tisdag, maj 31, 2011

Vad innebär USAs förlängning av Patriot Act?USApresidenten Barack Obama
och USAKongressen slog sina påsar ihop för en förlängning av Patriot Act till år 2015, vilket betyder en förlängning av en bredare övervakning av landet till ytterligare fyra år.

Det hela utgör ännu fler vägar till informationsinhämtning från de invånare som är allra mest laglydiga. Det har också blivit föremål för kritik, att av politiska skäl utgöra ett verktyg för att ingjuta rädsla.

Det land som uppfunnit Blackberry telefoner och iPhones består av mer än 300 milj icke trådbundna användare. Och i namn av nationell säkerhet kommer USAs regering snart ha hunnit upprätta en direktlinje till var och varannan mobiltelefon.

Församlade på platsen för 11-septembers attacker befann sig federala tjänstemän och de inom New York City tillsammans med cheferna för de fyra största leverantörerna.

Man skulle presentera nationens nya tekniska vertyg. Ett snabbt system som kan få president- och regeringsinstitutioner att skicka textmeddelanden till varenda amerikan om terrorhot, katastrofer och kidnappningar.

“Det är som en polis' skjutvapen. Det finns där av ett gott skäl. Men vi hoppas aldrig behöva avfyra det,” sa poliskommissarie Ray Kelly inom New York City-polisen.

Vid slutet av året kommer mobilsystemet att inrättas i New York City och Washington DC, för att därefter utsträckas till hela nationen. Vissa bärare har låtit mobilanvändare välja om man vill ta emot vissa larm, men amerikanerna kan inte få del av presidentmeddelanden.

Motståndarna säger att politikerna bidrar till mer rädsla, men själva erbjuder dessa lite till skydd.

“Nu har vi fått ett obligatoriskt system och ett som inte undgår att larma varenda mobil i landet. Det gäller i händelse av ett regeringsbeslut om något skulle inträffa som vi måste informeras om.övers Ingrid Ternert

Etiketter:

måndag, maj 30, 2011

General Wesley Clark om USAs krig i Libyen

Som alltid ett krig för att roffa åt sigClark räknar i Democracy Now!intervjun upp
de 7 länder som Usa ska ta ut på 5 år

Irak Syrien Libyen Mali Sudan Iran Somalia

Etiketter:

söndag, maj 29, 2011

Den globala finanskrisen allt närmare

Visserligen skulle enligt Galtung det inte bli någon verklig världskris förrän år 2015, men det hindrar inte att det redan gungar lite här och var ute i världen, särskilt då i USA. Men det löser deras ekonomiska oligarker som vanligt med sitt gangstervälde, som sträcker sig runt hela världen. Utan att vi som vanliga dödliga hör särskilt mycket talas om det. Bara Kina vet, men ser ut att klara det rätt väl.Etiketter:

Libyen-Sverige får inte låta ännu ett land bombas tillbaka till stenåldernSveriges medverkan i militärinsatsen i Libyen borde avslutas.
Vi kan inte låta ännu ett land bli bombat tillbaka till stenåldern, skriver Sveriges Fredsråd, IKFF mfl den 29 maj på SvD Brännpunkt.


Inom kort beslutar Nato om man ska be Sverige om en förlängning av Libyeninsatsen. Sverige borde svara nej.

Håkan Juholts besked den första maj att inte stödja en förlängning av Sveriges medverkan i Natos militärinsats i Libyen blev hälsad med applåder, inte enbart av mötet i Falun utan också av fredsrörelsen.

Många - även inom fredsrörelsen - har accepterat resolutionen om en flygförbudszon, eftersom man uppfattat den som en fredlig åtgärd till hinder för regeringssidans flyganfall mot civila mål i det inbördeskrig som brutit ut.

Svårigheten har varit att förutse de förödande konsekvenserna: USAs och Natos flygbombningar – i över två månader nu- även mot civil infrastruktur och på båda sidor med civila dödsoffer.

En medialt spridd föreställning om bombningarnas humanitära syften, blir för var bombdag som går undergrävd. Att svenska plan fotograferar en civil infrastruktur som sedan bombas av Nato, riskerar göra Sverige delaktig i krigsförbrytelser.

Ligger bombningarna av Libyen i linje med FN-stadgans fredsprincip? Kan de skydda civilbefolkningen? Är alla fredliga medel uttömda? Kan man anförtro Nato ledningen över FNinsatser? Ska Sverige delta? Allt fler svarar nej på dessa frågor.

Men ordföranden i Svenska FN-förbundet, Aleksander Gabelic, har angripit Håkan Juholts besked. Gabelic kräver fortsatt svenskt deltagande i det som allt tydligare utgör

USAs och gamla kolonialmakters militära stöd till ena sidan i ett inbördeskrig med rötter långt tillbaks i tiden, utlöst av folkliga protester i östra Libyen, som dunkla krafter omhändertaget.

Många stora folkrörelser är medlemmar i FN-förbundet. De flesta torde stödja FN-förbundet i förhoppning om att FN verkar för fred, folkrätt och människorätt, och i enlighet med sin stadga gör allt för att förhindra anfallskrig - det värsta av alla brott.
Anfallskrig var förbjudet långt innan FN grundats. Och lika länge har man förklätt anfallskrigen bakom förment ”skydd av civila” och ”befrielse av kvinnor”.

Den resolution 1973 som USA, Frankrike och Storbritannien drev fram i FNs Säkerhetsråd – med oklart och vacklande stöd av Arabförbundet och samtidigt mot den Afrikanska Unionens tydliga vilja – använde formuleringen ”skyldighet att skydda”.

Denna formulering har av USA framställts som en utveckling av folkrätten grundad på den resolution FNs generalförsamling antog år 2005, Skyldighet att skydda, populärt förkortad R2P.

Då i väl medvetande om risken att mäktiga stater skulle missbruka detta i eget syfte har generalförsamlingen sett till att kringgärda denna ”skyldighet” med en rad starka förbehåll.

För det första, om landets regering som äger ansvar att skydda befolkningen inte gör detta, ska omvärlden med alla till buds stående fredliga medel bistå och förmå den till det. Först därefter– och bara om situationen innebär ett hot mot internationell fred – kan säkerhetsrådet besluta om ett väpnat ingripande.

Resolutionen understryker att tillämpningen sker i enlighet med FN-stadgan– R2P står alltså inte över stadgan och måste bli föremål för fortsatt behandling.

Inget av detta har blivit uppfyllt, vilket gör att anfallet mot Libyen bryter mot folkrätten, något som experter har medgett.

Säkerhetsrådet står inte över FN-stadgan.

När dimridåerna skingrats och historien före och verkligheten efter anfallskriget börjar sippra fram, måste vi tyvärr än en gång konstatera hur möjligheten för fredlig lösning till civilbefolkningens fördel har undanröjts med hjälp en massiv medial krigshets.

Efter civilbefolkningens katastrofala lidande i Afghanistan och Irak har USA/Nato än en gång bevisat att oavsett vad man påstår sig bomba, är det människor som behöver skydd, de som stryker med, och kvinnorna och barnen drabbas hårdast.

Denna gång i FNs namn.

Detta borde FN-förbundets ordförande i sanningens namn beklaga och se till att ansluta sig till länder och folk runt världen som kräver ett omedelbart eld upphör, vapenvila och förhandlingar.

Självklart ska Sverige avsluta medverkan i denna militärinsats. Vi får inte låta ännu ett land bombas tillbaka till stenåldern.

av Kirsti Kolthoff, ordf IKFF, Ianthe Holmberg, ordf SKV, Kemal Görg, ordf Sveriges Fredsråd, Sissela Nordling Blanco, talespers Feministiskt initiativ

Etiketter:

onsdag, maj 25, 2011

USAs terroritjakt i Sverige - och en mer brutal i Pakistan

När USA för ett tag sedan spårat upp och dödat Usama bin Ladin i Pakistan hade det också skett utan de pakistanska myndigheternas kännedom. USA har ju också i Sverige idkat spaning mot terrorister på 'utländsk mark'. Också Sverige har alltså blivit en scen för USAs terroristjakt, utan att för den skull den svenska regeringen tidigare vetat om det. Men nu gör man det...


Watch the full episode. See more FRONTLINE.


För USA gäller dock att döda och fånga in så många man kan...I nämnd ordning

Etiketter:

tisdag, maj 24, 2011

Ta dig i häcken Bildt om Libyen!


Vår patentförnäme så kallade representant Carl Bildt poppar åter upp med sina förnumstigheter. Denna gång för att vara med och bomba Libyen.

Vad är det med karln egentligen? Har USA lovat honom oljekocessioner i utbyte framöver eller hur är det fatt???

Här kommer NATO helt självsvåldigt och bombar sönder ett land i svarta Afrika med dess folk och då av anledningar som hittills inte klart kunnat uttalas, utan massor av lögner smetats ut om att Khadaffi skulle vara förfärligt grym mot sitt eget folk. Så där plötsligt.

Jaha, om det ändå inte varit en så stor överdrift, handlar det om ack så vanliga klanstrider, men hur många regenter runt världen upplever inte något liknande, utan att för den skull all världens krigsflygplan kommer dit och bombar dom sönder och samman? Här ligger en jättestor hund begraven.

Hela statskassan har någon av NATOs stjärtgossar i Khadaffis regering redan forslat ut ur landet över till USA och nu är det bara oljekällorna som väntar på sina plundrare och att USA på sin höjd delar med sig till Bildt och alla hans presumptiva kompisar.

Det som inte redan USA tagit över vill säga, samtidigt som en av ministrarna allaredan snott med sig hela statskassan over there.

Vad skulle vi andra kunna göra, annat än att ta oss för pannan??? Hur hade VI kunnat påverka dessa idioter, också de i vår egen regering, som inte vågar säga ett skvatt, vars intressen gör att man som Bildt låter grötmyndig i public service TV och sedan springer benen av sig för dessa potentater därborta i det stora landet i Väst.

Bäst att inte säga mer nu i detta ämne.Ingrid Ternert

Etiketter:

Denna ständiga sionismens och amerikanismens följetongKan den palestinska tragiken aldrig få ett slut?

Detta med den kristna högerns makt i USA över den amerikanska valmanskåren och landets presidenter till stöd för en fortsatt ockupation av palestinsk mark? I sin brist på respekt för 1967 års förhandlade gränser...

Etiketter:

måndag, maj 23, 2011

Nato orsakar död och humanitär kris i Afganistanregionen

Libyenkriget : NATO vållar död och humanitär kris - Prensa Latina 21 maj 2011 om Libyenkriget- NATO anklagas för att orsaka död och humanitär kris genom sina urskillningslösa bombningar.

Därefter har man infört restriktioner mot fartyg som transporterat hjälpsändningar till tre hamnar.

Afghanistankriget, av Brian Williams: Vita Huset utnyttjar dödssvadroner

Medan USA talar om att minska antalet reguljära stridstrupper på Afghanistans mark, intensifierar Vita Huset sin avrättningskampanj genom dödsskvadroner och fjärr-styrda flygplan i landet och hos grannen Pakistan.

En färsk rapport utgiven av 'Afghanistan Analysts Network' erbjuder viss insyn i hur USAs specialstyrkor opererar. Rapporten skriven av journalisten Kate Clark beskriver ett hafsverk av "målsökt dödande" under slutet av september och förklarar hur dessa operationer utvidgats sedan föregående år.

I dessa uppdrag samlar spioner in information och väljer ut de mål man tror kommer att försvaga talibanerna. Dödsjägarteam spårar sedan upp och skjuter ner personen —rätt ofta i andra människors närhet.
I ett fall där man misstagit sig på identiteten, sattes Zabet Amanullah upp på listan över "att dödas". Genom att agera som domare, jury och avrättare, dödade USAs kommandosoldater honom tillsammans med 10 andra människor i nordöstra Afghanistan.

De visade sig alla vara civila som rest som en del i en valkampanjskonvoj till stöd för Amanullahs svärson som parlamentskandidat.

Över de gångna åren har USAs specialstyrkor "ökat upp tempot i precisions-och underrättelsedrivna operationer för att tilfångata eller döda motståndsledare", sa General David Petraeus den 15 mars under vittnesmål till Kongressen, alltså var det befälhavaren över USAs styrkor i Afghanistan som sa detta.

Han sa att under loppet av varje 90 dagarsperiod dödar de 360 eftersökta mål eller tillfångatar Talibanledare.

Mellan 24 april 2010 och 15 april detta år har specialstyrkorna genomfört 11500 operationer i Afghanistan, rapporterade Wall Street Journal.

'Collateral damage’

Ibland har de "collateral damage"som blivit kvar vid USAs avrättningar’ rapporterats in. Då ett tredje barn dödats på mindre än en vecka i dessa attacker, hade USAledda styrkor den 16 maj dödat en 10 år gammal flicka och sårat fyra andra som var utanför sina hem och samlade in ved i östra delen av Kunar Provinsen.

Två dagar tidigare hade USAs trupper dödat en 15årig pojke i en kommandoräd i Nangahar Provinsen i Hesarekdistriktet i östra Afghanistan. Som svar följande morgon "samlades en arg folkmassa i Narra, pojkens by", rapporterade the New York Times, "och mer än 200 människor marcherade med hans kropp till områdets centrum.

En del av männen var beväpnade och konfronterade polisen, man skrek anti-amerikanska slagord och kastade stenblock mot polisfordon". Polisen öppnade eld, dödade en annan 14-årig pojke och sårade åtminstone en annan person.

Två dagar tidigare hade en 12-årig flicka blivit dödad då hon låg och sov i trädgården utanför sitt hus nära Jalalabad tillsammans med sin farbror, som var polis och hade utpekats— vilket visat sig vara falskt— som lokal talibanledare.

De hade inte dödats utan godtyckligt låsts in av de USAledda styrkorna utan att ens ges anspråk på legala "rättigheter", något som man erbjudit fångar i USAs fångläger i Guantánamo Bay, Cuba.

Sedan Obama blev president har det antal fångar USA hållit i Afghanistan ökat nära tre gånger —från 600 år 2008 till 1700 under år 2011.

Washington trappar också upp sina attacker i luften i Pakistan från obemannade små 'drönare', och har demonstrativt utfört fyra sådana anfall under 11 dagar sedan Osama bin Ladens död den 2 maj.

De senaste attackerna 13 maj dödade fyra människor i Pakistans klanområde i norra Waziristan och åtta andra föregående dag. Nära 200 sådana anfall har utförts sedan Barack Obama blev president.

Pakistans parlament fördömde 14 maj den USAräd som dödade bin Laden som ett brott mot landets suveränitet. En resolution varnade för framtida försök att upprepa dylika uppdrag och uppmanade till förbud mot drönarattacker och hotade förbjuda de konvojer med förnödenheter som går genom Pakistan in i Afghanistan.

John Kerry, ordförande i Senatens Utrikesrelationskommitté,träffade 16 maj Pakistans högsta tjänstemän i Islamabad för att minska spänningarna och försäkra parlaments-ledamöterna i Pakistan om Washingtons fortsatta utfästelse att erbjuda ett massivt militärt och ekonomiskt stöd.

Genom att åter vilja öppna upp debatten om USAs militära strategi i Afghanistan, uppmanade Kerry till "att arbeta mot ett minsta nödvändiga avtryck", men klargjorde att han inte förespråkar ett "unilateralt, brådskande tillbakadragande." Kerry är en förespråkare för vicepresident Joseph Bidens åsikt om färre trupper i Afghanistan men har ökat på antalet målstyrda avrättningar genom specialstyrkor och små fjärrstyrda flygplan.

Obama administrationens vilja att minska USAs stövlar på marken har blivit störd av denna utmaning att träna ett kompetent antal afghanska trupper och poliser för att ersätta USA-ledda styrkor i strid. På grund av det stora antalet deserteringar måste man rekrytera ungefär 141000 afghanska soldater för att öka storleken på den afghanska armén med 56000, skriver Paul McLeary i tidskriften 'Defense Technology International Magazine'.

I en annan utveckling besökte Indiens premiärminister Manmohan Singh Afghanistan, och sa att New Delhi skulle investera ytterligare $500 miljoner i landet, vilket gör att den totala investeringen där uppgår till $2 miljarder.

Flera indiska bolag söker nu rättigheter att investera i de stora fyndigheterna i järnådern i Bamian provinsen i centrala Afghanistan.

New Delhis trevare har vunnit gillande i Washington, medan den skrällde i Islamabad, som känner sig hotad av ett växande politiskt o ekonomiskt inflytande i Afghanistan av sin huvudrival Indien.

För sin del söker Washington balansera och fördjupa sin allians med både Pakistans och Indiens regeringar som motvikt till Pekings växande regionala inflytande, också en nära allierad till Pakistans regering i Islamabad.

Det vida målet för USAs imperialisters regionala strategiska behov är att trappa ner spänningarna mellan Indiens och Pakistans parlamentsledamöter.övers Ingrid Ternert

Etiketter:

söndag, maj 22, 2011

NATO bombar fram en humanitär kris i Libyen och Ryssland tror att målet är regimförändring

Libyen anklagar NATO för att framkalla en humanitär kris
21 maj 2011 av Jomana Karadsheh

Libyen har på lördagen anklagat NATO för att framkalla en humanitär kris efter de flyganfall man riktat mot en regeringskontrollerad hamn i Tripoli.


Attackerna ska ha begränsat rörligheten för fartyg med förnödenheter in och ut ur landet.

Detta uttalande från Mohammed Khadaffis regering kommer efter det att NATO meddelat att man bombat libyska krigsfartyg som angripit Natos egna fartyg...

NATOs krigsflygplan har sedan i mars hållit på att attackera militära mål...

NATOs flyganfall mot Tripolis hamn såväl som hamnar i Al-Khums och Sirte, har brutit mot FNs resolution enligt chefen för kustkommandot i Libyen, Amran al Forjani. Han har kallat denna operation för en "vansinnesattack."...

Den libyska tjänsteman som i fredags hade ledsagat CNNpersonal på en tur runt området, sa att en kommersiell hamn, inte den militära i närheten, hade blivit träffad...

Sex raketer i tre anfall träffade försvarets båtar och ett kustfartyg som låg för underhåll i hamnen.

Enligt tjänstemännen förblev hamnen öppen, men anfallen påverkade fartygens möjligheter att leverera förnöderheter.

Libyska tjänstemän sa att hamnen utgör den viktigaste leverantören av mat och bränsle, och anser att dessa anfall avhåller fraktfartyg från att komma dit av säkerhetsskäl och höjer därför försäkringen på fartyg och fraktgods.
....

Ryssland: NATO startar krig för "Regimförändring" i Libyen

Voice of Russia 21 maj 2011
Moskva tror att NATO vill ha regimförändring i Libyen. Det är vad det ryska utrikesmimisteriets talesman i Moskva, Alexander Lukashevich, anser..

Enligt honom reser det hela allvarliga farhågor om de verkliga politiska målen för koalitionens militära kampanj i Jamahiriya.

Dessutom säger det ryske utrikesministeriets uttalande att NATOflygets förstörelse natten innan av åtta libyska kustfartyg inte överensstämmer med FNs Säkerhetsråds resolution till skydd för civilbefolkningen.

övers IT

Etiketter:

lördag, maj 21, 2011

Så kallad antiamerikanism i USAs statstelegram


2011-05-16 - Nyheter från Wikileaks av Mike Soron

Medan man håller på att diskutera ett utkast till deklaration från ledare i Sydamerika och ArabVärlden, pekar en anställd inom Förenta Staternas regering ut en serie “anti-amerikanska utgjutelser” mot USA och Israel.

Dessa har senare tagits bort från texten. Det man ansåg vara anti-amerikanism kan sägas vara rent häpnadsväckande och avslöjande.

Detta lugna, blygsamma telegram visar på USAs under år 2005 bisarra och expansiva agenda i utrikespolitiken. Bland de uttalanden man ser som antiamerikanska är:

Att försäkra det nödvändiga i att lösa alla konflikter utan våld; att betona vikten av respekt för Iraks enhet och oberoende och inte blanda sig i dess interna processer; att hålla fast vid en implementering av alla FNresolutioner utan undantag;

Att erkänna behovet av skydd för intellektuell egendom, men inte om det kan komma att påverka en nationell utveckling, särskilt ifråga om en nationell hälsopolitik.

Genom att poängtera behovet av att få bort besprutningen av jordbruket, vilken utgör ett hinder för utvecklingsnationer att utnyttja sina komparativa fördelar; välkomnar man en nystart för genomdrivande av Kyotoprotokollet.

Och man uppmanar det internationella samfundet att bättre skydda det globala klimatet. Telegrammet som även kunde karakteriseras av en strävan efter ett kärnvapenfritt MellanÖstern, har betraktats som ett “anti-israeliskt synsätt”.

Vilket ger en ovanligt klar inblick i de amerikanska regeringsanställda runtom i världen under denna tid.övers IT

Etiketter:

fredag, maj 20, 2011

Skärgårdskriget i Göteborg - nu på lördag 21 maj

Libyen: Väst och al-Qaida på samma sida

av Richard Spencer, Tripoli
18 maj 2011

Uttalanden om stöd till Libyens revolution genom al-Qaida och ledande islamister kan ha lett till en rädsla för att Västs militära aktioner kunnat spela dessa ideologiska fiender i händerna.

Libyen och al Qaida

WikiLeaks telegram, oberoende analyser och rapporter, alla har de identifierat anhängare till den islamska saken inom oppositionen mot överste Khadaffis regim, särskilt i städerna Benghazi och Dernah.

En al-Qaidaledare av libyskt ursprung, Abu Yahya al-Libi, har släppt ett uttalande till stöd för uppståndelsen för en vecka sedan, medan Yusuf Qaradawi med band till Muslimska Brödraskapet och den Khatar-baserade teologen, släppte en fatwa som godkänt överste Khadaffis ja till dennes avrättning.

Men samtidigt håller dessa med om att revolutionens ledande roller spelas av samma tvärsnitt av samhället som deras egyptiska grannar i dörren där bredvid – liberaler, nationalister, dessa med personlig erfarenhet av regimens brutalitet och
islamister som skriver under på de demokratiska principerna.

WikiLeaks telegram, som från början släppts av Daily Telegraph och daterats till 2008,identifierade Dernah till att i synnerhet utgöra en grogrund för kämpar i ett antal fall, inklusive i Afghanistan och Irak.

"De arbetslösa, utstötta unga män från östra Libyen som ingenting har att förlora och därför är villiga att offra sig själva för något större än det egna jaget genom att engagera sig i extremism i namn av religion", citerade telegrammet att en affärsman i Dernah hade sagt.

Överste Khadaffi har beskrivit rebellerna i Dernah som ledda av en al-Qaida cell, vilken deklarerade staden som ett islamskt emirat. Regimen skyller också på vad de hundratals medlemmar av den libyska IslamistStridsGruppen släppt alltsedan gruppen tog till våld för två år sedan.

Trots att regimen sa de var knutna till al-Qaida, har flertalet LIFG medlemmar enbart fokuserat på införande av Sharia-lagen i Libyen och tillbakavisar en världsomspännande "jihad".

Den man som kommit till Dernahs försvar, Abdelkarim al-Hasadi, arresterades av USAs styrkor i Afghanistan år 2002, men säger han inte stöder en taliban-älskande stat.

Rebellernas' politiska ledare där säger att det hla är sekulärt.

Samma gäller ett bredare ledarskap, vars medlemmar menar att man ansluter sig till mycket liberala ideal.

I varje framtida förhandling – om det så skulle vara dialog eller också en seger – kunde rebellernas talesman snarare vara en politiker, vilken tills helt nyligen varit någon erfaren figur inom själva regimen.

Ledaren för oppositionen inom Nationella Rådet, Mustafa Abdul Jalil, var överste Khadaffis justitieminister, tills han vid starten för upproret avgått.

Det kanske inte är så illa som det låter – han var rättsprofessor utnämnd till förbättring av de Mänskliga Rättigheterna i

Libyen genom Saif al-Islam Khadaffi, den av överstens söner som ledde Libyens närmande till Väst och redan hunnit komma ihop sig med regimens gamla medlemmar.

Militärbefälhavare är ändå Abdul Fattah Younis al-Obeidi, en tidigare ledare för överste Khadaffis specialstyrkor och överstens inrikesminister, tills han gått över till rebellerna.

Han beskrev överste Khadaffi som "inte riktigt klok" och arbetade med de utländska militära specialstyrkorna SAS under landets knappt upptinade brittisk-libyska relationer.

Men det innebär fortfarande en viss ironi att Väst väljer sida i en strid mellan ledaren för en mycket hatad regim och hans tidigare effektiva ställföreträdare.över Ingrid Ternert

Etiketter:

onsdag, maj 18, 2011

Oljan på Nordkalotten och risken att Sverige går med i Nato

Den ständigt alerta Agneta Norberg påminner återigen dessa som i sommar tänker åka upp till Norrbotten för att protestera mot den militära uppladdningen där, att när de reser upp, betänka hur den brittiske premiärministern Cameron den 10 - 20 januari bjöd in alla nordiska statsministrar till London för att bilda ett nord-NATO där tom Åland ingår.

Ett nytt stridledningscentrum har installerats utanför Kiruna - eftersom just rymden är väldigt viktig i planeringen för det kommande olje- och gas kriget framöver mot Ryssland .

Det är då isen smälter. Detta beror alltså på att Väst tänker ta tillvara sina intressen i Arktis - där en femtedel av världens olja och en tredjedel av gasen ligger.

Det är alltså på tiden att vi här i Sverige får upp ögonen för detta blivande krigsscenatrie. Och desto mindre anledning för oss fredliga individer att ens tänka på att gå in i Nato.


IT

Etiketter:

tisdag, maj 17, 2011

Den politiska och militära prestigen hindrar oss erkänna att Afghanistan-kriget var fel från början


17 maj 2011 av Stefan Lindgren SvD Brännpunkt


Den officiella svenska kostnaden för kriget i Afghanistan ligger på 1,3 miljarder per år, sammanlagt cirka 7 miljarder kr.


Men räknar man med kringkostnaderna kan det istället för svensk del handla om sammanlagt 33–35 miljarder kronor. Det är nu dags att avbryta krigsinsatsen menar Stefan Lindgren i föreningen AfghanistanSolidaritet.

'Den politiska och militära prestigen hindrar oss erkänna att kriget varit fel från början.'

Usama bin Ladins död har föranlett många amerikanska skribenter att försöka göra ett bokslut över tio års så kallat ”krig mot terrorismen”.

Mer än dubbelt så många amerikaner – över 6 000 – har stupat i de två krig som följt på 11 september-tragedin – Afghanistan och Irak – och de direkta förlusterna för de drabbade folken uppgår till mer än 100 000 irakier och afghaner.

Det skriver Dan Froomkin i Huffington Post den 11 maj 2011.

Över tre miljoner irakier och 400 000 afghaner har blivit hemlösa (i Afghanistans fall utöver de nära 2 miljoner som redan var hemlösa då kriget startade. SL).

Flera hundra tusen amerikanska soldater lider av långvariga krigsrelaterade skador och hälsoproblem med mer än 200 000 diagnostiserade fall enbart av traumatiska hjärnskador.

600 000 soldater har redan sökt medicinsk behandling från 'Department of Veterans Affairs', och 500 000 har ansökt om handikappersättning.

Harvardforskaren Linda Bilmes och professor Joseph Stiglitz, mottagare av Sveriges Riksbanks pris till Alfred Nobels minne, uppskattar att de båda krigen efter den 11 september kommer att kosta de amerikanska skattebetalarna någonstans mellan 4 och 5 biljoner dollar (det vill säga 4000 till 5000 miljarder dollar, eller 28–35 biljoner svenska kronor).

Detta inkluderar inte bara de budgetmedel till militära operationer som krigen totalt väntas ge upphov till (1 300 miljarder dollar vid senaste skattningen), utan också den enorma kostnaden för långsiktig vård för återvändande soldater, och sådana saker som räntebetalning på alla lånade extra pengar och oljeprisernas ökade känslighet sedan invasionen av Irak.

”En av de främsta anledningarna till att vår statsskuld ökat så mycket under det senaste decenniet är utgifterna för krig och militär uppbyggnad”, säger Bilmes.

I slutet av juni väntas en forskningsrapport från Boston University med ännu högre bedömningar än Stiglitz/Bilmes.

Ska man försöka få en uppfattning om storleken på de kostnader som går ner i rännstenen med de förödande krigen har Oxfam ett bra exempel.

USA satsar 151 miljarder dollar per år på krig och så kallad säkerhet.För en bråkdel av dessa pengar, endast 16 miljarder dollar, skulle man kunna erbjuda skolgång åt de 72 miljoner barn i fattiga länder som förvägras denna rätt.

För 5 miljarder dollar per år skulle man enligt Oxfam kunna rädda livet på cirka 2 miljoner mödrar och barn varje år.

Hur är det då med krigets kostnader för Sveriges del? Här har alliansregeringen gjort allt för att dölja dessa. Sedan 2008 redovisas endast särkostnaderna för den svenska Afghanistanstyrkan.

Det innebär att inget av följande medräknas:

• Inköp av krigsmateriel som tidigare köpts eller inte köpts exklusivt för Afghanistaninsatsen.

• Stamanställdas löner och personalkostnader.

• Investeringar i transportkapacitet. (Sveriges delägarskap i Natos C17-plan kostar Sverige 1,5 miljarder kronor under 2009–2012. Driftskostnaden 260 miljoner kronor per år ska Sverige betala i 20–30 år vilket utgör flygplanens livstid. Totalt landar notan på cirka 6,7 miljarder på 30 år.)

• Inte heller ingår de långsiktiga kostnaderna för ersättningar till efterlevande, vård av soldater som blivit skadade eller invalidiserade i Afghanistan etc.

Den officiella svenska kostnaden för kriget i Afghanistan ligger på 1,3 miljarder per år. I fjol överskreds budgeten med 4 procent. Riksrevisionen påtalar i en rapport (RiR 2011:14) att målsättningarna för den svenska militära insatsen i
Afghanistan är otydliga och att det därför är svårt att bedöma resultatet i förhållande till mål.

Man kritiserar också bristfällig rapportering till Riksdagen. Men frågan är om inte Sverige också skulle behöva en beräkning av de vidare samhällskostnaderna för insatsen i Afghanistan, av samma slag som den Stiglitz/Bilmes har gjort.

Om vi antar att förhållandet mellan de officiellt redovisade (sär)kostnaderna och de faktiska kostnaderna är desamma som i USA, som tillämpar samma redovisnings-principer, skulle den svenska kostnaden för att delta i Afghanistankriget hittills inte vara de cirka 7 miljarder kronor som har anslagits i budgeten utan snarare 33–35 miljarder kronor.

I Kanada har statsvetaren David Perry (Canada.com 18/9 2008) kommit fram till liknande bedömningar av de totala krigskostnaderna; där de faktiska kostnaderna är 3,1 gånger större än de redovisade (sär)kostnaderna.

I avvaktan på en professionell svensk studie är det inte orimligt att anta, att de svenska krigskostnaderna är flera gånger större än de redovisade särkostnaderna. Även en sådan översyn förutan är det lätt att inse, att krigskostnaderna äter ut
nödvändiga civila satsningar.

Som Svenska Afghanistankommitténs tidigare generalsekreterare, numera Sveriges ambassadör i Kabul, Thorbjörn Pettersson, påpekade i en artikel 25 sept 2009- ”För varje euro EU använder på den civila återuppbyggnaden i Afghanistan, lägger man fem euro på militära operationer.”

Det är hög tid att avbryta den svenska krigsinsatsen och lägga skattebetalarnas pengar i den civila korgen. Historiskt sett vet vi, att det är lättare att glida in i ett krig än att ta sig ur det.

Den politiska och militära prestigen hindrar oss erkänna att kriget varit fel från början. Det kräver mod och ståndaktighet att se sanningen i vitögat och sluta behandla Afghanistan som en halvkoloni, där 40 länders arméer ska kunna rumstera om som de vill.

Om kriget tjänar en dold agenda, att bevisa vår krigsduglighet inför Nato, måste man säga att sällan har en reklamkampanj gjort av med så många miljarder med så liten utdelning.


Stefan Lindgren är författare och översättare, vice ordförande i föreningen Afghanistansolidaritet

Etiketter:

måndag, maj 16, 2011

Vem är Luis Moreno Ocampo, våldtäktsmannen?

Vem är Luis Moreno Ocampo, jo chefsåklagaren vid Internationella brottmålsdomstolen- han som kräver arrestering av Libyens ledare Muhammed Khadaffi.

Han är inte enbart en marionett i USAs händer. Dessutom är han en maktfullkomlig person som tillåter sig beteenden, ingen vanlig dödlig gör.

Att han inte sitter bakom galler beror bara på de maktförhållanden som råder runt världen, vilka gör att lagen enbart gäller de som Nato anser att den ska gälla.

I oktober 2006 lämnade journalisten Christan Palme, då anställd vid Internationella domstolen, in ett klagomål gällande att Luios Moreno Ocampo sexuellt antastat en kvinnlig journalist från Sydafrika. Han hade tagit hennes bilnycklar och vägrat lämna tillbaka dessa, ifall hon inte hade sex med honom.

Christian Palmes anmälan ledde till att han själv omedelbart avskedats, tydligen på Moreno Ocampos inrådan.

ILO, Internationella arbetsorganisationen, framförde ett officiellt klagomål till domstolen för behandlingen av Palme. Ett antal medarbetare avgick i protest mot Moreno Ocampos beteende. Resultatet blev att Palme till sist blev beviljad skadestånd på 25 000 euro och fick sin lön betald till kontrakttidens slut.

På beställning av Nato utfärdade senare samme Moreno Ocampo en arresteringsorder mot Sudans president Omar al-Bashir för folkmord. Internationella experter ansåg det osannolikt att han kunnat ha tillräckligt med bevis.

Moreno Ocampo visste att ordern inte skulle gå att verkställa, men han hade kunnat underbygga en tänkt internationell intervention för en styckning av Sudan. Den gången gick han Natos ärenden, något som han även gör nu.

ILOs inlaga finns att läsa på http://www2.rnw.nl/jforum/posts/downloadAttach/402.pageövers Ingrid Ternert

Etiketter:

lördag, maj 14, 2011

Minns AIPAC? Vad varje svensk också bör veta...om Israel...
Sveriges regering har, liksom EU och USA, helt och hållet brutit med den palestinska regering som kom till makten genom demokratiska val - kanske de mest demokratiska någonsin i arabvärlden – år 2006. Man kräver att palestinierna skall ”erkänna” Israel, något som i praktiken gjorts sedan länge,

Och ”avstå från våld” – ett krav som man aldrig ställt på Israel. Israel har däremot inbjudits till handelsorganisationen OECD, trots att Sverige med sin röst ensamt skulle ha kunnat förhindra det hela.

Man samarbetar intensivt inom områdena elektronik och militärteknologi–och i januari gjorde Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin en studieresa till Israel för att fördjupa detta samarbete.
Livets Ord rekryterar ryska judar och betalar för att förvandla dem till nya ockupanter på palestinsk jord. ICA, COOP och andra daglig-varukedjor saluför - tvärtemot beslut i Europadomstolen! - Sodastream, grönsaker och annat som producerats på ockuperade områden som ”israeliska”.

Och COOP-ledningen har lagt ned avsevärd kraft på att köra över varje medlemsopinion mot detta beteende. IKEA levererar gärna sina varor till olagliga israeliska bosättningar på ockuperad mark, men inte till palestinska byar i samma områden.

Veolia deltar i spårvägsbyggen på ockuperad mark. Volvos maskiner river palestinska hem. Hennes & Mauritz utvecklar sin butikskedja i Israel. Sveriges Förenade Studentkårer deltar i möten i Israel, där palestinier inte är välkomna, och umgås obehindrat med israeliska regimföreträdare vilka själva är bosättare på ockuperad mark.

IFK Göteborg har inga problem att spela fotboll mot lag som israeliska Hapoel Tel Aviv och ungdomslandslaget spelade glatt fotboll mot Israel bara dagar efter Israels dödliga attack mot den humanitära konvojen Ship to Gaza.

Israel accepteras självklart i sammanhang som Fotbolls-EM, friidrott och Melodischla-gerfestival, medan palestinierna hålls utanför. Ingen borgerlig politiker har på så lång tid man kunnat minnas uttalat någon som helst respekt, eller föreslagit någon som helst aktion till stöd för det palestinska folkets mänskliga rättigheter.

Socialdemokraterna hukar och skickar fram Broderskapsrörelsen, som talar vackert om palestinierna men motsätter sig någon som helst påtryckning mot Israel. Svensken i gemen bryr sig inte, och shoppar vidare bland israelisk avocado, Sharon-frukter och andra ockupationsprodukter.

Gunnar Olofsson
Ordförande i Göteborgs Palestinagrupp

Etiketter:

torsdag, maj 12, 2011

Filmer Bin LadenUSA bröt överenskommelsen om Usamas gripande

US broke deal with Osama hit
av Syed Saleem Shahzad

Pakistans militära underrättelseverksamhet var helt införstådd med och hjälpte till att få fast det topprankade målet i staden Abbottabad den 2 maj. Vad man inte visste var, att det var Osama bin Laden som fanns i siktet på USAs Special Styrkor, och det som gjorde toppbrasset än mer förbannad var, att Washington - i ett klart brott mot överenskommelsen

- påstod sig vara ende ansvarige för operationen.

Över åren alltsedan Pakistan anslutit sig till USA i "kriget mot terrorn" efter invasionen av Afghanistan år 2001 för att störta talibanerna, hade USA genomfört otaliga hemliga operationer - förutom avfyrande av missiler från de obemannade Predator'drönarna' mot mål som dessa militanter - djupt inuti Pakistan.

Till exempel rapporterade Los Angeles Times den 27 juli 2008 - "Vissa tillfällen har USAs SpecialStyrkor skickats in i Pakistan. År 2006, gjorde en av nationens viktigaste specialstyrkor, Navy Seal Team 6, en räd mot ett misstänkt al-Qaidafäste i Damadola [Bajaurs klanområden]."

Under detta arrangemang skulle USA genomföra räder mot hög-rankade mål och Pakistan skulle erbjuda det nödvändiga stödet, men Pakistan, av politiska skäl så att ingen ifrågasatte att dess suveränitet var kompromitterad, skulle ta åt sig ansvaret för räderna.

Efter avrättningen av Bin Laden, om än inom ett per timmar, sa USAs president Barack Obama i ett budskap till den amerikanska nationen att USAs Navy Seals ensamma genomfört operationen.

Händelsen med Raymond Davis, en konsult inom CIA, hade gjort förståelsen mellan Pakistan och USA i samband med de hemliga operationerna ansträngd.

Davis dödade två beväpnade män i Lahore i januari och fastän USA sagt att han var skyddad av diplomatisk immunitet, fängslades han och dömdes för mord. Han släpptes i mars efter att de båda dödade männens familjer hade fått US$2.4 miljoner i blodspengar. Domare friade honom på alla åtalspunkter och Davis lämnade omedelbart Pakistan.

Pakistan krävde därefter en ny överenskommelse med USA som bättre skulle tjäna dess strategiska mål; man är redan en större mottagare av USAs stöd och vapenförsäljning -under det senaste decenniet för ungefär US$ 20miljarder. Amerikanare i sin tur krävde den fortsatta rätten att genomföra anfall, men särskilt mot högt rankade mål sådana som Talibanledaren Mullah Omar, Bin Laden, hans vice Dr Ayman al-Zawahiri och den ledande figuren inom talibanrörelsen, Sirajuddin Haqqani.

USA skickade fyra varningsbrev till pakistanska armén genom diplomatiska kanaler i vilka man uttryckte sina reservationer vad gäller Pakistans samarbete med att finna hög-rankade ämbetsmän. Pakistan svarade med att begära bättre ekonomiska uppgörelser och en större roll i det afghanska slutspelet.

Kravet på båda sidor var sådant att internationella spelare kallats in för att medla Dessa inbegrep höga Saudiarabiska myndigheter och prins Karim Aga Khan, Shia Ismaili-kommunitetens andlige ledare. Dessa spelade en viktig roll med att fostra ett nytt strategiskt koncept av vilket Abbottabad operationen var en del. Det betyder att Pakistan var ombord men hölls i skuggan av den underförstådda överenskommelsen att man skulle ta över.

Saudierna inklusive ex-ambassadören i Washington, Prince Bandar bin Sultan, som varit sidsteppad under några år genom sjukdom och palatsintriger. Han hjäpte till att lösa fallet med Davis och fastställde de parametrar som skulle gälla i gemensamma kirurgiska operationer inne i Pakistan gentemot fientliga al-Qaida och talibanledare. Detta för att bereda väg för slutspelet i Afghanistan.

Under den första veckan i april släppte VitaHuset en terrorrapport som anklagar Pakistan för att som hand i handske samarbeta med militanter. Strax efter åkte generaldirektören för ISI, generallöjtnant Ahmad Shuja Pasha till USA på ett mycket kort besök som enligt Associated Press handlade om "underrättelse-samarbete". Säkerhetskällor bekräftade att de nya säkerhetsarrangemangen fanns högt på agendan.

Istället för att vända direkt till Pakistan, stannade Pasha över i Paris där han mötte Aga Khan och sedan fortsatt till Turkiet för samtal med Pakistans president Asif Ali Zardari, som bedann sig i landet på ett officiellt besök, för att upplysa honom om det nya avtalet.

Under sista veckan i april mötte USAs toppmilitär i Afghanistan, general David Petraeus, Pakistans arméchef general Ashfaq Parvez Kiani och informerade honom om USAs Navy Seals operation för att gripa ett högt rankat mål.

Uppgörelsen blev gjord.

Pakistan blev därför kraftigt förvånad och besvärad då Obama gjorde sitt omskakande meddelande att ha tagit på sig allt ansvar för Osamas död.

I ett meddelande till parlamentet på måndagen sa Pakistans premiärminister Yousuf Raza Gilani att unilaterala aktioner sådana som USAs dödande av Bin Laden löpte risk för allvarliga konsekvenser, men han återupprepade sin tidigare ståndpunkt, att USAs SpecialStyrkor hade nått Bin Ladens läger i Abbottabad med hjälp av ISI.

Men Vita Husets pressekreterare Jay Carney gjorde klart, att även om Pakistan frågat efter en, skulle man inte få någon ursäkt från Förenta Staterna. "Vi tar helt klart Pakistans regerings uttalanden och bekymmer på allvar, men samtidigt ber vi inte om ursäkt för den aktion vi vidtog," sa Carney.

Trots detta bakslag sa vissa mediakontakter att det hela inte behöver betyda slutet på de operationer - vilka kommer att fortsätta så som man kommit överens om, där Pakistan tog åt sig hela äran. "Denna relation är för viktig att överge," sa Carney.övers Ingrid Ternert

Etiketter:

söndag, maj 08, 2011

Loya Jirga i Afghanistan - för den egna framtidens skull


(redan övers) Kriget i Afganistan tuggar vidare på skilda plan och hade man kunnat lösa det själv, utan ytterligare utländsk inblandning, då vore det i dubbel bemärkelse guld värt .

Afghanistan Times - Officiellt var det inte USA som kom med förslaget om permanenta baser i Afghanistan, då den'Strategiska överenskommelsen mellan USA och Afghanistan' är bra för Afghanistan, menar Spanta, som är chef över det Nationella Säkerhetsrådet.

Han förklarar att den afghanska sidan gått med på vissa villkor för USA, innan man gick in i en överenskommelse mellan de båda sidorna.

Vid ett tal i det afghanska parlamentet poängterade landets utrikesminister, att en överenskommelse inte bara handlar om kriget, utan en av uppgörelsens viktigaste delar består i restaurering av landets ekonomi.

Spanta sa att förutsättningen för överenskommelsen vilar på träning och utrustning av de afghanska säkerhetsstyrkorna, där 80 procent av de internationella fonderna går genom den afghanska regeringen och ett regionalt samarbete under motståndet.

Spanta pekade ut grannländerna och sa, att om dessa inte är emot den afghansk-amerikanska överenskommelsen, borde man sluta upp med att placera ut bomber och motståndsmän i Afghanistan.

"Inom kort kommer president Karzai att hålla en konferens med länder i regionen för att förklara Afghanistans hållning genom att göra upp och försäkra dessa om, att vi inte kommer att hota våra grannar," sa Spanta.

Utrikesminister Zalmai Rasoul sa- "Det är viktigt att vi inte betraktar detta enbart ur ett säkerhetsperspektiv. Ekonomi är en väsentlig del av det hela, så att vi kunnat bygga ett viktigt fundament."

Vissa parlamentariker var tveksamma till det effektiva i en traditionell nationell samling, Loya Jirga, för att lösa nationella frågor. Ett traditionellt möte ska snart hållas för att diskutera en afghansk-amerikansk överenskommelse och rollen den får i den regionala säkerheten.

"Obestämda uttryck som traditionell Loya Jirga kan inte användas vid beslut i strategiska frågor med påverkan på landet under något århundrade framöver," sa emellertid Naheed Farid, en afghansk parlamentsledamot från Herat.övers Ingrid Ternert

Etiketter:

fredag, maj 06, 2011

Bin Laden - världens mest aktiva showbusinessartist

Film om filmarna, USA, BinLaden och bluffen med 'Kriget mot terrorismen'

Usamas död lämnar frågetecken efter sig

Det meddelas nu att Bin Laden är död efter den beramade insats som Navy Seals genomförde mot hans hus i ett pakistanskt bostadsområde.

Samtidigt har man på plats i huset skjutit alla andra personer i familjens närhet och de övriga personer som befunnit sig i byggnaden.

Det har uppkommit kritik från amerikanskt håll, att man inte tagit en enda person levande, vilket hade kunnat bidra till vidare uppgifter om detta terrornätverk.
Men det är säkert ingen tillfällighet. USA vill naturligtvis inte offentliggöra sina egna tidigare nära kopplingar till organisationen, vilket naturligtvis skulle vara mycket intressant att få fler inblickar i...
Detta att nätverket genom kunskapare inom organisationen har kunnat fungera som en sköld för USAs egen ljusskygga verksamhet i arabvärlden. Redan nu har skämtlynnet brett ut sig, även vad gäller denna viktiga händelse.

Som detta med att "Bin Laden är död men hans bröder MarmeLaden, den något mörkare ChokoLaden och vegetarianen SalLaden fortfarande befinner sig på fri fot. Förutom dessa efterlyser man också hans kusin PinacoLaden och den något senile farbrorn Varfanvardetjag Laden".


Ingrid Ternert

Etiketter:

torsdag, maj 05, 2011

Kulor och tumörer - av Layla Anwar


5 maj 2011 av Layla Anwar
Bullets and Tumors

Om jag kunnat välja mellan en kula eller en tumör, då hade jag valt den förra...

Jag har sett den ångest som finns hos dessa med tumörer...Jag har stått vid deras sida och sett hur de dragit sin sista suck...

Jag har sett de skalliga huvudena från kemoterapin, de blottade ansiktena med cortison, det sista ropet om barmhärtighet...

Den bilden är inget att skämta om...

Därefter stod jag där och bad, medan deras kroppar slutgiltigt lades till vila i sina kistor...

Jag kommer aldrig att glömma ångesten, inte heller deras skri av plåga..kistan utgör en lättnad, ett tecken på att denna Gud verkligen existerar. Och hur många gånger har jag inte bett om Döden, om Befrielsen...

Är det vad vi reducerats till - att vilja be Dödsängeln om att befria oss?
Rädda oss från kulor eller tumörer?

För det jag menar är, att varenda person man stöter på som anlänt från Irak säger detsamma... - 'Blir man inte dödad av en kula, så blir man det av en tumör'.

Irak har kommit att bli ett katastrofområde, en hälsorisk... nivån på gifter och förgiftningar är så hög, att ingen kan få tillåtelse att mäta.
Då en släkting anlänt från Basra ville jag fråga... då det slog mig att hon sa- "Gör inte det"...

Jag bjöd henne på lunch, te, och försökte igen...

Slutligen avslöjade hon det - och sa att antalet handikappade som jag stött på, det har jag aldrig, det har jag aldrig någonsin tidigare sett i mitt liv...Layla, stopp, fråga mig inte om antalet cancerfall.

Förresten är hon doktor i medicin...och de är kända för att ha ett tjockt, tjockt skinn...men även för henne blev det för mycket att se under ett 10-dagars besök.

Närhelst jag hör någon komma över (Syriens gräns), kommer de för behandling. De nya lagarna stipulerar att man kan få visum, ifall man ska köpa en bil eller söka den vård som inte är tillgänglig i ens eget land. Var så säker att den inte är det...

Så dom som landar här låtsas antingen vilja köpa en bil, eller så ska man bevisligen behandla tumörer...

Så det finns hundratals fall som låtsas köpa en bil eller tvingas till behandling av en tumör...

Ung eller gammal... det finns inga åldersbarriärer... kvinnor och män... mjuka servetter.

Allt är mycket diskret och ingen talar om det... man hör bara det ena och det andra om olika livmoder-, bröst-, lymf-, blod- och prostatacancer... skakar på huvudet och ber ännu en bön...

Och man vet hur fallen multipliceras... och man ber lite till... som en tiggare i väntan på att någon ska kasta till honom ett par smulor...

Detta nya Irak är Förgiftningens Demokrati... det är den nya demokrati där man önskar sig en snabb och lätt kula istället för en växande och ångestladdad tumör.


övers Ingrid Ternert

Etiketter:

måndag, maj 02, 2011

Detta med krig och förnybar energi


Efter titt i gamla anteckningar kom detta upp med förnybar energi i krigets Afghanistan. Låter lite långsökt, då det knappast finns någon större energislösare än militarismen... Men ändå kan det vara kul att läsa det här.

Att få igenom tuffare klimatregler för USAs president Barack Obama ser närmast omöjligt ut. Ändå är det den amerikanska militären i Afganistan som går i spetsen för minskning av fossilt bränsle som bensin och olja till kriget.

Då med sina oerhörda mängder fossilt bränsle och långa dagliga vägtransporter. För utan bensin och olja stannar armén.

Bränslet måste importeras till krigsskådeplatsen via långa vägtransporter från framför allt grannlandet Pakistan. Transporterna sker över Khyberpasset och genom glesbefolkade områden och är väldigt utsatta för angrepp och sabotage.

Bränslekonvojer blir överfallna och tankbilar sätts i brand. Ett flertal attacker sker just i Pakistan. Talibanerna tar på sig ansvaret för den taktiken att störa Natos krigföring.

Bränslekonvojerna gör USA beroende av Pakistans goda vilja. Pakistan har också vid tillfällen stoppat alla transporter under några dagar som hämnd för att t.ex Nato-helikoptrar anfallit och dödat pakistanska soldater. Det har också krävts att Natochefen Fogh Rasmussen först måste be om ursäkt innan transporterna kunde släppas in.

Fossila bränslen är alltså enligt de ansvariga något av det viktigaste som kan importeras till Afghanistan. Annars skulle all tid gå åt till att vakta transporter och trupper och dessa tvingas avstå från att göra vad de egentligen är till för,
att kriga och göra sig bekant med lokalbefolkningen.

Efter tio år av krig i svårtillgänglig terräng vet numera höga militärer om hur viktigt det är med bränsletransporter för deras krigföring.

Man arbetar därför med att att övergå till förnybar energi. Framförallt vill militären ha tillgång till bränslen som kan produceras lokalt nära slagfältet, som solenergi men även biogas och etanol. Enligt NewYork Times skulle år 2011 hela flygvapnet ha övergått till biobränsle. Detta skulle också kunna göra militären mer kostnadseffektiv.

För transporter av fossila bränslen är förutom dyra dessutom farliga.

Marinkåren skall ha testat att driva vattenreningsanläggningar med solenergi och säger sig vilja undersöka uppbygge av portabla biobränsle-fabriker som inte är större än att de får plats på ett lastbilsflak.

Amerikanska armén som USAs spjutspets för att få ner koldioxidutsläppen - det vore väl en högoddsare. Som att plocka ner solen för att ha i vardagsrummet istället för i öppna spisen. Oddsen ungefär lika goda.

I Afghanistan förbrukar USA ungefär 80 liter för varje soldat var dag. Det finns ungefär 100 000 soldater på plats, vilket gör att man behöver 8 miljoner liter per dag. En tankbil med släp tar kanske 30 kubikmeter så man hade behövt 270 tankbilar med släp vareviga dag.

Detta är anledningen till att man är så beroende av logistiken och att det vore katastrofalt om inte den fungerar, inte ens vid några kortare avbrott.

Hur ska man ladda batterier i fält? Med dieseldrivna generatorer? Då kan man som nu lika gärna tanka dieseln rätt in i stridsvagnen. Och dessa fordon existerar inte ens utanför exprimentstadiet.


IT

Etiketter: