torsdag, mars 31, 2011

Democracy Now! om Libyen

Kort om läget på militär-och folkfronten i månadsslutet


Internationella solidaritets- och fredsaktioner
Demonstrationen mot nedskärningar och krig i London 26 mars samlade omkring 500 000. En av deltagarna Kate Hudson, generalsekreterare i kampanjen mot kärnvapen och för nedrustning: Varför kan vi alltid få fram pengar för krig?

Det är den stora frågan – och idag är den mer brännande än någonsin. Därför är det så viktigt att koppla ihop antikrigsbudkapet med kravet på stopp för nedskärningarna i välfärden. Budgetar slaktas, tillväxten går ned och arbetslösheten upp.

Men vi inte bara spenderar 4.5 miljarder pund i år på kriget i Afghanistan, vi har just nu startat ett nytt krig i Libyen.
The Guardian 26 mars.

Upprop mot krigen I Libyen och Afghanistan från Tom Haydens Peace and Justice Center 22 mars: ”Förenta Staterna har inte råd med att gräva ned sig i ett nytt krig i Libyen. Vi uppmanar president Obama att invänta beslut i Kongressen för sin kampanj i Libyen inklusive ett uttalande att libyska civila skall skyddas, en diplomatisk strategi, en exakt kostnadsram och en tidplan för tillbakadragande av alla USA-styrkor innan vi fastnar i ännu ett krig…

Vi begär en plan från Vita Huset att avsluta miljarddollarkrigen som vi inte har råd med mot Irak, Afghanistan, Pakistan, Jemen och Libyen…Vi stöder Demokraternas Nationella Kommittés nyligen antagna resolution om betydande och omfattande tillbakadragande av trupperna från Afghanistan med början i juli i år och överföring av pengarna för kriget till uppbyggnad av ekonomin hemma.”

Uppropet har skickats till Vita Huset och Kongressen.

Etiketter:

onsdag, mars 30, 2011

Galloway om Libyen denna oljestat...

Åtminstone lite kul-mag-i för omväxlings skull


Under rubriken 'Män som matar kvinnor' kunde man på fettisdagen läsa i Stockholms Största Dagstidning, att organisationen FAT:UP hade demonstrerat.

Det är ett ”löst nätverk av feta” som vill göra ”uppror mot smalisnormen och det vita heterosexistiska systemet”.

Vilket i praktiken betyder att man klär ut sig till semlor, sprutar vispgrädde omkring sig och skanderar - ”Vi tänker inte dra in magen – varje dag är fettisdagen!”

Etiketter:

måndag, mars 28, 2011

Hur humanitär är egentligen Västs intervention i Libyen?


Folkets Dagblad 22 mars 2011
av Tang Zhichao

-Stackars Libyen är inte det första "domstolsoffret" som Väst attackerat under beteckningen "humanism."

Bosnien och Herzegovina, Irak osv är alla före detta "mål". Tragiskt nog har aldrig "experimentet" lyckats. Sett från de andra två staternas sida, är denna så kallade "humanism" enbart det första steget mot att störta ett annat lands politiska makt.
Brittiska, franska och amerikanska styrkor har i dagar genomfört luftanfall i Libyen Trots att koalitionen hävdar att dess aktioner hade rönt rejäla framgångar, är missnöjet och oppositionen allt högljuddare genom de dödsfall som anfallen fört med sig under benämningen humanitär intervention.

Enligt USAs armé har den operation, "Odyssey Dawn," som startade den 19 mars, starkt försvagat det libyska luftförsvaret. Koalitionens första fas i sin mission har uppnått att ta kontroll över libyskt luftrum, sa den 20 mars Michael Glenn Mullen, ordförande för de amerikanska stabscheferna.

Den västliga koalitionen har betonat, att den första anfallsvågen var "av begränsad omfattning," men faktum kvarstår att den kommit att utvecklas på ett annat sätt och lett till stora frågor och tveksamheter.

Libyens statsledda TV station har rapporterat att 64 människor dött och 150 personer skadats under flygangreppens första dag. Dessa siffror kan definitivt komma att öka i och med att anfallet pågår.

De två viktigaste skälen till nuvarande flyganfall var att förstöra Libyens luftförsvars-anläggningar och lägga grunden till en flygförbudszon, som å ena sidan låter Västs jaktplan korsa himlen.

Å andra sidan syftar den till att stoppa Khadaffis aggression österut och tvinga trupper lojala mot Khadaffi att överge Benghazi och andra platser där libyska rebeller befinner sig. I vilket fall har inget av dessa mål hittills blivit uppfyllt och Khadaffi går heller inte med på några kompromisser.

Den aktion som koalitionen har genomfört godkändes av FNs Säkerhetsråd under beteckningen "humanitär", och avsåg att stoppa Khadaffis dödande av civila. Men antalet antalet dödsoffer verkar vara mycket högre, än innan Väst blandade sig i.

Förutom alla de döda och sårade som luftstriderna åstadkom, kommer detta vändas till en humanitär katastrof, eftersom denna inblandning kan komma att skifta en civil konflikt till ett långvarigt inbördeskrig.

Stackars Libyen är inte det första "rättsliga fall" som Väst attackerat under etiketten "humanitär." Bosnien och Herzegovina, Irak och så vidare är alla före detta "mål."

Sorgligt nog har egentligen aldrig "experimentet" kunnat lyckas. Sett utifrån de båda andra länderna, är egentligen denna så kallade "humanism" bara ett första steg på vägen mot att störta den politiska makten i ett annat land.

Den historiska erfarenheten säger oss också, att en dylik militär inblandning enbart tjänar de egna politiska och ekonomiska intressena eller också utgår de bara från att man inte gillar vissa ledare, sådana som Saddam och Khadaffi, även om det brukar döljas under sken av uppbära ett humanitärt syfte.

I vilket fall sker definitivt inte detta under beteckningen "humanitär". Vem kommer i så fall att klargöra benämningen på vad det är som sker?

Det är därför man kunnat se ArabFörbundet byta sida från att ge sitt stöd, till att endast inom några dagar avfärda och "beklaga". För att vara i stånd att stoppa Khadaffis bombningar av civila har Arabförbundet uppmanat FNs Säkerhetsråd att upprätta en flygförbudszon över Libyen. Något som hade kunnat erbjuda en "legal" ursäkt för Frankrike och Storbritannien att införa 1973 års flygförbud.

Men Arabförbundet hade aldrig väntat sig att flyganfallen mot Libyen skulle kunna orsaka en så stor förödelse, och man borde vara de första att bära bördan av alla dessa dödsfall. Så den 20 mars började Arabförbundet fördöma de militära attackerna mot Libyen.

Arabförbundets generalsekreterare general Amr Moussa, sa att det som för närvarande sker i Libyen har kommit bort från sitt ursprungliga syfte att sätta upp den flygför-budszon som FNs Säkerhetsråd godkänt. Säkerhetsrådets beslut byggde på att skydda de civila, men inte på bekostnad av fler civila offer.

Man väntar sig en flygförbudszon- men inga bomber.

Förutom Arabförbundet har Ryssland starkt uppmanat alla sidor i konflikten till att införa ett vapenstillestånd och därmed undvika att fler civila skadas. Man går också emot ett urskiljningslöst utnyttjande av militär styrka.

Iran fördömer flyganfallen mot Libyen och ifrågasätter Västländernas illegala syfte. Hugo Chávez, Venezuelas president, sa att flygattackerna enbart har resulterat i mer blod. Även Turkiet i egenskap av en av NATOs medlemsstater, har motsatt sig sina parners uppförande och varnar nu NATO, att denna militära inblandning kan resultera i mycket farliga efterverkningar.övers Ingrid Ternert

Etiketter:

söndag, mars 27, 2011

Strider i Libyen och strålning i Fukoshima


Juan Cole skriver om att det under fredagen 25 mars förekommit stora protester i Syrien, Jordanien och Jemen, tillsammans med forsatta strider i Libyen. Den arabiska våren har ännu inte tagit sitt sista andetag utan snarare fått ny vind i seglen.

Demonstranter runt världen korsar nu de röda linjer som deras regeringar satt upp och riskerar då att bli skjutna. Man vet att detta fläckas av martyrernas blod. En av de större protesterna under fredagen i Deraa, Syrien, var egentligen från början en begravningsprocession. Men Baathistregimen kom att skapa dussintals fler martyrer som svar på denna utmaning.

Jemens president Ali Abdullah Saleh verkar idag ha gått med på att avgå, även om han fortfarande köpslår med massorna om tidpunkt och omständigheter.

Aljazeeras korrespondent i Ajdabiya söder om Benghazi skriver att stridande ur libyska befrielserörelsen har kunnat ta sig från den östra delen in i staden, vilken man nu kontrollerar.

De fick hjälp av FNallierade att komma ifrån de bombningar som Khadaffistyrkornas tanksbrigader genomförde, vilket tvingat diktatorns trupper att dra tillbaka sina styrkor till den västra infarten.

Befrielserörelsen dödade fyra pro-Khadaffisoldater och har tagit ett antal krigsfångar och förstört en del vapen, inklusive två tanks.

För första gången på två veckor har befrielserörelsen lyckats bryta sig igenom den blockad av Ajdabiya som Khadaffis styrkor infört. General Khalifa Haftar, som gått över till övergångsregeringen, är förlagd i Benghazi och sa att hans styrkor helt enkelt bara gått in i staden, eftersom förhandlingarna med pro-Khadaffis styrkor brutit samman om att låta dom få lämna staden.


Samtidigt med dessa strider i Afrika, säger man i Japan att strålnivån i reaktor 2 är tio miljoner gånger högre än det normala...


IT

Etiketter:

lördag, mars 26, 2011

Har bombningarna av Libyen och stödet till oppositionen likhet med vad som hänt i det forna Jugoslavien?

fredag, mars 25, 2011

Somaliska pirater jagades bort utan våld

24 mars 2011
av Tomas Magnusson, ordf International Peace Bureau. Han har arbetat med bistånds-frågor i Somalia de senaste tio åren.
I två små kuststäder i Somalia har piraterna jagats bort – utan militärer. Nyborna hade själva tröttnat på piraternas maffiametoder men nyheten har inte uppmärksammats

Kanske har vi något att lära av dess kuststäder istället för att sätta in mer militär kraft mot piraterna? skriver Tomas Magnusson, ordförande i International Peace Bureau.

Det är en fruktansvärd situation som drabbat en dansk familj på långfärdssemester i sin segelbåt – fångade av Somaliska pirater. Varför fanns det inget skydd för dem på det fria öppna havet? Varför försökte regionala militärer befria dem, och därmed
riskera att de dödades i striderna? Varför kan inte danska regeringen undsätta dem? Frågorna är många, och som ofta helt fel ställda.

När regionala militära styrkor försökt befria de danska semesterseglarne som fångats av somaliska pirater, så var det bara ännu ett steg i en upptrappad militär kraftmätning, som gått helt fel.

Klart att den regionala regeringen hade fått internationellt anseende och säkert ekonomiska fördelar om man lyckats i sitt uppsåt. Men alltifrån de internationella styrkorna som patrullerar Somalias kust, till privata företag med tung beväpning och
inhyrda legosoldater (också svenska bolag) som lotsar fartyg förbi de här vattnen – till piraternas stigande rikedom och militarisering, så utvecklar sig bara hela situationen från illa till värst.

Finns det bara möjlighet att tänka fler vapen och upptrappade hot? Vad händer om man försöker lösa situationen utan våld? Den senaste nyheten från Somalias kust handlar just om ickevåld – en liten nyhet utan chans att ta sig igenom mainstream-filtret som dominerar medierna.

Det var för några veckor sedan, först i den lilla kuststaden Eyl sedan i grannstaden Gara’ad mitt på den somaliska kusten mot Indiska Oceanen. Gara’ad och Eyl har nämnts bland de starkaste fästena för piratverksamhet. Inte nu längre.

I Eyl och Gara’ad har lokalbefolkningen jagat bort piraterna. De äldre ledarna har mobiliserat sina klassiska instrument – folkets förtroende. Man hade helt enkelt tröttnat på att ha ett lokalsamhälle styrt av maffialiknande strukturer, med
prostitution, droger och våld som dagliga ingredienser.

Man ville inte ha en verksamhet som strider mot koranen och allt vad religionen lärt. Någon har till och med sagt att människor uppfattat det uteblivna regnet som Guds straff mot piraternas närvaro.

Skälen kan väl egentligen kvitta. Och riktigt hur det går till när äldre ledare mobiliserar släktskap, förtroende och kollektivt ansvar är inte lätt för en utomstående att förstå.

Men faktum kvarstår, de militärt mycket starka piraterna jagades bort från de här kuststäderna utan våld, samtidigt som ingen i västvärlden tycks vilja uppmärksamma att det går att komma åt den fördömda piratverksamheten.

Piraterna har nog slagit sig ner någon annan stans nu, när de blev bortjagade från Eyls och Gara’ads gamla fiskesamhällen.

Men det viktiga är – kan det internationella samfundet reagera positivt på denna händelse? Kan den fattiga fiskebefolkningen

i Gara’ad belönas för sin heroiskt lyckade insats mot piraterna? Samma för Eyl. Kan Sverige, eller något annat biståndsland, ge pengar till en skola för barnen iGara’ad för att visa vår uppskattning?

Kan vi erbjuda utbildning och sysselsättning för de ungdomar som växer upp i det här området, så att de inte lockas av somaliska piraternas dollarstinna uppdrag?

Sverige ger förvisso redan idag många biståndsmiljoner till Somalia, främst kanaliserat via de olika FN-organens tjusiga kontor i Nairobi, Kenya. Men det är hela tiden långa program och inga kvicka effektiva insatser, där hjälpen skulle kunna ge en blixtsnabb effekt.

Sverige har också deltagit i de militära operationerna i Somalia, under EU:s och Natos överinseende. Fösta gången Riksdagen bestämde att skicka tre militärfartyg till Somalias kust för patrullering i fyra månader, så kostade det 285 miljoner
kronor.
Jag roade mig då med att räkna ut att man hade kunnat bygga upp en yrkesskola och ge 500 ungdomar utbildning och verktygspaket för att starta var sitt litet enmansföretag, och försörja sig, för exakt en hundradel av det belopp som tre militära fartyg kostade i lön och bränsle under fyra månader.

Den chansen finns fortfarande. Och med möjlighet till helt oförutsägbara positiva effekter, om bara en procent av 285 miljoner kr satsas i före detta piratfästet Gara’ad. Lika mycket i Eyl.

Etiketter:

torsdag, mars 24, 2011

Svenska stridsflygplanet Gripen kunde ha väntat med Libyen
Den 21 mars sa den svenska militären man var beredd att inom 10 dagar ställa upp med Jas Gripenplan, såvida Sverige skulle bli tillfrågad om att delta i en militär aktion mot Libyen.
Den svenska militären informerade den svenska regeringen om att man kunde ställa upp med sex till åtta plan. De hade då tio dagars uppehåll, och behövde inte ta någon längre tid än det.
Det sa till TT Therese Fagerstedt vid de svenska militärens informationsavdelning. Var flygplanet skulle stationeras och hur mycket besättning som hade behövts, det återstår att bestämma. Hur lång tid det egentligen skulle behöva ta för enheten, det beror på den politiska beslutsprocessen.

Källor med inblick i NATO avslöjade till DN, att Sverige kommer att bli tillfrågad, senast under tisdag eller onsdag, om man vill låna ut sitt stöd.

Folkpartiet och Kristdemokraterna har kritiserat utrikesminister Carl Bildts och regeringens ståndpunkt, eftersom den bestämt att vänta tills man blir tillfrågad snarare än att erbjuda svenskt stöd.

Allan Widman i Folkpartiet vill att regeringen ställer upp med 'Expeditionary Air Wings', en flygplansstyrka på åtta plan, som utgör en del av en Nordisk Stridsgrupp.
'Jag tror vi borde skicka budskapet, att vi kan och vill delta', sa han till DN.

Utrikesminister Carl Bildt delar emellertid inte sina regeringskollegers uppfattning.
I en radiointervju under söndagen sa Bildt att Sverige kunde vänta med att erbjuda militär assistans tills man hade blivit tillfrågad.

Om emellertid NATO närmat sig Sverige, hade inte Bildt avfärdat ett möjligt militärt deltagande.

'Alla alternativ ligger fortfarande på bordet. Ifall vi blir tillfrågade kommer vi att se över på vilka sätt Sverige kan bistå,' sa han.

Enligt överstelöjtnant Stefan Ring, expert i militär strategi från Försvarshögskolan i Sverige, finns det behov av ytterligare luftstyrkor för operationerna i Libyen.

Frankrike har ställt ungefär 100 plan till förfogande, vilket låter rätt mycket. Men jämfört med flygattackerna mot Kosovo och Serbien är väldigt få plan i görningen. På den tiden skedde dagligen 700-800 flygningar, förklarade han för TT.

På måndagen åker Carl Bildt till Bryssel för att möta utrikesministrar från andra EUmedlemsstater.

På sin personliga blogg "Alla Dessa Dagar" skrev han i söndags att situationen i Libyen säkert skulle komma att stå högt på dagordningen.

´Sverige kommer att stödja resolutionen på det sätt och med de resurser som skulle passa oss bäst', skrev Bildt.

Han påpekade att för ögonblicket står i huvudsak militär aktion i fokus, men det finns mer än det i resolutionen, och Sveriges roll i operationerna är inte på något sätt klar.


övers IT

Etiketter:

onsdag, mars 23, 2011

Det där med dagens skriverier om Khadaffi...

Stefan Lindgren skriver den 20 mars i sin blogg 'Jorden runt på 8 dagar´
..."På fyra decennier har Libyens 'broder ledare' överste Muammar Ghadaffi gått från att vara en symbol för revolutionär chic till att bli en excentrisk statsman med helt godartade relationer med Väst", skrev David Blair, diplomatisk redaktör för The Daily Telegraph 13 augusti 2009.

Men så i februari 2011, med revolten i Tunisien och Egypten, öppnades nya inkörs-portar i Libyen. Gamla kontakter reaktiverades, och se Muammar Ghadaffi blev SJUK IGEN.

Medan bombarmadorna drogs ihop på Malta blev Libyens ledare GALEN och ville mörda sitt eget folk.

Om man söker i Mediarkivet visar det sig att Ghadaffi omnämndes som galen en gång 1996, en gång 1998 och 23 gånger i år.

Ett tag såg det ut som om svenska media rentav glömt att han var en DIKTATOR.

Hittills i år har DIKTATORN Ghadaffi fått 287 omnämnande i svensk press.I fjol benämndes han DIKTATOR endast 34 gånger.

Under åren 1994 till 2000 var Ghaddafi nästan helt demokratisk. Bara i något enstaka fall per år förekom att han kallades DIKTATOR.

Problemet med den här konjunkturanpassade verklighetsbeskrivningen är att läsarna går vilse. Vad ska de tro?

Vi som är födda på 40-talet och upplevt Afrikas avkolonisering tenderar säkert vara mera förstående och betrakta frågan ur ett nationellt självständighetsperspektiv. Afrikas frigörelse var en svår och blodig process - och KOLONIALISTERNA SKA INTE SLÄPPAS TILLBAKA.

De som är födda på 90-talet har inte en chans. De är uppvuxna med totalt amerikaniserad media. I många fall bygger de sin världsbild uteslutande på vad de kan få ut av filmer (främst amerikanska) och läser sällan mer än kvällstidningarnas rubriker.

Etiketter:

söndag, mars 20, 2011

Khadaffi i knipa då världen engagerar sig humanitärt för denna oljestat...
Nästan som under den tidigare irakiska diktatorns tid...

Etiketter:

lördag, mars 19, 2011

Radioaktivitet i mjölk nära Fukushima

Bilden från Tjernobyl
Enligt SvD har man i Japan enligt kabinettssekreterare Yukio Edano i områden nära kärnkraftverket Fukushima upptäckt avvikande halter av radioaktivitet i mjölk och spenat. Dessutom har spår av radioaktivt jod hittats i kranvattnet i både Tokyo och andra områden.
(anm IT Det är ju ett ämne som använts mot sköldkörtelstruma)

Och läget vid kärnkraftverket inger inte optimism, förklarade Japans premiärminister Naoto Kan vid en presskonferens, enligt tv-kanalen NHK.
20 anställda har kämpat vid två av reaktorerna för att få igång det eldrivna kylsystemet för reaktorer.

Går allt som energibolaget Tepco hoppas på kan därefter ännu en transformator anslutas för att ge ström till alla de sex reaktorerna.

Om strömmen kommer igång kan bassängerna med använt kärnbränsle fyllas och värmen sänkas i reaktorerna.

I eftermiddag fortsätter brandmän att spola vatten på de överhettade reaktorerna. Tidigare har försöken att kyla ner reaktorerna med vatten bara tidvis pågått, men nu vill man att det ska hålla på dygnet runt.

- I stället för att hälla på vatten i etapper vill vi dra igång operationer för att oavbrutet gjuta vatten över reaktorerna, säger försvarsminister Toshimi Kitazawa. I går fyllde man 50 ton havsvatten över kärnkraftverket.

Etiketter:

Kadaffi sätter sig emot Västs ultimatum

"Vi har ärvt jorden och har den till låns från våra barn"


Att upparbetat bränsle från kärnkraften kan utnyttjas i kärnvapen talas det nästan aldrig om i Sverige. Tyska ungdomar är betydligt kunnigare och motståndet är också mycket större där mot den lagring av kärnvapen (fr.a Natos) som finns innanför tyska flygbaser, dock ej offentliggjorda, men de finns även på basen i Nordtyskland.

Det finns inga säkra kärnkraftverk skriver på SvD Brännpunkt 19 mars 2011 Eva Selin Lindgren C och Jytte Guteland SSU.

Frågan om kärnkraften är alltför avgörande för att göra partipolitiskt käbbel av. Därför går vi ut gemensamt över blockgränsen och kräver att regeringens planer om nybyggnad av kärnkraft läggs på is.

Japans premiärminister Naoto Kan sa på en pressträff nyligen att landet står inför sin värsta kris sedan andra världskriget. Det säger en del om katastrofens vidd. Tusentals människor beräknas ha omkommit hittills.

Troligtvis kommer det att gå många decennier innan katastrofens påverkan på naturen och människan är återställd. Tänk bara på det havsvatten som nu används för att kyla ner reaktorerna för att undvika härdsmälta.

Om tsunami kan beskrivas som naturens krig mot människan, kan kärnkraften med rätta beskrivas som människans krigsförklaring mot naturen. Avfall från kärnkraftverk är så farligt att det måste gömmas undan i kilometerdjupa berg under oöverskådlig tid. Många av strålningens konsekvenser är kända men andra är svåra att förutse.

Allvarets stund är här. Frågan är alltför avgörande för att göra partipolitiskt käbbel av. Därför går vi ut gemensamt över blockgränsen och kräver att regeringens planer om nybyggnad av kärnkraft läggs på is. Istället behöver Sverige en radikal satsning på förnyelsebar energi. Sverige har potentialen. Sverige är en framträdande kunskapsnation.

Sverige har fantastiska nytänkande företag men saknar dock en regering som ser problemet och vågar ta ansvar och visa ledarskap. Inte bara för oss som lever här och nu men också för framtida generationerTjernobyl, Harrisburg och nu Fukushima har visat att det inte finns några ”säkra” kärnkraftverk.

Efter Tjernobyl skyllde kärnkraftsanhängare på dålig sovjetisk säkerhet men både USA och Japan är kända som högteknologiska länder. Det som hänt i Japan är också möjligt här. Kanske ingen tsunamivåg men däremot kan elsystemet slås ut så att nerkylningssystemet inte fungerar.

Kärnkraften medför automatiskt en risk. Vi menar att riskerna är alltför stora för att ignoreras. Kärnkraften är en världsomfattande fråga som inte kan härledas till varje enskilt lands ansvar. En eventuell olycka i ett land kan drabba andra. Det medför ett ansvar att på sikt fasa ut en energikälla som är förknippad med så stora risker för människa och miljö.

Tysklands Angela Merkel verkar ha insett faran när hon i veckan satte tillfälligt stopp för att för att bevara gamla kärnkraftverk. Ett liknande ställningstagande har också gjorts i Schweiz. Vi saknar liknande politisk handlingskraft i Sverige. Det är svårt för Sverige som kärnkraftsnation att säga till andra länder att inte utveckla kärnteknologi. Därmed tappar vi trovärdighet i frågor som rör omställning till förnyelsebar energi.

En värld med många kärnkraftverk ökar dessutom oron för att länder ska utveckla kärnteknologi och använda det i framställning av kärnvapen. Vi har därför ambitionen att kärnkraften på sikt ska avvecklas, men det ska göras i en takt som gör att vi klarar jobb och tillväxt. Den gröna omställningen till förnyelsebar energi ger Sverige stora möjligheter att gå före andra länder och ta täten för nya, moderna jobb.

”Vi har inte ärvt jorden från våra förfäder utan har den till låns från våra barn” säger ett indianskt ordspråk. Vi instämmer och menar att vi som politiker har skyldighet att tänka långsiktigt. Vi vill inte ha det på vårt samvete att inte ha gett framtida generationer en rimlig chans. Vill du?

Etiketter:

fredag, mars 18, 2011

Just nu inleder Khadaffi vapenvila - men istället går han till anfall mot befolkningen i Misrata, redan med åtminstone 25 döda!


03/18/2011 Juan Cole om Khadaffi och striderna
Aljazeera rapporterar om glädjen i Benghazi då New York Times på torsdagkvällen meddelade att FNs Säkerhetsråd godkänt en flygförbudszon över Libyen och vidtagit åtgärder för att skydda det civila livet.


Khaddafis regim har skickat ut blandade signaler efter sitt och biträdande utrikes-ministerns meddelande som indikerat att eld-upphör skulle iakttas, efter att man utarbetat detta i detalj. Försvarsministern sa det skulle börja under söndagkvällen (då han antagligen trodde sig ha kontroll över hela landet. Samtidigt gick försvarsministern i landet ut med hotet, att ifall Libyen skulle attackeras, tänkte man slå tillbaka mot fartygstrafiken i Medelhavet.

En strategi Khadaffis regim skulle kunna utnyttja var att snabbt inta landet. En flygförbuds zon och även en ‘körförbuds zon’ för att skydda rebellerna skulle då bli onödig, ifall alla rebellers starkaste fästen hade fallit. Trots att en del franska källor talar om flygattacker mot Libyen sent på fredagen, säger andra källor att troligen tidigast på söndagen skulle FN-styrkor kunna intervenera.

Men en del element i Tripoli hoppas troligen, att allt då kommer att vara över. Kort sagt, rebellerna behöver själva överleva två eller tre brutala dagar.

Det är inte säkert huruvida Khadaffis styrkor redan intagit Misrata nära Tripoli i väst, en stad med 600 000 invånare, eller om delar av dessa fortfarande kontrolleras av rebellerna (Arabiska Aljazeera hävdar det senare).

Khadaffis styrkot slåss för kontrollen över Ajdabiya i landets mitt, från vilken det går att snabbt avancera till Benghazi. Man skulle också ha intagit Tobruk i väster innan man slagits tillbaka.

Vissa tror att det hot som försvarsministeriet utgör, något som i grunden kan övergå till storskalig terrorism i Medelhavet, kan innebära slutet på regimen. Ingen av alla Medelhavets regimer kommer att tillåtas tala på det viset .

Khadaffi är närmast fullständigt isolerad i regionen, ett dåligt tecken för honom. Hans överlevnad skulle inte ha varit bra för de nya reformvilliga regeringarna i Tunisien och Egypten. Att ha en auktoritär regim som skickat tanks mot demonstranter och äger miljarder i oljepengar som granne. Det skulle ha blivit mycket obekvämt för reformister på båda sidor Libyen, vilka Khadaffi skulle ha försökt underminera.

Khadaffis gamla vän Silvio Berlusconi i Italien har erbjudit italienska baser till Frankrike, Storbritannien, Norge, Kanada, USA och den samlade FN-uppbackade koalitionen. Qatar och Förenade ArabEmiraten skulle mycket väl kunna flyga över Libyen med stridsflygplan å Arabförbundets vägnar.

Ryssland och Kina, som avstått från att rösta i FNs Säkerhetsråd, är avlägsna och inte involverade. Algeriet håller sig troligtvis ur vägen, ifall något uppror skulle inträffa i landet.

Om Khadaffi faller och det blir en ny regering med parlamentariska beslut och lagenligt styre, skulle hela NordAfrika komma att få se verkliga reformer. Marocko rör sig mot en konstitutionell monarki. Algeriet har lyft det undantagstillstånd man infört 1992. Tunisien och Egypten har störtat sina diktatorer och utlyst nyval och utsikten av ny konstitution.

Algeriet är den som gått minst långt vad gäller reformer, men den regionala atmosfären vänder sig bestämt mot att på det sättet dra fötterna efter sig.

Vad som händer under veckan som kommer är för Libyen ödesmättat, men kommer att ha vidare återverkningar i regionen, till det bättre eller sämre.övers Ingrid Ternert

Etiketter:

torsdag, mars 17, 2011

Svenska Försvaret tar i rekryteringsivern hjälp av dataspelsföretagenI en krönika i Göteborgs Fria skrev professorn i religionshistoria, Mattias Gardell-'I år fördubblade Försvarsanslaget för sin mediestrategi till 100 miljoner om året. Pengarna går till enheter som Combat camera, vars bilder distribueras till svenska medier och till privata reklambyråer, som t.ex medieföretaget Carat.


I vissa stridslandskap, som svenska flottans insatser i Adenviken, används militären som den enda källan i medierapporteringen.

”Vi behöver kontroll” och ”omfattande rekryterings- och varumärkesbyggande- kampanjer”, förklarade försvarets marknadschef Fredrik Svahn.

”Vi behöver en byrå med stor förståelse för den riktigt unga generationen. Från femton år och uppåt.”

Därav Försvarets samarbete med det svenska dataspelsföretaget Dice, som nu siktar på att bli marknadsledande med kommande Battlefield3.

Liksom i konkurrenterna Medal of Honor (2010) och Muslim Massacre (2008) kan man inte spela taliban eller arab som dödar västerländska soldater, endast tvärtom.
”En ypperlig möjlighet för Försvarsmakten att profilera sig”, sa försvarets PR-man Staffan Slörner. ”Ett bra sätt att nå ut till de målgrupper Försvarsmakten vänder sig till i rekryteringssyfte.”

Den riktigt unga generationen. Från femton år och uppåt.

Etiketter:

Reaktor i Japan nu i alarmtillstånd

I Japan har det olycksdrabbade kärnkraftverket blivit allt farligare och hotas nu av en regelrätt härdsmälta.

Reaktor 4 hade inget kylvatten kvar. Härden kunde börja brinna när som helst.

En evakuerinszon på 8 mils radie upprättades, och människor innanför evakueras.

Självuppoffrande kärnkraftspersonal försöker tappert kyla ner härden med hjälp av vattenkanoner.

Ifall kylningen helt försvinner kan det förekomma omfattande radioaktiva utsläpp i luften.
Utländska resenärer avråds från att besöka landet.

Kärnkraftsindustrin i världen dyker på börsen.

Etiketter:

måndag, mars 14, 2011

3 000 dödade, 50 000 saknade. Japan har åter drabbats av sitt öde - nu handlar det om strålning från olycksdrabbade kärnkraftverk

Bild från Tjernobyl
Vad som hittills läckt ut till media om kärnkraftolyckan i Japan är mer oroande för den japanska befolkningens hälsa och övriga i världen, än vad man först fått veta.

'Härdsmälta i tre reaktorer' efter jordbävningen och under gårdagen en ny explosion vid en reaktor i kärnkraftverket Fukushima har gjort att också ett amerikanskt hangarfartyg blivit utsatt för strålning.

Aftonbladet skriver att svartgrå rök vällde ut från reaktor nummer tre när byggnadens betonghölje pulveriserades. Risken för härdsmälta var stor i kärnkraftverket Fukushima 1.

Bränslestavar i verkets alla tre reaktorer började smälta.

För första gången medger officiella japanska källor att det allvarligaste hotet om härdsmälta i Fukushima 1 kan ha blivit verklighet. Man har arbetat hårt för att undvika en total katastrof.

Enligt internationella atomenergiorganet IAEA ska man på måndagskvällen ha stabiliserat reaktor 1 och 3, medan läget för reaktor 2 fortfarande varit kritiskt.

- Kylningen behöver i första hand fortsätta i uppåt två veckor för att få ner temperaturen i reaktorn. Sedan kommer bränslet att behöva kylas under en lång tid

Det var en vätgasexplosion i reaktor 3, som inträffade under natten mot måndag.

I explosionen pulveriserades byggnadens betongskal och tjock svartgrå rök vällde upp mot himlen. Explosionen såg ut att vara kraftigare än då i lördags reaktor 1 råkade ut för en liknande explosion. Sju anställda skadades vid kärnkraftverket, en av dem allvarligt.

Dessutom fick fyra soldater ur armén lätta skador. Troligtvis kan strålning ha läckt ut även om myndigheterna i Japan säger att reaktorhöljet är intakt.

- Det finns en liten risk för en massiv läcka, sa kabinettssekreteraren i Yukio Edano i tv-kanalen NHK.

På amerikanska hangarfartyget USS Ronald Reagan som legat ute till havs, 16 mil från Fukushima, mätte man radioaktiv strålning motsvarande en månads normaldos under en timme. Man beslutade då att flytta sig längre bort från kärnkraftverket.

17 besättningsmän på fartyget fick saneras med tvål och vatten efter att låga doser av radioaktivitet uppmätts på dom rapporterar CNN. Besättningsmännen hade arbetat med räddningen.

Hundratals kvar i området
Ett evakueringsområde med 20 kilometers radie upprättades vid explosionen i lördags, men 746 människor, mestadels gamla, sjuka och hjälparbetare, fanns fortfarande kvar nära Fukushima när explosionen inträffade under natten. 311 av dem flydde i morse i panik.

Men förödelsen fortsätter på Japans nordöstra kust.
Omkring 2000 döda kroppar påträffades vid två stränder i distriktet Miyagi, enligt Kyodo. Antalet bekräftade döda närmade sig på måndagsmorgonen sammanlagt 4000människor efter skalvet och tsunamin i fredags, men fortfarande saknas över 10 000 människor.
I Tokyo inleddes måndagen i kaos, även om man inte direkt var drabbad, men man införde en omfattande elransonering, med planerade elavbrott i Tokyo för att spara elektricitet. Staden delades in i sex olika områden som under tre timmar vardera får elen avstängd.

Nu krävs åter mycket av det japanska folket, stora ansträngningar.
I.T

Etiketter:

söndag, mars 13, 2011

Strålkastarljus på behovet av förnybar energiJapans kärnenergihot, Libyens oljekris sätter strålkastarljuset på behovet av förnybar energi 03/13/2011 av Juan Cole

Rädslan för reaktorhärdsmältor har komplicerat Japans försök att tillfriskna från dessa tsunamis som kommit att träffa prefekterna i fredags.

Japan som inte har någon egen olja eller gas, får ungefär en tredjedel av sin el från kärnkraft som resultat av regeringens åtgärd att bygga kärnkraftsreaktorer efter det stigande elpriset under 1970talet.

Upptrissade oljepriser på grund av instabilteten i Libyen och på andra platser i MellanÖstern, visar att behovet av alternativ till dessa kolväten fortfarande existerar.

Och förutom överväganden om priset, vet vi nu att världen står inför ett verkligt hot från en av kolväten framkallad klimatförändring. Men svaret under 2011 är annorlunda än det som var under 1980talet. Nu är det möjligt att ersätta kolväten med förnybar energi.

Aljazeera rapporterar om kärnenergikrisen:

Rädslan för härdsmälta i Japan gav en särskild tyngd åt demonstrationen nyligen i Tyskland mot kärnenergi-reaktorer, vilken kom att samla 50 000 demonstranter. Merkels konservativa regering hade beslutat upprätthålla driften i landets kärnreaktorer till år 2035, väl utöver deras ursprungliga planerade slutdadum.

Beslutet kom att resultera i ett ramaskri bland Tysklands Gröna Parti och dess socialdemokratiska partiallierade.

I motsats till t.ex Tyskland har Japans regering gjort lite för att stödja alternativa energikällor t.ex sådana som vindkraft, ett område där landet har hamnat bakom ledande länder som Tyskland och Kina.

Projekt som drar fördel av kraftkällor som t.ex havsvågor planeras i Skottland och i Oregon, men uppenbarligen inte i Japan (vilket borde ha varit naturligt vad detta land beträffar).

Portugal får 45% av sin electricitet från förnybar energi, för det mesta beroende på regeringens politik och smarta investeringar. Lissabon har visat att man till största delen utnyttjar förnybara energikällor även idag.

Krisen i Japan har återupplivat fruktan hos miljörörelsen i Indien om landets planerade 21 kärnkraftsanläggningar.

Givet att solenergi nu når fram till nätet på en del marknader, till $4 per watt, är det solrika Indien hänvidat till att bekosta dyrbara och farliga kärnkraftverk.

Dom är i sig själv inte säkra, vars avfall kan användas vid framställning av kärnvapen och spridning av dessa, och producerar kärnavfall som omöjligt går att lagra säkert.

Företrädare för denna industri utnyttjar propaganda och korrumperad ‘vetenskap’ i försök att dölja dessa uppenbara slutsatser, en aktivitet kallad “greenwashing, gröntvättning.”

Regering och industri-investeringar vid slutet av kärnkraftsanläggningar tar undan viktiga resurser från sol och vind, vilka är långt mer livskraftiga.

Japan befinner sig mitt i en svår uppsättning utmaningar. Men då dessa uppfyllts, borde landets regering göra ett viktigt försök att lägga om sin politik och föra fram grön energi av Portugals modell.

Och Indien borde överväga sin illa genomtänkta vändning mot kärnkraftanläggningar. Det är ett seismiskt aktivt område, och att hålla uppe infrastrukturen är dessutom besvärligt i en utvecklingsnation.
övers Ingrid Ternert

Etiketter:

Japanskt larm om risk för härdsmälta i KKverk

12 000 människor i Japan är nu utan vatten

Det har kommit ett larm från ännu ett japanskt kärnkraftverk. Atomenergiorganet IAEA har utverkat undantagstillstånd för Okinawa en bit därifrån. Man säger dock att det är radioaktiva moln från ett andra kärnkraftverk som ska ha blåst iväg.

En tredje reaktor av de 6 kom också att drabbas av risk för kylproblem, men man är försiktig med havsvatten, som kan förstöra reaktorn. 25% av Japans energiförsörjning har nu drabbadts.

Man avråder för att vistas i närheten, men det gäller inte för området kring Tokyo.
Vid kraftverket i Okinawa, där nödläge utfärdats, rapporterats brand efter skalvet.

Eftersom reaktorn vid Fukushimaverket är överhettad förbereder man sig i företaget på att pumpa in saltvatten även i reaktor 2, säger den japanska nyhetsbyrån Jiji.

Därmed blir detta den tredje reaktorn i anläggningens sammanlagt sex reaktorer, dit man pumpar in saltvatten efter fredagens jordskalv, rapporterar Reuters.

Tidigare idag sa den japanska regeringen att man inte kan utesluta att en härdsmälta kan ha inträffat i kärnkraftverket Fukushima i spåren av det förödande skalvet, och man varnar också för en ny explosion.

- Det finns risk för att en explosion ska inträffa i reaktor nummer tre, sa regeringens talesman Yukio Edano, och det är vad som också har hänt.

Risken för nya explosioner har ökat, på grund av ett växande tryck i reaktor nr 3 då kylvattennivån fallit. Denna reaktor kommer heller inte att klara sig och de omkringboendes hälsa kan bli påverkad.

Vid en explosion kan delar av reaktorn deformeras, men man känner sig övertygad om att själva reaktorn ska hålla, på samma sätt som reaktor nr 1 efter den första explosionen. Men man utesluter inte att en härdsmälta kan ha inträffat i de två värst utsatta reaktorerna 1 och 3 i kärnkraftverket.

På direkta frågor vid dagens presskonferens sa deras talesman - Vi agerar med utgångspunkt från att det finns en stor möjlighet att en sådan kan ha inträffat i reaktor nr 1.

- Vad gäller reaktor 3 så agerar vi utifrån antagandet att något sådant är möjligt.

Det som hänt vid kärnkraftverket är att den kylning som levereras utifrån har kollapsat samtidigt med energiförsörjningen på plats, här med dieselgeneratorer, enligt en expert på kärnkraftsolyckor i USA, Ken Bergeron.

Reaktorn har stängts av, men det råder en oro över att hettan i kärnan ska kunna leda till en härdsmälta, såvida man inte lyckas kyla ner den. Om reaktorkärlet då går sönder, kan kärnan hamna på den inkapslande byggnadens golv. Skulle detta inträffa, kommer byggnaden sannolikt att falla ihop.

Denna yttre kapsel är i det här fallet definitivt starkare än den i Tjernobyl, men betydligt svagare än vid Three Mile Island i Harrisburg.

- Så tiden är vad som kommer att ge utslag.

På söndagen havererade kylsystemet i reaktor nr 3. Den blev så överhettad, att kylvattnet dunstade bort och tre meter av bränslestavarna exponerats i luft, vilket också ökade risken för en härdsmälta.

Teknikerna lyckades dock efter ett tag åter täcka dessa med vatten.

Kraftbolaget har ventilerat ut ånga med viss radioaktivitet för att minska trycket. En talesman för kraftbolaget har sagt att utsläppet inte utgjort någon hälsorisk.

SSMs analys av väderkartor som man fått via SMHI visar också på att vindarna är relativt gynnsamma för japanerna; på förmiddagen rådde en svag vind som blåste ut mot havet utanför Fukushima-reaktorerna.

Svenska strålsäkerhetsmyndigheten(SSM)följer utvecklingen i Japan dygnet runt. Lennart Carlsson, chef för kärnkraftssäkerhet på SSM, förvånas inte över uppgiften att den japanska regeringen inte utesluter att en härdsmälta kan ha inträffat.

- Någon skada på härden kan rätt säkert ha inträffat,även om strålningsnivån nu inte är så pass hög utanför.
Oavsett skadorna bedömer Lennart Carlsson att reaktorerna 1 och 3 aldrig kommer att kunna tas i drift igen. De behöver kylas ner under en mycket lång tid.

Uppemot 350 000 människor som bor inom två miles radie från Fukushima 1 och en miles radie från Fukushima 2 har beordrats lämna området.

Myndigheterna förberedde sig för att dela ut jod till personer för att minska risken för strålskador. Vid uppsamlingscenter för de evakuerade arbetade skyddsklädd personal med att scanna de nyanlända för att upptäcka eventuell radioaktivitet.
Enligt uppgifter i japanska medier har 22 personer lagts in på sjukhus sedan de exponerats för strålning, men det är inte känt om de har fått några strålskador.


översättning till viss del av IT

Etiketter:

Irak, en nation i tårar

Libyen genom Democracy Now!

Etiketter:

fredag, mars 11, 2011

US-Aid som verktyg för 'US dirty tricks abroad'

Galloway om USAs 'No fly zone'

Etiketter:

Men även i Väst kommer krisen...Michael Moore

onsdag, mars 09, 2011

Bluff - information om Libyen - flygattacker som aldrig har ägt rum

Etiketter:

Sverige och krigen i världen


Den svenska vapenförsäljningen går på hela 14 Mdr enligt svenska ISP, Inspektionen för Strategiska Produkter, och sedan gammalt går den även till Bahrain och Egypten- vilka båda ligger i krig och dit vi enligt svensk lag då inte får exportera vapen.

I Egypten befinner sig kristna och muslimer i nya spänningar. EUparlamentet vill erkänna Övergångsrådet inom den libyska oppositionen och kräver ett flygförbud över landet, skriver

Huffington Post den 7 mars
, och att President Khadaffi skyller på Al Qaida.

WASHINGTON -- Samma dag som försvarsminister Robert Gates sa att Amerika skulle fortsätta sin militära närvaro i Afghanistan längre än till år 2014, visar en ny opinionsundersökning att majoriteten av amerikanarna vill att alla USAtrupper ska dras tillbaka inom ett år.

Rasmussens opinionsinstitut, vars undersökningar ofta anklagats för att ha en tydlig konservativ slagsida, finner att för första gången vill majoriteten tänkbara väljare, att den amerikanska regeringen går ut med en tidtabell inom ett år för ett
tillbakadragande av de amerikanska trupperna från Afghanistan.

Inom den opinionsgruppen vill 31 procent att trupperna omedelbart tas hem. Under september 2010 ville 43 procent av de tänkbara väljarna ha en ettårig tidtabell.

Tidtabellen anses vara mer forcerad än den som president Obama ställde upp. Den nuvarande planen går ut på att de amerikanska trupperna börjar dras tillbaka i juli 2011 och sedan avslutar sina stridsoperationer under år 2014.

Men nu har försvarsminister Gates sagt att både den amerikanska och afghanska regeringen går med på att USAstyrkorna kan stanna kvar i Afghanistan även efter denna datum 2014.
"Helt klart blir detta en liten del av den närvaro vi har idag, men jag tror vi gör detta", sa Gates. "Jag känner på mig att de vill att vi ska göra det."

73 procent av demokraterna stödde en tidsperiod av ett år, jämfört med 37 procent av republikanerna. Men stödet har gått ner i båda partier, då 24 procent av republikan-nerna för sex månader sedan föredrog att ta hem trupperna inom ett år.

Rasmussen ser också utifrån den undersökning som man gjorde den 4-5 mars, att 41 procent av amerikanarna är osäkra på huruvida man egentligen betraktar USAs mission i Afghanistan som en framgång. Endast 27 procent känner sig säkra i den frågan.

En opinionsundersökning från februari som USA Today/Gallup genomförde, fann också att 72 procent av amerikanarna skulle ha stött Kongressen i fråga om ett snabbare tillbakadragande från Afghanistan.

Utrikesminister Hillary Clinton sa i december att trots att hon förstår allmänhetens frustration, kommer de låga opinionssiffrorna inte att förändra administrationens politik.

"Jag är väl medveten om allmänhetens bekymmer, och jag förstår detta," sa hon. "Men jag tror inte att ledare -- och säkerligen inte denna president --- tar beslut som handlar om liv eller död och vår nations säkerhet baserat på opinionssiffror."

"Så kommer ni inte att se honom, eller någon av oss, ta beslut."
övers Ingrid Ternert

Etiketter:

tisdag, mars 08, 2011

An Arab Woman Blues om Kvinnodagen


8 mars Kvinnodagen
Idag är det den Internationella Kvinnodagen. Jag tror inte på den, har blivit en skeptisk cyniker när det kommer till sådana stora rubriker... Ockupationen av Irak har gjort ett väldigt arbete då det gäller mig.

Under 8 år har vi fått höra talas om denna berömda dag, och gendersituationen i Irak blir ändå bara värre och värre. Jag har gett ämnet en rätt stor uppmärksamhet på denna blogg och tänker inte ta upp det igen...

Jag menar, ni vet hela historien - eller hur? Vi har nu i grunden det mycket värre på ALLA plan eftersom vi har befriats av er amerikanska Demokrati och Frihet.

Jag litar inte längre på denna Internationella dags rubriker, eller på kvinnorna och männen bakom det hela. En fråga om att för dagen ge sig själv ett gott samvete och få sitt namn publicerat i någon tidning som Årets Kvinna...slags idioti.

Så jag vill göra detta annorlunda i år. Med allt tal om att stärka kvinnorna, vill jag istället rikta mig mot männen. OK jag lovar att ni inte kommer att förödmjukas, jag skall göra mitt bästa... men tålamodet tar slut med er män, på grund av den där idiotiska halsdarrig-heten, envisheten, närsyntheten och den maktresa ni är inne i... OK, jag har misslyckats med att hålla mitt löfte, ni har återigen blivit förolämpade.

Ni lever alla i en stor kokong kallad Förnekelse, men ändå pekar alla fakta och siffror mot det som utgör SANNINGEN. Men låt oss se saker och ting som de är, bortsätt från männen.

Att kvinnor har mindre tillgång till utbildning, likvärdig lön, hälsovård etc och att de är GRUPPEN par excellence som lider mest av krig och ockupation och att de är GRUPPEN, som tar emot ert våld runt jorden.

Ett våld som tar sig många uttryck och inkluderar fysisk och verbal förnedring, våldtäkt, trafficking, trakasserier, förföljelser och allt det andra...

Kvinnor lever i ett läga av permanent fruktan, även på den underliggande nivån, på grund av ert våld. Detta är ett faktum, och ni kan förneka det så mycket ni vill, men det förblir ett faktum...

Och det fortsätter stirra en i ögonen och ger en en ständig plåga, som då jag själv kastar förolämpningar mot er, som metafor sparkar er i häcken, så ni vaknar upp lite och gör något åt er själva.

Att se er som ni är och erkänna er personliga del av ansvaret i all denna röra, det är något av det bästa man kan bidra till under Kvinnodagen. Och utveckla lite moral, värderingar och principer som kan efterlevas i ert förhållande till det andra könet, vilket heller inte skulle skada...

Ni skulle utgöra det bästa exemplet att efterlikna.övers Ingrid Ternert

Etiketter:

måndag, mars 07, 2011

Massiva protester runt Kabul
Hundratals afghaner
höll under söndagen massiva protester runt den afghanska huvudstaden Kabul för att i området få ett slut på USAs engagemang i Afghanistan. Bilden från annat tillfälle

Man höll banderoller med texten "Permanenta amerikanska militärbaser betyder permanent slaveri av det afghanska folket" och "Ockupation är dödande och destruktion" och demonstranterna skanderade "Död åt Amerika" då man marscherade nerför gatan.

"USAregeringens inblandning i Afghanistan med sin långa historia av grymhet, har inte förbättrat förhållandena i landet men ökat korruption, fattigdom, mord, vallmoodling och trafficking," står det på Afghanistans Solidaritetspartis, organisatören av protesterna, utdelade pamfletter.

En av organisatörerna, Hangama, förklarar- "Vårt mål är att fördöma de civila offer som de amerikanska trupperna förorsakat här i Afghanistan och vi vill inte ha någon amerikansk närvaro i landet."

Man vill få ett slut på USAs roll i Afghanistan och fördömer etablerandet av permanenta militärbaser i landet, vilket är USAs avsikt.

"Om Förenta Staterna etablerar permanenta baser i Afghanistan, uppmanar vi vårt folk att inte låta USA ockupera landet, inte låta Karzais regering underteckna denna skamliga överenskommelse," säger Hangama.

Kvinnor och även barn fanns bland demonstranterna, medan ett stort antal poliser låg i hög beredskap i händelse av fler incidenter. Under höjdpunkten brände man en docka föreställande president Barack Obama och skrek 'Ner med USA'.

En kvinnlig demonstrant Azada sa- "Vi demonstrerar här idag i protest mot de civila offer som USAs arméstyrkor och talibanerna förorsakat vårt land. Vi vill att de amerikanska trupperna stoppar dödandet av dessa oskyldiga människor, kvinnor och barn."


övers IT

Etiketter:

söndag, mars 06, 2011

Clinton - USA förlorar informationskriget

fredag, mars 04, 2011

Arabrevolutionen och anti-imperialismen. Vad säger Egyptens överhuvud?


The Arab Revolution and Anti-Imperialism
av Daniel Renwick 2 mars

Tunisien faller. Egypten faller. Anti-imperialismen blir skjuten i armen. Ben-Ali och Mubarak har i decennier agerat som inget hade hänt, men Västs nickedockor har tvingats från makten och den globala ordningen vacklar. Sprickor rämnar under våra fötter och vi alla undrar;

Vad kommer att hända härnäst? Vi är för nära dessa händelser för att kunna få en verklig bild av storleken. I vilket fall, det man borde göra är helt klart med empati, det att den globala världsordningen står eller faller med Pan-Arabiska revolutionen.

Striden på den arabiska gatan är en transnationell strid av episka mått. Det är en strid för värdighet, rättigheter och en strid för rättvisa – dom striderna kan man inte genomföra utan en verklig kännedom om fienden – om imperiemaktens styrka.

Då man inte kan finna något verkligt uppmuntrande när man tittar ner längs den arabista gatan, har från allra första stund subversiva krafter varit i görningen. Vilket handlar om variabler de rådande makterna inte gillar. Därför beväpnas dessa starka militärstyrkor istället för att stärka de demokratiska krafterna.

Demokratiska strukturer innebär alltid en risk för imperiemakterna. Som visades på Haiti under 1990, då Aristide i sista stund stal valet från USAs utvalde Marc Bazin.

Lagen om oavsikliga följder förklarar varför Väst inte destabiliserar stödregimer, eftersom man i så fall förlorar mer än man vinner. I vilket fall, då väl historiens hjul börjar snurra igen, knackar det gamla mottot på: "reformer för det bestående".

Vad betyder några erkännanden såvida man upprätthåller den allmänna ordningen? Omringningstaktik har kommit till användning, och det tycks fungera.

Hittills gör man fräcka och aggressiva ingrepp i Libyen och Algeriet – där Syrien och Iran befinner sig bakom ryggen.

Vad beträffar det "Internationella samfundet" - är västliga demokratiska modeller och "värdighet" det stora målet för Nordafrikas uppror – en utvidgning av vad som följer på "historiens slut".

Bland folkliga revolutionärer har hittills fientligheten gentemot imperiemaktens styrkor kommit efter det att man kastat diktatorerna över ända. I vilket fall kommer inte brutalitetens och rädslans politik inte att begränsas i historien. Den som under det sista århundradet utmärkt den arabiska gatan, såvida inte galvaniserade massor förstör ländernas infrastruktur och konfronterar de militära eliterna.

Vilket i Egyptens fall innebär konfrontation med Pentagon. Så som saker och ting har utvecklats, lever befolkningen i allvarlig fara, då det gamla gardet har förblivit inbäddat inom både exekutiva och militära strukturer, och man kommer att göra allt i sin makt för att krossa folkets styrkor.

Tråkigt nog har vi kunnat se det ständiga upprepandet av 'revolutionen’. Störtandet av en diktator är ett underbart drag i frigörelsen av ett folk, men om regimen stannar kvar, upprätthålls den rådande allmänna stabiliteten.

Revolutioner uppnår man genom att riva ner systemet och förstöra dess delar. Detta behöver fortfarande materialiseras, trots vi inte behöver ha någon tvekan om att viljan finns, fortlöpande och aktiv.

Det är väldigt svårt att se händelserna i Mellanöstern och kritiskt kommentera. Då vi pekar med ett finger, pekar tre tillbaka på oss, särskilt om vi håller till i Väst. Vi beklagar Khadaffi men tränar hans armé och förser honom med vapen.

Vår egen regering stöder folkviljan att störta Khadaffi, att avlägsna ett 42 årigt hinder till imperium. Till skillnad från Mubarak och Ben Ali har Khadaffi en djup och antagonistisk relation till de styrkor som nu rör sig runt omkring. NATO bryr sig dock inte om hans brutalitet.

Låt inte lura er. Det "Internationella Samfundet" lyssnar mycket mer på företag som BP än man gör på Benghazis invånare. Våra regeringar utnyttjar som alltid diskursen 'Mänskliga Rättigheter' för att koppla in sig på landets infrastruktur, underminera den och torrlägga den; ett vänligt dödande.

Om Nordafrikas väldiga gas- och oljetillgångar hamnar under imperiets hägn, är Projektet för ett Nytt Amerikanskt Århundrade(PNAC) tillbaka igen i sitt spår efter en serie förluster. PNACs gamla garde har kommit att fullt ut stödja USAs militära intervention mot Khadaffi."Knäppskallarna", kallade man dom, har förblivit i tron att USA hade ekonomiska möjligheter till att engagera sig i en annan konflikt, medan man helt tappades på blod under bluffkriget i Afghanistan.

Icke desto mindre visar de kort USA har på hand, att man stödjer oppositionsgrupper, kastar bränsle på inbördeskriget och uppmuntrar till inblandning i internationella organisationer eller utländska arméer. Gamarna cirklar runt och subversiva styrkor finns med i leken. Khadaffis regim har långt ifrån kollapsat och libyerna kan vänta sig en långt mer förrädisk fiende.

Ingen skall behöva ha någon tvekan om de arabiska revolutionära febrighet. Hjärtat i denna pan-arabiska rebelliskhet är Palestina. Och jag har ingen tvekan om att följderna av dessa uppror blir att Sionismen kommer att förstöras under de kommande 15 åren. Ändå på kort sikt, om inte revolutionerna förblir militant antiimperia-listiska kommer mycket att hänga i luften. Såvida inte vettvilliga styrkor blir utdrivna ur landet.

- Araber strider för imperimakters vilja, något som blir mer och mer uppenbart ju längre tiden går. Insatserna är väldigt höga och för första gången alltsedan upproren startade, är jag orolig över vem det är som tjänar på dom.

De arabiska upprorens tidvatten har allra minst kommit att leda till den stora majoritetens självgoda tankar. Många är alerta i vad de gör och det går i linje med tanken att avlägsna en "större ondska". I vilket fall finns det inget större ont.

Det har inte funnits något större skäl för arabiskt lidande sedan det Ottomanska Rikets fall. Det behöver bli känt, att vida omkring vare sig behövs eller välkomnas.
imperiet.

Den arabiska gatans förtryckta är de som bär såren av detta förtryck. Deras kedjor kommer att brytas och deras torterare dras inför rätta. Ingen skall få underminera folkets rätt till autonomi och nyfunnen frihet. Emellertid har dom utanför denna situation en roll att spela, vilken inte kommer att ge ett hysteriskt stöd åt andra länders revolutionärer.

Araberna utkämpar en strid som ändrar världen, men de kämpar inte för oss, särskilt som allt vad vi gör förvrider deras kamp och trivialiserar deras handlingar att bli resultatet av sociala nätverk. Detta är ingen "facebok-revolution" , den gäller inte att enbart mätta den västliga liberalismen, inte heller att proppa oljedirektörernas plånböcker fulla och tillfredsställa Västs törst efter olja.

Det är en kamp för självbestämmande och sann frigörelse. Kampens början var empatisk, då revolutionen precis börjat. Just nu manövrerar våra regeringar för ett evigt fortsatt arabiskt lidande, under en mer sofistikerad kloak.

Kontra-revolutionära operationer är avancerade och manipuleringen utbredd. Dessa med kritisk distans borde agera för att hindra de här typerna vad än det kostar. Ansvar är att teckna åt dom som befinner sig i odjurets mage. Om vi vill visa solidaritet, då måste vi utkämpa en större strid med starten på Londons gator – inte på Tripolis.


av Daniel Renwick som är London-baserad politisk analytiker och skriver i Straight Talk blog.

Etiketter:

onsdag, mars 02, 2011

Får vi en ny början för USA i arabvärlden?

Seminarium 5 mars EU i internationella konflikter

Seminarium lördag 5 mars
Kl 13 - 17
Pölgatan 5 (Hpl Stigbergstorget) Göteborg

EU som global aktör, Ingela Mårtensson
USA/Natos krig i Afghanistan, Peter Hjukström
Västsahara – fiskeavtal och Marockos ockupation - Lena Thunberg
Somalia - vems krig? Tomas Magnusson
EUs frihandelsavtal med Israel och länderna i Nordafrika, Ulf Karlström,
Palestinagrupperna i Sverige

Arr Folkrörelsen Nej till EU

Etiketter:

Här handlar det om LibyenEtiketter:

Libyen - ännu en film

tisdag, mars 01, 2011

'De som protesterar är medlemmar av al Qaida'
Libyens ledare överste Khadaffi har sagt till BBC att hans folk älskade honom och förnekade att det varit några protester i den libyska huvudstaden Tripoli.

Khadaffi menade att hans folk skulle gå i döden för att skydda honom, men lever tydligen rätt isolerat från gatorna och utgör naturligtvis ett tacksamt offer för en USAdriven ungdomlig 'färgrevolution".

Som den i Egypten nyligen är det alltid särskilt ungdomar som sätter igång det hela. Särskilt de som tidigare plockats ut till stipendium i USA, där man får träffa beslutsfattare i Washington och lär sig få igång grupper i sitt gamla hemland.

Förspelet till invasionen i Irak var ett verkligt utarbetat exempel som undertecknad själv haft ´förmånen' att följa på plats.

Men Ghadaffi har i en TVintervju skrattat åt förslaget att lämna Libyen och sagt att han känt sig förrådd av de ledare i världen som nu kräver hans avgång.

USAs ambassadör i FN Susan Rice sa att intervjun med honom visade att överste Khadaffi hade "villfarelser" och inte "var i stånd att leda".

Världens utrikesministrar har tidigare fördömt attacker mot libyska civila och den Europeiska Unionen införde sanktioner inklusive vapenembargo, med frysta tillgångar och reseförbud mot Khadaffi och hans närmaste.

Han kommer att emotse en massiv utmaning mot sitt 41-åriga styre, där demonstranter tagit kontrollen över städer österut. 'Legosoldater och gangster' kallar han dom.

Khadaffi har anklagat västländer för att överge Libyen och sagt att dessa inte hade någon moral och velat kolonisera landet. Tillfrågad om han hade tänkt avgå, gick inte det, för att han uppbar inte någon officiell position och förklarade att makten låg hos folket.

Han utmanade länderna att komma med bevis, inklusive Storbritanniens premiärminister David Cameron, som anklagade honom för att äga pengar utomlands och ville därför "sticka två fingrar i ögonen på dom".

Khadaffi sa att sanna libyer inte demonstrerat men att dessa som kommit ut på gatorna var under inflytande av de droger som al-Qaida försett dom med.

Han sa att mot de människor som tagit till vapen hade han gett sina supportrar ordern om att inte skjuta tillbaka.

Condolezza Rice sa att överste Khadaffi "kom med rena villfarelser".

"Alltmedan han kan skratta under tiden han talar med ... journalister kan han slakta sitt eget folk, något som bara understryker hur lite han passar till att leda och hur borta han är från verkligheten", sa hon.

Tidigare hade de utrikesministrar som samlats på en FNkonferens om de Mänskliga Rättigheterna i Geneve uppmanat överste Khadaffi att avgå.

USAs utrikesminister Hillary Clinton anklagade honom och hans efterföljare för att använda "legoknektar och skurkar" till att attackera obeväpnade civila och avrätta soldater som vägrat vända sina vapen mot den egna befolkningen.

"Det är hög tid för Khadaffi att avgå, nu, utan ytterligare våld eller fördröjning," sa hon.

Fru Clinton sa också att trots USAflottan ändrat position till att närma sig Libyen, var ingen militär aktion på gång.

Tillfrågad om USA skulle stödja att överste Khadaffi skulle gå i exil, sa Clinton-"Ifall våldet minskar om han lämnar... kunde det varit ett bra steg, men vi tror att han måste ställas inför rätta för allt det han har gjort."

USAs finansdepartement förklarade att man blockerat de $30 miljarder i libyska tillgångar - vilket är den största summa man någonsin fryst.

USAs president Barack Obama mötte i måndags FNs generalsekreterare Ban Ki-moon i Vita Huset och båda har uttryckt bekymmer över ett stegrat våld och Obama efterlyst en legitimt vald president. Mr Ban sa om överste Khadaffi att -"Han har förlorat i legitimitet då han förklarade krig mot sitt eget folk."

'Martyrers blod'

Trots att demonstranter säkrat städer österut, visar överste Khadaffi inga tecken på att ge upp Tripoliområdet.

I Tajoura, en förstad till huvudstaden, protesterade i måndags omkring 400 människor mot honom och ropade:

"Martyrernas blod går inte till spillo." Det har kommit rapporter om att Khadaffis supportrar försökt bryta upp protesterna genom att skjuta i luften.

Reportrar säger det varit långa köer till banker i huvudstaden då folk försökt ta ut de 500 dinarer ($410) som regeringen lovat alla familjer i ett försök att dämpa oron.

Det har varit strider i kuststäder som Misrata, 200 km öster om Tripoli, där motståndare till överste Khadaffi besvarar regeringens kontra-attack.

Anti-regerings styrkor kontrollerar fortfarande Zawiya, 50 km väst om Tripoli, men pro-Khadaffi styrkor omringar staden.

En invånare berättade för Reuters: "Vi väntar oss attacker varje ögonblick... de kommer i stora skaror. Han säger att frivilliga hjälper till och erbjuder mat och dryck till dessa som lyckas korsa Libyens gräns mot Tunisien.

Det rapporteras också att libyska flygstyrkor har attackerat ammunitionsdepåer i de östra delarna av Ajdabiyas städer och Rajma.

Biträdande minister Khaled Kaim sa att myndigheterna skulle försöka tala med demonstranter i öst, men tillade- "Om alla försök och ansträngningar till dialog töms ut, kommer en mycket välinriktad styrka att sättas in i enlighet med internationell lag."

FN beräknar att omkring 100 000 människor har flytt anti-regerings oroligheterna i Libyen under den gångna veckan.

I onsdags började uttåget av egyptiska arbetare från västra Libyen, men har sedan dess intensifierats, säger Jim Muir till BBC på Ras Jdir gränsövergång över till Tunisien. Och nu korsar omkring 1000 personer i timman gränsen dit.


övers Ingrid Ternert

Etiketter: