nytt antagande, är en israelisk attack i faggorna. "En militär operation har alltid varit en sista utväg, det sist önskvärda valet,” tillade Steinberg. “Så om nu antagandet är att Iran inte är nära slutpunkten och kommer att ta en viss tid att hämta sig och världen skulle få fyra eller fem år till för att stoppa Iran; då tror jag att det militära valet forfarande ligger på bordet, men det kommer att ta lång tid."

Ändå vill Israel att världen ökar trycket mot Iran. Israeliska tjänstemän säger att enda sättet att förhindra Iran från att få tag på kärnvapen är att införa hårdare sanktioner uppbackade av ett trovärdigt militärt hot.


övers IT

Etiketter:

torsdag, januari 13, 2011

Detta om USAs militärkostnaderSå här på det nya året är det läge att påminna om hur mycket pengar Usa lägger ner på sina krig, mer än resten av världen tillsammans, medan det egna landets arbetslöshet bara ökar och där väntar en verklig krasch runt hörnet.

Såvida vi tror att imperiet går under om några år vill säga, så som Galtung förutspått (var det 2015? Han justerade ju ner sin prognos efter det att Bush blev president).


Själv har Galtung för åratals sedan skrivit världens första doktorsavhandling om stora imperiers uppgång och fall under historiens gång .

I vilket fall gör Usa av med motsvarande 55 milj kr per min på sin krigsmakt inkl minst 1000 baser runt världen, det är inte dåligt eller? Tänk så många fattiga munnar som den summan skulle kunnat mätta!

Genom Usas militära nedskärningar häromsistens sparade man alltså in 5 min krigskostnader. Kolla gärna själva, det låter som ett räknefel. Det verkar inte möjligt, kan det vara så lite! Eller, att krigsgalenskapen kostar så mycket! Därför att för USA och dess dominerande krigsindustri, gäller enbart att hålla uppe sitt imperium.

Men alla gamla imperier har under historiens gång fått gå under genom inre förfall. Om nu det vore en tröst i vart fall. Men inte om man betänker att världen av idag förfogar över så mycket kärnvapen att vi skulle kunna spränga oss själva i luften flera gånger om... Men själva globen skulle i varje fall bestå, som en vacker radioaktiv pluttplanet...


I.T

Etiketter:

Ny analys-Usas krig mot terrorn eller rättigheterna?

tisdag, januari 11, 2011

Democracy Now om sjuka terrorister bl.a

Sionismen slår till även i Frankrike


En man dömdes i en fransk rättegång för bojkott av Israel som en "politisk åtgärd"

Middle East Monitor 10 januari 2011
I en rättegång i Frankrike mot aktivister som hade genomfört en bojkott mot Israel, fälldes dessa för att ha utfört en "politisk åtgärd".

Aktivisterna i Frankrike höll liksom i Sverige på med bojkott av israeliska varor, vilket av domstolen blev till en "politisk åtgärd".

Khalid Mansour, koordinator för en 'Allmän kampanj för bojkott av israeliskt gods', sa att rättegången är avsedd till att avhålla folk i Frankrike från att gå med i landets växande palestinska solidaritetsrörelse.

Enligt Mansour har kampanjen haft trovärdighet, då den visar på en illegal israelisk politik i strid med kända internationella konventioner och lagar, och man publicerar de brutala brott som utförts av den israeliska ockupationsarmén och deras illegala bosättare.

Mansour säger i ett pressmeddelande, att rättegången reflekterar hur staten underordnas de franska sionist-organens tryck, då dessa fortsätter att utnyttja sitt "anti-semitism" kort mot var och en som vågar kritisera Israel och fördöma dess brott.

Hållen i Creteil, Paris, ledde rättegången till ett straff på €500 till en av de franska aktivisterna. Han anklagades för att publicera en video på sig själv och andra aktivister under 2009, vilka genomförde talkörer och krävde bojkott av Israel.

Mansour tryckte på att "Vännerna till den palestinska saken och de som opponerar sig mot den israeliska politiken i ockuperade palestinska områden inte kommer stoppas genom liknande rättegångar".

"Bojkott kommer att", tillade han, "leda till isolering av Israel runtom i världen, vilket leder till att de där förlorar all den sympati de en gång åtnjutit genom sitt missledande påstående att vara en oas av demokrati i Mellanöstern".

Offren för nazismen har, sa han, blivit det palestinska folkets torterare.


Som egen reflexion ser jag på namnet Mansour, att han själv kan ha sina rötter i ett land som Irak i arabvärlden, där befolkningen mycket väl vet var de har dessa sionister, vilka sedan länge införlivat Irak i sin 'Storisrael'planering.

Sionistister befann sig också i Bagdad som 'rådgivare' åt USA under invasionen av landet. Dessa bodde i ett 'eget' högt hotell i Bagdad omgärdat med taggtrådsrullar ända upp till första våningen. Så gör den som inte själv har rent mjöl i påsen.

Det är väl värt att leta upp den karta över 'StorIsrael' som sionismen själv förfärdigat. Hittills har de förutom en ständig annektering av palestiniernas bästa jordbruksmark och bevattningskanaler, mest ägnat sig åt uppköp av markområden
och oljefyndigheter t.ex som de i havet utanför Gaza.

Olja ur havet utanför Gaza? Befolkningen skulle kunnat bli välbärgad!


Övers och komm I.T

Etiketter:

måndag, januari 10, 2011

Irans PressTV om färdigställandet av kärnanläggningenChefen för AtomEnergiOrganisationen i Iran (AEOI) Ali-Akbar Salehi säger att Iran är en av de få länder som kan producera nuklära bränslestavar och -plattor. "Vi har byggt en avancerad enhet i Isfahan för tillverkning av bränsleplattor,” sa Salehi i en exklusiv intervju med Fars.


Som egen kommentar kan man säga att allt säkert inte kommer att bli frid och fröjd med det och för de miljoner främst unga, välutbildade människor som nu borde få billigare egna produkter och bättre tillgång till arbete i och med att elen bidrar till landets industrialisering.

"En stor omvandling har ägt rum i produktionen av radioaktiva bränslestavar och plattor. Med färdigställandet av Isfahan-anläggningen är vi en av de få länder som klarar av att producera dessa stavar och plattor", förklarar de ansvariga stolt.

Samtidigt oroar sig stater ute i övriga världen för Irans tillgång till eventuella kärnvapen. Något Iran inte äger, men däremot själv ser kärnenergin som en trygghet och skydd mot invasion av länder utifrån Väst.

översättning och kommentar I.T

Etiketter:

söndag, januari 09, 2011

Vad skulle Einstein säga?


Vad skulle Einstein säga?

av Fidel Castro

Idag praktiserar staten Israels ledare folkmord och förknippas med planetens mest reaktionära krafter.


8 januari 2011, Escambray" -- I en 'Reflektion' som publicerats den 25 aug 2010 under titeln “En experts åsikt”,

nämnde jag en verkligt ovanlig aktivitet från Usas och dess allierades sida som, enligt min åsikt, understryker risken för en kärnvapenkonflikt med Iran.

Jag kom att referera till en lång artikel av den välkända journalisten Jeffrey Goldberg, publicerad i den amerikanska tidskriftern The Atlantic september det året med titeln “Punkten utan återvändo”.

Goldberg var inte anti-israelisk, utan det rakt motsatta; han är en av Israels beundrare och uppbär dubbelt medborgarskap i USA och har också gjort sin militärtjänst där.


I början av hans artikel skrev han:“Det är också möjligt att “explosiva operationer” utförda av underrättelseorganisationer inom Israel, Förenta Staterna, Storbritannien och andra västmakters program har designats för att underminera Irans nukleära arbete.

Detta skulle ske genom sabotage och vid tillfälle även vissa kärnenergivetenskapmäns noggrant utförda försvinnanden— och ha hindrat Irans framsteg på ett särskilt sätt”


Efter att ha nämnt denna gåtfulla fras gick jag vidare med att analysera internationell politiks gordiska knut, vilken kunde ha lett till krig, något Einstein fruktade. Vad skulle han ha sagt om han hade hört talas om “gäckande operationer” utförda för att få de kunnigaste vetenskapsmän inom kärnenergiområdet att försvinna?

Jag brydde mig inte särskilt mycket om detta, kanske för att det var så absurt och otroligt, men månader senare, efter att ha läst den iranska regeringens färska anklagelser, såväl nyheter som välinformerade personers åsikter, såg de operationen som en hämnd.


övers Ingrid Ternert

Etiketter:

lördag, januari 08, 2011

Medvev ställer in israeliskt besök pga strejk där5 jan Moskva – Rysslands president Dmitry Medvedev kommer att besöka palestinska territorier även om hans tripp till Israel just nu inte blir av beroende på strejk vid det israeliska Utrikesministeriet, meddelade Kreml i ett uttalande.Kremls uttalande sa att den israeliska presidenten Shimon Peres bett Medvedev om ursäkt för att han inte kunnat förbereda ett besök till mitten av januari.

Under sin telefonkonversation kom de båda presidenterna överens om att mötas under 'World Economic Forum' i Davos, Schweitz vid slutet av månaden.

En israelisk talesman för Utrikesministeriet skakade av sig förmodanden att Israel kanske blivit bestört över Medvedevs besök hos palestinierna och menade att den ryske ledaren har sin frihet att besöka vem han vill.

Kreml hade i onsdags inte sagt något om han planerade något besök på Västbanken, Gaza eller bådadera. Men Peres sa i ett uttalande att Medvedev skulle möta den palestinska presidenten Mahmoud Abbas i staden Jeriko på Västbanken.

Att han inte kunnat göra något besök på den israeliska sidan berodde på en strejk på Israels Utrikesministerium, vilken gjort det svårt att organisera det ryska besöket.

Arbetare strejkar och säger de är underbetalda. Den israeliska dagstidningen Yediot Ahronot publicerade i tisdags ett lönebesked från en israelisk diplomat, vilket visar att han bara uppbär en minimumlön på omkring $1000 i månaden.

Utrikesministeriets talesman Yigal Palmor sa i onsdags att Israel nått en överenskommelse med Ryssland att Medvedevs besök skulle skjutas upp till efter strejken.

"Presidenten är välkommen att besöka Israel vid vilken tid han vill och ryssarna vet detta," sa Palmor. "Problemet är att Utrikesministeriet är ute i strejk och det finns inte någon som ordentligt kan ta emot ett sådant betydande besök."


övers I.T

Etiketter:

Hur många dog av Afghanistankriget förra året? Och för vad?

År 2010 stupade 1500 utländska och afghanska trupper i Afghanistan, ungefär hälften av varje.
För övrigt var de dödade knappast rättvist fördelade. Många säger också att det utländska engagemanget mer gäller Natos överlevnad än Afghanistans. Det sker till ett pris av 8600 dödade afghaner av vilka 2300 är civila, 1300 poliser och 5000 militanter.


140 000 Natotrupper är inblandade. Av dessa stupade ca 700 under förra året. Det innebär ungefär två stupade Natosoldater per dag. Kan vi säga att det är mödan värt? Anser afghanerna militären är värt priset för en tryggad framtid? Och vem vill egentligen ha bort vem? Om talibanerna strider för att köra ut de utländska trupperna, vore det ju en ganska lätt uppgift att bara dra sig ur, eller?

Så kunde de fixa en rättvist fördelad Lloya Jirga gärna med Galtungs hjälp, så skulle de nog själva kunna klara den saken. Eller är verkligen talibanerna idag så där hemskt extrema och farliga? Nej, afghanerna skulle själva ha kunnat ordna det.

Men då gäller det inte av USA handplockade utbildade och grovt mutade afghaner med riggade val. Nej, de är vana att klara sig själva med biståndabetares hjälp. Med jyssta sådana vill säga som 'Läkare utan gränser'.

Naturligtvis är det svårt att förstå att världens största supermakt engagerar sig så djupt bara för att värna om en idag inte alltför utvecklad nation? USA skulle i så fall ha en hel hop andra fattiga stater att bry sig om.

Löjligt vore det att tro det är för att rädda sig och världen mot al Qaida. Ett hundra stackars vasar uppskrämda i bergen. USA kan naturligtvis ha gillat det suveränt strategiska läget för kontrollen österut och den över oljan.

Själv flyter landet på olja och strategiska metaller. Det är också därför det är så viktigt att talibanerna och AlQ packar sig iväg från sina områden. Så att man kan börja utvinna detta. Det är alltså därför våra unga offras...Ingrid Ternert

Etiketter:

fredag, januari 07, 2011

Skärpt rappare -Obama undanhåller sanningen

onsdag, januari 05, 2011

Israel laddar upp för ännu en stor offensiv mot Gaza...


Israel laddar upp för en ny offensiv mot Gaza, ändå håller länderna i världen förbluffande tyst.
av prof Richard Falk Global Research 5 jan 2011

It is dismaying that during this dark anniversary period two years after the launch of the deadly attacks on the people of Gaza - code-named Operation Cast Lead by the Israelis - that there should be warnings of a new massive attack on the beleaguered people of Gaza.

The influential Israeli journalist, Ron Ren-Yishai, writes on December 29, 2010, of the likely prospect of a new major IDF attack, quoting senior Israeli military officers as saying "It's not a question of if, but rather of when," a view that that is shared, according to Ren-Yishai, by "government ministers, Knesset members and municipal heads in the Gaza region".

The bloody-minded Israeli Chief of Staff, Lt. General Gabi Ashkenazi, reinforces this expectation by his recent assertion that, "as long as Gilad Shalit is still in captivity, the mission is not complete". He adds with unconscious irony, "we have not lost our right of self-defence".

More accurate would be the assertion, "we have not given up our right to wage aggressive war or to commit crimes against humanity".

And what of the more than 10,000 Palestinians, including children under the age of 10, being held in Israeli prisons throughout occupied Palestine?

Red herrings

Against this background, the escalation of violence along the Gaza/Israel border should set off alarm bells around the world and at the United Nations.

Israel in recent days has been launching severe air strikes against targets within the Gaza Strip, including near the civilian-crowded refugee camp of Khan Younis, killing several Palestinians and wounding others.

Supposedly, these attacks are in retaliation for nine mortar shells that fell on open territory, causing neither damage nor injury. Israel also had been using lethal force against children from Gaza, who were collecting gravel from the buffer zone for the repair of their homes.

As usual, the Israeli security pretext lacks credibility. As if ever there was an occasion for firing warning shots in the air, it was here, especially as the border has been essentially quiet in the last couple of years, and what occasional harmless rockets or mortar shells have been fired, has taken place in defiance of the Hamas effort to prevent providing Israel with any grounds for the use of force.

Revealingly, in typical distortion, the Gaza situation is portrayed by Ashkenazi as presenting a pre-war scenario: "We will not allow a situation in which they fire rockets at our citizens and towns from 'safe havens' amid [their] civilians."

With Orwellian precision, the reality is quite the reverse: Israel from its safe haven continuously attacks with an intent to kill a defenceless, entrapped Gazan civilian population.

Silence is complicity

Perhaps, worse in some respects than this Israeli war-mongering, is the stunning silence of the governments of the world, and of the United Nations.

World public opinion was briefly shocked by the spectacle of a one-sided war that marked Operation Cast Lead as a massive crime against humanity, but it has taken no notice of this recent unspeakable escalation of threats and provocations seemingly designed to set the stage for a new Israeli attack on the hapless Gazan population.

This silence in the face of the accumulating evidence that Israel plans to launch Operation Cast Lead 2 is a devastating form of criminal complicity at the highest governmental levels, especially on the part of countries that have been closely aligned with Israel, and also exhibits the moral bankruptcy of the United Nations system.

We have witnessed the carnage of 'preemptive war' and 'preventive war' in Iraq, but we have yet to explore the moral and political imperatives of 'preemptive peace' and 'preventive peace.' How long must the peoples of the world wait?

It might be well to recall the words of one anonymous Gazan that were uttered in reaction to the attacks of two years ago: "While Israeli armed forces were bombing my neighbourhood, the UN, the EU, and the Arab League and the international community remained silent in the face of atrocities. Hundreds of corpses of children and women failed to convince them to intervene."

International liberal public opinion enthuses about the new global norm of 'responsibility to protect,' but not a hint that if such an idea is to have any credibility it should be applied to Gaza with a sense of urgency where the population has been living under a cruel blockade for more than three years and is now facing new grave dangers.

And even after the commission of the atrocities of 2008-09 have been authenticated over and over by the Goldstone Report, by an exhaustive report issued by the Arab League, by Amnesty International and Human Rights Watch, there is no expectation of Israeli accountability, and the United States effectively uses its diplomatic muscle to bury the issue, encouraging forgetfulness in collaboration with the media.

Truths

It is only civil society that has offered responses appropriate to the moral, legal, and political situation. Whether these responses can achieve their goals, only the future will tell.

The Free Gaza Movement and the Freedom Flotilla have challenged the blockade more effectively than the UN or governments, leading Israel to retreat, at least rhetorically, claiming to lift the blockade with respect to the entry of humanitarian goods and reconstruction materials.

Of course, the behavioural truth contradicts the Israeli rhetoric: sufficient supplies of basic necessities are still not being allowed to enter Gaza; the water and sewage systems are seriously crippled; there is not enough fuel available to maintain adequate electric power; and the damage from Operation Cast Lead remains, causing a desperate housing crisis (more than 100,000 units are needed just to move people from tents).

Also, most students are not allowed to leave Gaza to take advantage of foreign educational opportunities, and the population lives in a locked-in space that is constantly being threatened with violence, night and day.

This portrayal of Gaza is hardly a welcoming prospect for the year 2011. At the same time the spirit of the people living in Gaza should not be underestimated.

I have met Gazans, especially young people, who could be weighed down by the suffering their lives have brought them and their families since their birth, and yet they possess a positive sense of life and its potential, and make every use of any opportunity that comes their way, minimising their problems and expressing warmth toward more fortunate others and enthusiasm about their hopes for their future.

I have found such contact inspirational, and it strengthen my resolve and sense of responsibility: these proud people must be liberated from the oppressive circumstances that constantly imprisons, threatens, impoverishes, sickens, traumatises, maims, kills.

Until this happens, none of us should sleep too comfortably!


------
Israel säger att de begränsningar man har då det gäller export från Gaza kan rättfärdigas genom det antal incidenter där palestinska militanter har förseglat sig själva eller sina vapen i packlådor som blivit forslade till israeliskt territorium.

Onsdagens telegram meddelade att "Israeliska tjänstemän vid ett flertal tillfällen har bekräftat för ambassadpersonalen att man tänker hålla Gazas ekonomi på sparlåga, då man vill undvika en humanitär kris."

Arbetslösheten i Gaza låg förra året på 35 procent, vilket gör den till något av den högsta i världen.

Efter den israeliska kommandoräden den 31 maj 2010 mot fartyg tillhörande 'Ship to Gaza', där nio turkiska aktivister miste livet, har ett internationellt tryck tvingat Israel att lätta på blockaden och låta allt rent civilt gods komma igenom.

Israel fortsätter att begränsa det man kallar "dual-use" gods, vilket är gods som kan användas till både militärt och civilt bruk, och tillåter enbart vissa begränsade mängder byggnadsmaterial för projekt som internationella organisationer står bakom.

Den norska dagstidningen Aftenposten sa i förra månaden att man fått tillgång till alla diplomatiska dokument som läckt ut till WikiLeaks och att man också tänker publicera artiklar baserade på dessa, oberoende av WikiLeaks webbs egna avslöjanden.

WikiLeaks har hittills bara offentliggjort 2000 av ungefär 250 000 telegram i sin ägo, detta sker i samarbete med publiceringar i El Pais, The Guardian, The New York Times, Le Monde och Der Spiegel.övers Ingrid Ternert

Etiketter:

tisdag, januari 04, 2011

Självmordsbombare i Sverige


Abdulwahabs fru var den som hade lagt ut ljudfilen, där han förklarar varför han ville ta sitt liv enligt SvD

Hustrun säger i intervjun att hon känner sig dömd av människor som inte känner henne och att hon inte längre vågar gå ut utan slöja.

– Jag har förlorat min man och mina barns pappa. Jag är också ett offer, säger hon i intervjun.

Samtidigt fördömer hon självmordsattentatet och säger att hon skulle stoppat honom om hon känt till hans planer.

– Det var väl därför han inte berättade något för mig, säger hon till TV 4.

Säpo vill inte kommentera uppgifterna från Abdulwahabs fru. Vice chefsåklagare
Agnetha Hilding Qvarnström, förundersökningsledare, säger till TT att hon först under måndagen hörde talas om att ljudfilen lagts ut på nätet ett dygn efter sprängdådet. I övrigt har hon ingen kommentar.

SvD har rapporterat att ljudspåren bildsatts, bland annat med privatbilder på Taimor Abdulwahab samt en flagga som är en anspelning på Jihad, heligt krig. Slut SvDartikel

Mönstret för dylika dåd i Sverige verkar vara att självmordsbombarna haft problem i äktenskapet med sina svenska fruar, som velat lämna dem, medan förövarna själva har försökt ge självmorden en religiös prägel.

Vilket skulle få det att verka enligt Koranen.

IT

Etiketter:

måndag, januari 03, 2011

Förklädda lärare - Layla Anwar


An Arab Woman Blues 3 jan 2011

Jag har haft några få men stora lärare...men den lärare som aldrig abdikerat är Irak.

Hon var den största av lärare och jag är i skuld till henne för alltid ...Hon har lärt mig så mycket, genom hennes plåga,

lidanden och försakelse, hennes fasthet, värdighet och även av hennes svek...fick jag lära mig.

Hon är min Mästare. Hon skänker mig söta och sura frukter...hon har fått mig att smaka på honungen och den bittra arseniken...

Hon har lovat Gudarna att offra sig själv för sanningen, så att den kan uppenbaras vid Tidens slut...

Hon har aldrig svikit sitt löfte.
...

övers Ingrid Ternert

Etiketter:

Assange: Jag ska avslöja information som leder till kupper i Arabvärlden I'll Reveal Info That Will Spark ArabWorld Coups

WikiLeaks grundare säger till Al Jazeera, att de läckta dokument han har i sin ägo visar hur höga arabiska tjänstemän avslöjar känsligt material för CIA
av Roee Nahmias
30 dec 2010 YNet - Julian Assange, grundaren av WikiLeaks, sa att han har namnen på de högre tjänstemän i Arabvärlden som frivilligt besöker USAs ambassader i sina respektive länder "för att etablera kontakt" med CIA.

"Dessa är spioner för USA i sina egna länder," sa Assange i den andra delen av intervjun med Arabiska TVnätverket Al Jazeera.

Han sa att de läckta dokument hade haft i sin ägo, visar de arabiska tjänstemän som avslöjar känsligt material mot sina kollegor och respektive länder.

WikiLeaks grundare sa, att webbsidan övervägde att visa namnen på dessa arabiska tjänstemän, bara om man kunde vara säker på att det inte skulle leda till deras död.

Assange varnade för att avslöjandena hade kunnat ge upphov till farliga kupper i arab-världen. Han tillade att WikiLeaks planerar avslöja ungefär 7000 dokument relaterade till Egypten och dess president, Hosni Mubarak.

Andra läckta dokument, menade han, avslöjar information om oljeindustrin i Arabvärlden under några av de gångna decennierna.

Etiketter:

lördag, januari 01, 2011

2011 års demokrati i Irak? Gjord1 jan 2011 An arab woman blues
Ärligt talat, vad menar man med Demokrati?

Vad är det man egentligen menar? Yttrandefrihet och majoritetsvälde?

Kan någon översätta det jävla ordet för mig? För efter 7 år av frigörelse, så har jag fortfarande svårt att förstå det.

Vad menas med demokrati?

Butiken här bredvid säljer toalettpapper som heter 'Frihet och Demokrati'. Köpt per rulle i hårdvaluta....så förklarade han för mig - att bara dollar fungerar.

Jag fann att för mitt arsel var papperet alldeles för hårt ...

Åkte tillbaka till honom, klagade, sa -Detta papper är alldeles för hårt för mitt mjuka skinn. Han sa att det var prisvärt...

Han memorerade vad demokratifittan Madeleine Albright några år tidigare hade sagt. Hon...som förklarade efter att över en halv miljon mjuka skinn från irakiska småbarn blivit blanka av död, de amerikanska demokrati-fittorna hade sagt - hon sagt, att det var värt priset.

Vad menar man med ert jävla ord - vad betyder er jävla demokrati? Bortsett från några såriga rövhål fångade i en slags frihetshåla... Bortsett från massgravarna fulla med småbarn.övers Ingrid Ternert

Etiketter:

2011 års demokratier


An arab woman blues 1 jan 2011.

Ärligt talat, vad menar man egentligen med demokrati?

Vad menar man egentligen med det ordet? Yttrandefrihet och Majoritetsvälde?

Kan någon översätta det jävla ordet för mig? För efter 7 år av frigörelse, kan jag fortfarande inte förstå det.

Vad menar man med demokrati?

Butiken här bredvid säljer toalettpapper som heter 'Frihet och Demokrati'. Man köper det per rulle i hårdvaluta....där han förklarade för mig, att enbart dollar fungerar.

Jag fann att papperet var alldeles för hårt för mitt arsel...

Åkte tillbaka till honom, klagade, sa att - detta papper är alldeles för hårt för mitt mjuka skinn. Han sa att det var värt priset...

Han kom att minnas vad demokratifittan Madeleine Albright några år tidigare hade sagt...hon som efter att över en halv miljon irakiska småbarns mjuka skinn blivit blanka av död, varpå de amerikanska demokratifittorna svarade - hon förklarade, att det var värt priset.

Vad menar man med ert jävla ord - vad betyder i så fall er sk demokrati? Bortsett från några såriga rövhål fångade i en slags frihetshåla.. förutom dessa massgravar med småbarn.


övers Ingrid Ternert

Etiketter:

USAs största hot är ekonomin framöver Bankrutta städer - Michigan, Californien