söndag, oktober 30, 2011

Syrien - Fortsatta folkliga protester slås brutalt ner av Assads regim

'Slutdatum för Afghanistankriget nödvändigt'

av Anders Ferm Birgitta Hambraeus KG Hammar Lars-Gunnar Liljestrand Thage G Peterson Birger Schlaug
SvD Brännpunkt 30 okt Regeringens taktik är uppenbarligen att tiga ihjäl kriget i Afghanistan för ett fortsatt deltagande. Men det är häpnadsväckande att överlåta till Nato att avgöra hur länge Sverige ska stanna, skriver Birgitta Hambraeus, KG Hammar, Thage G Peterson med flera.

Kriget i Afghanistan har nu pågått i tio år – längre än första och andra världskriget tillsammans. Alla bedömare vet att kriget inte kan vinnas. I Europas huvudstäder planerar statsledningarna sedan länge för tillbakadragande av sina trupper. Men den svenska regeringen har hittills tigit som muren.

Uppgifter har de senaste dagarna kommit ut om att regeringen är på väg att träffa en överenskommelse med Miljöpartiet och Socialdemokraterna om att börja dra tillbaka soldater nästa år det vill säga 2012. Resterande ska tas hem 2014. Men ännu har inget sagts om vad som gäller därefter.

Den svenska insatsen har mandat av riksdagen till årets slut. En eventuell fortsätt- ning av kriget för svensk del ska beslutas av de folkvalda före jul.

I riksdagsbeslutet från december förra året talades det om en ”ambition” att avsluta det svenska deltagandet 2014. Regeringen har sagt att den stridande styrkan ska vara hemtagen 2014 men att det inte hindrar att svenska soldater kan komma att strida i Afghanistan även efter 2014.

Hur blir det med den saken i det nya förslaget till riksdagsbeslut? Ska man tro utrikesminister Carl Bildt är avsikten att fortsätta. I en intervju för Sveriges Radio den 20 april sa Bildt att den stridande styrkan ska vara hemtagen 2014 men att det inte hindrar att svenskar kan komma att strida i Afghanistan även efter 2014

då styrkan ska gå över till att stödja den afghanska armén. ”När vi talar om att vi ska vara stödjande låter det som att det ska vara ofarligt. Det kan det vara så länge man håller sig på kaserngården. Teamen följer med de afghanska förbanden ut och det är de som också hamnar i strider”.

Redan 2010 drog Holland tillbaka sina styrkor och i år har Kanada gjort samma sak. Det var två Natoländer med stora soldatkontingenter i Afghanistan. Frankrike, Storbritannien, Spanien, Italien, Tyskland och vårt grannland Danmark har sedan ett år tillbaka meddelat tidsplaner för att avsluta kriget.

Viktiga Natoländer planerar således uttåg enligt redan fastställda konkreta tidplaner. Men det alliansfria Sveriges regering har hittills vägrat att binda sig för ett definitivt avslut. Nato och Karzairegimen (Joint Afghan-Nato Inteqal Board) ska avgöra om Sverige ska dra tillbaka trupperna eller ej.

Regeringen menar tydligen att den viktiga frågan inte ska avgöras på demokratiskt sätt i Sverige utan av en militärallians som vi inte ens tillhör. Detta är mycket anmärk- ningsvärt. Ja, häpnadsväckande.

Afghanistankriget är impopulärt i alla länder. Mellan 50 och 70 procent av de tillfrågade i de stora Natoländerna är emot kriget och vill att trupperna ska tas hem. Så är det även i Sverige vilket regeringen är väl medveten om. Trots att Sverige har gått i krig för första gången på över 200 år, är det märkligt tyst från officiellt svenskt regeringshåll.

När utrikesminister Carl Bildt höll sitt första stora utrikespolitiska tal förra året nämndes Afghanistan i en enda mening och den syftade inte ens på kriget. Statsminister Fredrik Reinfeldt talade nyligen på Stockholms universitet om ”Sverige i världen” utan att säga ett enda ord om Afghanistan.

Taktiken från regeringshåll är uppenbarligen att tiga ihjäl kriget med sikte på att smyga igenom ett beslut om fortsatt svenskt deltagande i ett krig utan slut. Vad säger den politiska oppositionen?

Riksdagen borde inte av rent moraliska skäl sömngångaraktigt upprepa tidigare beslut utan i stället nu helt avsluta den svenska krigsinsatsen och inte ens tala om en förlängning. De svenska soldaterna bör tas hem redan vid det kommande årsskiftet så att Sverige därmed sätter definitiv punkt för sitt krigsdeltagande och att vi inte blir kvar i landet under den diffusa beteckningen ”stödjande trupper”.

Pengarna på den militära budgeten överförs till den civila. Det finns enorma behov av humanitärt bistånd och uppbyggnad av infrastruktur i Afghanistan. Skolor, sjukhus och uppbyggnad av civila institutioner är det viktigaste för detta land som är härjat av 30 års krig och är ett av världens fattigaste.

Sverige kan gå i spetsen för en bred humanitär hjälp till Afghanistan som ett uttryck för insikten att det är endast så vi kan framgångsrikt möta våld och terror. Riksrevisionen har kritiskt påpekat att klara mål för den svenska militära insatsen saknas. En elementär utvärdering visar att inga väsentliga resultat för Afghanistans folk har uppnåtts efter tio års krig.

• Våldet har trappats upp och slår ständigt nya rekord. År 2011 blir troligen både militärt och civilt det blodigaste året hittills.

• Landets ekonomi har blivit beroende av narkotikahanteringen som växer i skydd av det kaos som kriget innebär.

• De inledande framstegen för kvinnor och utbildningen har inte kunnat utvecklas. I stället har förtrycket av kvinnorna ökat och i de mest krisdrabbade områdena har all skolundervisning inställts som följd av kriget.

Afghanistans fulla suveränitet måste återställas. Varje kvardröjande utländsk basering innebär att man förlänger en kolonial situation med folkligt missnöje och hat mot utländska soldater.

Etiketter:

fredag, oktober 28, 2011

Khadaffiklanens sista strid

Sydafrikanska legotrupper som ska ha deltagit i Muhammed Khadaffis misslyckade flyktförsök erbjuder sig nu att skydda hans andra inflytelserika son, Saif al-Islam.

Saif al-Islam Khadaffis sydafrikanska legosoldater sägs ha deltagit i Muhammed Khadaffis misslyckade flyktförsök och erbjuder nu skydd till den inflytelserika andre sonen, Saif al-Islam.

Enligt den rapport som på torsdagen publicerats i afrikaan-språkiga tidningen Beeld, hade sydafrikanerna hyrts ut av ett bolag med nära bindningar till Libyens avlidne regent, och hade enligt AFP genomfört träning av hans egen vaktstyrka och skött en del av hans finansaffärer utomlands.

Dessa sägs ha spelat stor roll i att hjälpa Khadaffis fru Safia, hans dotter Aisha och sönerna Hannibal och Mohammed att fly slaget om Tripoli.

Beeld sa att gruppen också varit engagerad i transport av Khadaffis guld, juveler och utländska valuta i de västafrikanska landet Niger.

Gruppen ska också innehålla tidigare sydafrikanska soldater och poliser. "De är alla säsongsarbetare utomlands och uppenbarligen har dom varit inblandade genom inbjudan till operationer, där dom skulle ha fått stora summor USAdollar", skrev Beeld.

Tidigare har Afrikaans-språkiga tidningen Rapport citerat en av de sydafrikanska legosoldaterna säga, att deras försök att fånga Muhammed Khadaffi i Libyen har blivit ett “väldigt misslyckande”.

Deon Odendaal, som beskrivit sig själv som spion, sa att gruppen antagit att NATO ville få Muhammed Khadaffi att lämna Libyen. Konvojen blev emellertid attackerad då man försökte få bort honom från hemstaden Sirte.

Khadaffi hade föregående vecka dödats i Sirte, 400 kilometer öst om Tripoli, i det uppror som efter åtta månader till slut satt stopp för hans 42-åriga diktatur.

På tisdagen begravdes Khadaffi och hans son Motassim på en hemlig plats i landets Saharaöken, sa Abdel Majid Mlegta, en av de högt uppsatta militära tjänstemän som funnits inom det Nationella Övergångsrådet.

Saif al-Islam ska ha prövat på att gå mot Niger i försöket att fly landet efter revolutionens' seger.

Förre Tuaregledaren Rissa ag Boula sa på tisdagen att det är tuaregklaner som ska ha transporterat honom. Hans bror Saadi tog samma rutt till Niger då han i september flydde från Libyen.

Saif al-Islam är efterlyst av Internationella BrottsmålsDomstolen för brott mot mänskligheten.
övers IT

Etiketter:

onsdag, oktober 26, 2011

Slutet på Khadaffi


Under över två timmar studerade Layla Anwar i 'An Arab Woman Blues' hemsidor och filmer om Libyen och oroligheterna där - då hon fann den - lynchningen av Muhammed Khadaffi

Likheterna med vad som hänt i Irak under Saddam Husseins tid var slående, då Väst och Nato med Usa i spetsen också hade lyckats få Saddam Hussein hängd, efter att man svartmålat honom. Men han blev inte kastrerad, som i Khadaffis fall.


Vår Stora Demokrati där borta i Väst har tagit sina turer både österut -och som nu söderut i världen, till mörkaste Afrika och Libyen, också det ett land med stora outnyttjade fyndigheter av olja, som idag är öppna för exploatering.

Samtidigt är också Libyen ett land med flera klaner och en gemensam 'diktator'. I detta fall med namnet Khadaffi.

Saddams hängning kom att visas på irakisk TV och vad gäller lynchningen av Khadaffi kan vi alla se detta på YouTube, där även kniven är framme som kastrerar honom.

Varför har vi ute i världen snart inte lärt oss den strategi och taktik, som det i grunden rätt konservativt lagda Usa driver, med ledning av sina ruttna presidenter? Hur kan någon ens tänka sig dessa presidenters härjningar och kamp om världsherra-väldet utan att känna olustkänslor?

Eller är det så att censuren därifrån i flera led är alltför stark? Även hos de fega svenska topparna, som tänker sig Usa som en buffert mot den 'ryska faran' österut?

Hur skulle det vara om man hade bekvämat sig med att också undersöka faran västerut som om några år kommer att hamna i en våldsam kris, vilken starkt försvagar landet och leder till dess undergång som stormakt. Läs gärna Galtung i det fallet.

Dock först med en stark ekonomisk försvagning av landet, samtidigt som man satsar på världens i särklass största vapenarsenal. Ja även Sverige är numera med på vissa av de amerikanska vapenprojekten, med stora pengar i intäkter och Usa som största ägare.

Men ett rovdjur är som allra mest farligt då det är sårat, det vet vi alla. Och Usa är i det fallet inget undantag. Det är därför Ryssland är desto mer försiktig, och förfogar endast över en bråkdel av Usas vapenarsenal för att inte bli helt ruinerad, kanske därför man också är en kärnvapenmakt som avskräckning.

Också kineserna känner hotet, då man gentemot Usa utgör det absolut största hotet ekonomiskt sett, och av denna anledning äger en enorm mängd amerikanska statspapper och då dessutom låtit Usa bl.a leva på de underbetalda kinesiska sömmerskornas arbete, som en perfekt illustration till vad begreppet imperialism innebär.

Och Sverige manövrerar mellan blocken som 'alliansfri' stat, medan Ryssland endast rör sig försiktigt, då man inte önskar riskera reta upp Usa alltför mycket, vilken fortfarande agerar imperialistmakt med stora intressen i Afrika och tidigare också gett sitt stöd till Khadaffi. Just den komplikationen media helt tycks ha missat.


Ingrid Ternerthttp://youtu.be/OkBtOPvfB_k
http://youtu.be/huDz5d1Qti4
http://youtu.be/0umMXbhmwGA om Afghanistan
http://youtu.be/5jY6m4y6za0 Galtung om framtiden och förutsägelser

Etiketter:

måndag, oktober 24, 2011

Kathy Kelly i hård kritik mot Libyenkriget

Kathy Kelly skriver på ett av Khadaffisidornas blogginlägg
Det är inte bara dödandet av general Khadaffis LEGITIMA LEDARE för det libyska folket, och brottet mot Geneve-konventionen. Helvete, jag vill gapa och skrika över detta spel med ord EFTER detta faktum. Att VÅLDTÄKTEN av Libyen, genomförts av USA/NATO/RÅTTOR/som kryper över Arabländernas fruktansvärda media/och det eftergivna och värdelösa FN
(med sin ryggradslösa korean med sina värdelösa tvåstaviga kommentarer, medan för Usa det hela fortsätter)

Vilket går emot ALLA LAGAR, de som uppförts av Gud och de av Människan... Det är ett brott mot första budet (våldtäkten av Libyen) vilket lett till brottet mot Geneve-Konventionerna. Västs flygbombning av ett suverän land (men numera är det en VANA) LEDDE till brottet mot GeneveKonventionerna, som om det ändå hade spelat någon roll

Snälla herr Lavrov, försök att ta itu med det första (budet): Jag är säker på att hela världen önskar att i första hand Ryssland skulle gjort det rätta: VETO, trots att jag nu inte är så säker på det, och att det skulle ha haft någon större vikt tillsammans med dessa GRYMMA BARBARER (vilka också påstår sig vara kristna)som BRUTIT mot alla dessa 10 Guds Bud.


övers IT

Etiketter:

lördag, oktober 22, 2011

Khadaffi mördad och rebellerna på frammarsch

21 okt 2011
En av de överlevande sönerna till Libyens förre diktator Khadaffis , Saif al-Islam, har enligt al-Jazeera misslyckas med att fly till Niger. Han var den av Khadaffis söner som hde överlevt NATOs bombattacker och gjort ett klent försök att fly till Niger, enligt Nationella ÖvergångsRådet.

Muhammed Khadaffi hade mördats under NATOs bombattacker mot den bilkonvoj som försökt fly från Sirte. Hans döda kropp forslades till staden Misrata.

De massdemonstrationer som hade krävt Khadaffis avgång, den man som regerat landet i mer än 40 år, startade i Libyen i mitten av februari och har efter det vuxit till väpnad konfrontation mellan regeringsstyrkor och rebeller.

Den 23 aug förlorade Khadaffi både sin kontroll av Tripoli och dsin effektiva kontroll av Libyen, efter att rebellernas styrkor intagit Bab al-Azizia-området.

NTCstyrkorna kontrollerar nu det mesta av Libyens yta, inklusive huvudstaden Tripoli Man har också försökt gå in i flera städer som kontrolleras av Khadaffivänliga trupper, inklusive Bani Walid och Sirte.

I.T

Etiketter:

fredag, oktober 21, 2011

Khadaffis sista strid där Libyen bombats sönder av Natos flyg

Al Jazeeras film med Khadaffis kropp

Så går diskussionerna och de virriga filmerna höga på nätet om att Khadaffi skulle ha blivit dödad efter att palatset stormats, när Nationella Övergångsrådets grupper besegrade lojalisternas försvar i den störtade ledarens hemstad Sirte.

Men i torsdags återstod frågan vad gäller omständigheterna kring hans död och de bilder man visat, att han tillfångatagits levande efter sitt försök att i en konvoj fly från den belägrade staden, efter att ha hamnat under eldgivning från franska stridsflygplan och amerikanska förarlösa miniflyg-bombare.

Annat bildmaterial har visat Khadaffis livlösa och blodiga kropp och hur han släpats längs en väg."Vi har länge väntat på detta ögonblick. Muhammed Khadaffi har dödats", sa på torsdagen Mahmoud Jibril, Libyens egentliga premiärminister, till reportrar i huvudstaden Tripoli.

Tillfrågad om vad man skulle göra med Khadaffis kropp sa han- "Det spelar ingen roll så länge han är borta". Jibril sa att Khadaffi hade skjutits i huvudet "i en korseld" mellan sina supportrar och NTC soldater, efter att ha blivit infångad.

"Han levde ända till det sista ögonblick,då han anlänt till stadens Misratas sjukhus", sa Jibril. Efter sin död rapporteras det att Khadaffis kropp ska ha blivit överförd till en moské i staden.

Massorna tog över gatorna i Sirte, Tripoli, Misrata och Benghazi, den stad österut som i februari ledde upproret mot Khadaffis 42-åriga styre, för att nu fira nyheten genom att avlossa gevärsskott och vifta med Libyens nya flagga. "Nu är jag stolt", sa en invånare i Tripoli till massmedia."Det är en ny era. Titta i våra ögon och nu kommer ni till slut att få se lyckan".

Sonen dödad
En av Khadaffis söner, Mutassim, blev också dödad på torsdagen, efter att han gömt sig med sin far, Mahmoud Shammam, sa Libyens informationsminister. Tidigare rapporter antog att han tillfångatagits levande, men varit skadad.

Nyheter om Khadaffis död veckor efter att NTCs soldater effektivt avslutat hans fyra decennier långa makt genom att inta Tripoli, kom kort efter att NTC intagit staden Sirte efter veckor av våldsamma strider.

Krigare visar V-tecknet för seger och åker runt på gatorna med pick-uper som sprider patriotisk musik. "Tack gode Gud att de fångat in denna person. På en timme har Sirte blivit befriad", sa en av dom. Al Jazeeras Tony Birtley, som rapporterat från Sirte, sa att libyer där höll på att fira en början på ett "nytt Libyen".

"Detta ger ett slags slut", sa han."Khadaffi höll fast vid sitt ord, att han skulle stanna i Libyen till slutet. Det har överraskat många att han verkligen har stannat i Sirte till slutet - då där förekommit såna bombningar de senaste 13 dagarna.

Ingen hade kunnat leva här särskilt länge till. Jag tror de hade blivit utsvultna, saknat ammunition och till slut fanns det inget annat än att sticka.

'Franskt 'varningsskott'
Gerard Longuet, Frankrikes försvarsminister, sa att franska krigsflygplan hade skjutit varningsskott för att stoppa den konvoj med fordon som haft med sig Khadaffi innan han blev dödad.

Konvojen med flera dussin fordon "stoppades från att fly Sirte, men hade inte blivit utplånad av den franska interventionen", sa man i Longuet till reportrarna. Libyska krigare ingrep då och förstörde fordonen från vilka de tog ut "överste Khadaffi", sa han.

Övergångsrådets Mahmoud Jibril om Khadaffis död

En amerikansk försvarstjänsteman berättade för nyhetsbyrån AFP att en obeman-nad amerikansk farkost tillsammans med franska jetplan hade attackerat en konvoy av fordon i Libyen, då fransmännen hade trott att den innehöll Khadaffi.

Jibril sa I Tripoli, att han fått obekräftade rapporter om att Khadaffis mest prominente son, Saif al-Islam, försökt fly från Sirte men blivit tillfångatagen av NTCkrigare som attackerat hans konvoj. Senare rapportering antog att Saif blivit skadad och arresterad.

Foton som tidigare dykt upp under dagen på Abu Bakr Younus kropp, alltså Khadaffis försvarsminister, visar att han också hade dött under det som skulle varit den regim som han tjänats sista strid.

Abdul Hakim Al Jalil, befälhavaren över övergångsregeringens 11:e brigad, sa att denne tidigare talesman för Khadaffis fallna regering blivit infångad nära Sirte. Ahmed Ibrahim, Khadaffis kusin, rapporteras också ha blivit tillfångatagen.

'Historisk övergång'

Det blev en snabb reaktion från världens ledare. USAs president Barack Obama säger att det libyska folket nu vunnit sin revolution.

"Över hela arabvärlden reste sig medborgare för att kräva sina rättigheter", sa han. "Ungdomen ger diktaturen en kraftig tillrättavisning.Och de ledare som försöker förneka deras värdighet kommer inte att lyckas.

Regionen visar än en gång med dagens händelser att järnnävens regim oundvikligen går mot sitt slut".

FNs generalsekreterare Ban Ki-Moon sa att Khadaffis död markerar "en historisk övergång för Libyen. Under kommande dagar kommer vi att bevittna scener med firanden såväl som sorg över de som förlorat så mycket", sa Ban i New York. "Nu är för alla libyer tiden inne att komma samman. För dessa återstår idag bara att realisera löftet om en framtid med nationell enhet och försoning".

NATOtjänstemän sa också att regeringsalliansen skulle mötas på fredag för att fatta beslut om en avslutning på sju månaders bombkampanj över Libyen.

"NATO och våra partner har framgångsrikt genomfört FNs historiska mandat till skydd för Libyens folk", sa NATOs generalsekreterare Anders Fogh Rasmussen i ett uttalande.

"Vi ska avsluta vår mission enligt Förenta Nationerna och Nationella ÖvergångsRådet. Medan det rapporteras att Bani Walid och Sirte har fallit, har nu detta ögonblick kommit så mycket närmare".

20 okt 2011 "Al Jazeera" - -Abdul Hakim Belhaj, övergångsrådets NTC militära chef, har bekräftat att Muhammed Khadaffi dog av sina skador efter att ha infångats nära Sirte.

Den förre libyska ledarens kropp har tagits till en plats som av säkerhetsskäl hållits hemlig, sa NTCtjänstemännen. "Khadaffis kropp finns med i vår enhet i en bil, och vi tar kroppen till en hemlig plats av säkerhetsskäl", sa Reuters Muhammed Abdel Kafi, en av NTCs tjänstemän i Misrata.


övers Ingrid Ternert

Etiketter:

Aljazeera.net/news 20okt Så går diskussionerna och de virriga filmerna höga på nätet om att Khadaffi dödats efter att palatset stormats efter att Nationella Övergångsrådets grupper besegrat lojalisternas försvar i den störtade ledarens hemstad Sirte.

Men frågan återstod i torsdags ovad gäller omständigheterna kring hans död och de bilder somm visade att han tagits levande efter försök att fly den belägrade staden i en konvoj som hamnade under eldgivning från franska stridsflygplan och USAs förarlösa miniflygplan.

Annat bildmaterial visade Khadaffis livlösa och blodiga kropp och hur den släpats längs en väg."Vi har länge väntat på detta ögonblick. Muhammed Khadaffi har blivit dödad," sa på torsdagen Mahmoud Jibril, Libyens egentliga premiärminister, till reportrar i huvudsatden Tripoli.

Tillfrågad om vad man skulle göra med Khadaffis kropp, sa han: "Det gör ingen skillnad så länge han är borta".Jibril sa att Khadaffi hade skjutits i huvudet "i en korseld" mellan sina supportrar och NTC soldater efter att han infångats.

"Han levde upp till sista ögonblicket, tills han anlänt till sjukhuset" i staden Misrata, sa Jibril. Efter sin död har Khadaffis kropp rapporterats blivit överförd till en moské i staden.

massorna tog över gatorna i Sirte, Tripoli, Misrata och Benghazi, den östra stad som lett upproret mot Khadaffis 42åriga styre i februari, för att fira nyheterna genom att avlossa gevärsskott och vifta med Libyens nya flagga.

"Nu är jag stolt," sa en invånare i Tripoli till massmedia."Det är en ny era. Titta i våra ögon och ni kommer att se lycka, till slut".
Sonen dödad

En av Khadaffis söner, Mutassim, blev också på torsdagen dödad, efter att han gömt sig med sin far, Mahmoud Shammam, sa Libyens informationsminister. Tidigare rapporter trodde han fångats levande men skadad.

Nyheter om Khadaffis död veckor efter att NTCs soldater effektivt avslutat hans fyra decennier långa makt genom att inta Tripoli, kom kort efter att NTC intagit staden Sirte efter veckor av våldsamma strider.övers Ingrid Ternert

Etiketter:

Khadaffis sista suck

Al Jazeera 20 okt Så går diskussionerna och de virriga filmerna höga på nätet om att Khadaffi dödats efter att palatset stormats efter det Nationella Övergångsrådets grupper besegrat lojalisternas försvar i den störtade ledarens hemstad Sirte.

Men frågan återstod i torsdags vad gäller omständigheterna kring hans död och de bilder som visade att han tagits levande efter försök att fly den belägrade staden i en konvoj som hamnat under eldgivning från franska stridsflygplan och USAs förarlösa miniflygplan.

Annat bildmaterial visade Khadaffis livlösa och blodiga kropp och hur den hade släpats längs en väg."Vi har länge väntat på det här ögonblicket. Muhammed Khadaffi har blivit dödad", sa på torsdagen Mahmoud Jibril,Libyens egentliga premiärminister, till reportrar i huvudstaden Tripoli.

Tillfrågad om vad man skulle göra med Khadaffis kropp, svarade han- "Det gör ingen skillnad så länge han är borta". Jibril sa att Khadaffi blivit skjuten i huvudet "i en korseld" mellan egna supportrar och NTCsoldater efter att ha blivit infångad.

"Han levde upp till sista ögonblicket, tills dess han hade anlänt till sjukhuset" i staden Misrata, sa Jibril. Efter sin död har man rapporterat att Khadaffis kropp blivit överförts till en moské i staden.

Massorna tog över gatorna i Sirte, Tripoli, Misrata och Benghazi, den östra stad som i februari hade lett det våldsamma upproret mot Khadaffis 42åriga styre, för att fira nyheterna genom att avlossa gevärsskott och vifta med Libyens nya flagga.

"Nu är jag stolt", sa en invånare i Tripoli till massmedia."Det är en ny era. Titta i våra ögon och ni kommer att se lycka, till slut."

Sonen dödad
En av Khadaffis söner, Mutassim, blev också på torsdagen dödad, efter att han gömt sig med sin far, Mahmoud Shammam, sa Libyens informationsminister.Tidigare rapporter antog att han hade infångats levande, men varit skadad.

Nyheter om Khadaffis död kom strax efter veckor av våldsamma strider, kort efter att NTCs soldater intagit staden Sirte och effektivt avslutat hans fyra decennier långa maktutövning...


övers Ingrid Ternert

Etiketter:

torsdag, oktober 20, 2011

Khadaffi dödad. Med mönster från Saddams Irak? Samma förövare?

Filmen är från den tid då han levde

Etiketter:

onsdag, oktober 19, 2011

De NATOallierades Kommando-Överföring i Irak

17 okt 2011
NATOtruppernas träningsenhet når en viktig milstolpe i Irak -Armentani har tryckt på så att medan denna "taktiska” fas av NTMI-missionen kommit till sitt slut, har en ny, mer strategisk fas börjat.

Karabinjärerna fortsätter tjäna inom polisens Rådgivnings och Träningsdivision, ledd av överste M ichele Facciorusso, ger råd till de äldsta deltagarna i de irakiska Säkerhetsstyrkorna på ministernivå och tänker öka antalet aktiviteter utanför Irak i skolor och inne i NATOs medlemsstaters utmärkta centra.

Bagdad Irak- Den vice befälhavaren för NATOs TräningsMissionIrak, generalmajor Giovanni Armentani, sa nyligen farväl till gendarmeriets karabinjärers träningsenhet-eftersom man planerar lämna Irak efter fyra års obruten tjänst i NATOs tjänst.

Generalen gratulerade medlemmarna i enheten för deras exceptionella arbete och sa -
"Det resultat man uppnår talar för sig själv: man har alltsedan år 2007 tränat nära 11000 poliser i 20 grundkurser från den irakiska Federala- och Oljepolisen.

Man har också också drivit 17kurser för träning av instruktörer och 41 specialkurser som sträcker sig från KontraIED och KontraMotstånd till utredning om kriminalitet.

"Era ansträngningar dolde mer än dubbelt så många frågor om träning som de irakiska myndigheterna kommit med...” Vad mera är, poängterade Armentani, att medan denna NTM1-missions "taktiska” fas kommit att nå sitt slut, har en ny,mer strategisk fas tagit vid.
Karabinjärerna som ska fortsätta tjäna inom polisrådgivning- och träningsdivision, ledda av överste Michele Facciorusso, erbjuder råd till de älsta deltagarna i de irakiska SäkerhetsStyrkorna- på ministernivå.

Och man avser öka antalet aktiviteter för NATOs medlemsstater utanför Irak i skolor och utmärkta centrum. Man kommer också att erbjuda en särskild polisträning, vilket NATOs mobila träningsteam ska genomföra.

En ceremoni till minne av att flaggan halats på halv stång på Camp Dublin karabinjä-rernas träningsbas - till att markera början på NTM-Is övergång till en organisation mer passande som hjälp i Irak... och att sätta framtida villkor för ett solitt part- nerskap mellan Irak och NATO.

Slutligen lovordade general Armentani överstelöjtnant Sergio Di Rosalia, som under sju månaders tid lett Gendarmeriets Träningsenhet.. och överste Michele Facciorusso, chef över PATD, för sin fasta ledning och sitt stöd.

NATOs träningsmission i Irak (NTM-I) etablerades år 2004... Målet med NTM-I är som stöd för utvecklingen av irakiska säkerhetsstyrkors träningsmodeller och institutio-ner... NTM-I är... en distinkt träningsmission under politisk kontroll av NATO. Dess operationella tyngd ligger på träning och mentorskap.

Missionens aktiviteter koordineras med irakiska myndigheter och USAledda 'Deputy Commanding General Advising and Training'(DCG, A&T) som också sitter på dubbla stolar som NTM-I befälhavaren. NATO har ett evigt åtagande i Irak.

NTM-I rådgör och supportar Försvars Universitetet för Militära Studier, Nationella
Försvarshögskolan, Krigshögskolan och Försvarets SpråkInstitut bland andra institu- tioner i Bagdad. Andra samarbetsprojekt för NATO i Irak är träningskurser utanför landet för irakiska medborgare vid NATOs skolor såväl som irakiska polisens träning(Iraks Federala Polis och Olje Polis), vilken leds av italienska karabinjärer.

Numera representeras NTM-I ... NATO/PfPs taktiska personalstyrka av 14 medlemsnatio-
ner i augusti 2011: Albanien, Bulgarien, Danmark, Estland, Ungern, Italien, Litauen, Nederländerna, Polen, Rumänien, Turkiet, Ukraina (PFF), Storbritannien och USA.övers Ingrid Ternert

Etiketter:

tisdag, oktober 18, 2011

Albanerna utmanar nu Serbien i gränstvist så att KFOR får gå in
Nu är det albanernas tur att vålla intrång i Serbien

Etiketter:

måndag, oktober 17, 2011

En furiös plan att ockupera Iran

The Fast and Furious Plot to Occupy Iran Denna snabba och våldsamma sammansvärjning för att ockupera Iran
av Pepe Escobar

Teheran skulle ha varit verkligt dum om man försökt döda en ambassadör på USAs mark, säger författaren.

13 okt 2011 Al-Jazeera - - Ingen har någonsin förlorat pengar på att slå trista vad om USAs regering. Just när 'Ockupera Wall Street' skickar ut drömmar över hela spektrat - och naglar fast svängdörren mellan regering och kasinokapitalism -då tar plötsligt Washington ner oss alla på jorden.

Sensationsartat gick man från 'Den snabba och Våldsamma TVkanal-uthyraren' rakt ut och annonserade om en iransk skumraskkartells mexikanska terrorkonspiration. Det potentiella offret är Adel al-Jubeir, ambassadör från Saudiarabien, USAs underbart kontrarevolutionära Mecca.

Då FBIchefen Robert Mueller insisterade på att Iran var den som hade planlagt terrordådet, "står detta skrivet som på sidorna i ett Hollywoodmanuskript". Det kan väl stämma. Dessutom ett rätt slarvigt manuskript. 'Fast and Furious' duon Paul Walker/Vin Diesel skulle inte ha kunnat infångas döda i närheten av något sådant.

De fina killarna i denna Washingtonproduktion är FBI och DrogBekämpningsByrån(DEA). Med domaren General Eric Holders ord, har de avslöjat "en dödlig sammansvärjning ledd av delar inom den iranska regeringen för att med explosivt material avrätta en utländsk ambassadör på amerikansk mark ".

Holder tillade att bombningen av den saudiska ambassaden i Washington också var en del av planen. Därigenom utvidgades den till de planerade bombningarna av den israeliska ambassaden i Washington, såväl som de saudiska och israeliska ambassaderna i Buenos Aires.

Justitiedepartementet har langat fram en rätt unken historia - Operation Red Coalition (nej, det går inte att fundera ut detta) - fokuserad på en Manssor Arbabsiar, en 56åring som har både iranska och amerikanska nationaliteter i sina pass och en Iran-baserad co-konspiratör, Gholam Shakuri, som ska vara medlem av IRGC, det Islamska Revolutionsgardets al Quds-styrkor.

Arbabsiar ska ha haft en serie sammanträffanden i Mexiko med en DEAspion som sägs tillhöra en mexikansk drogkartell och då väga tungt. Iran-amerikanen tycks vara övertygad om att spionen var medlem av den hårdföra Zetas mexikanska kartell och skall ha skrutit med att "ha letts av högt rankade medlemmar av iranska regeringen", inklusive en kusin som var "medlem av den iranska armén men utan att bära uniform".

Dessutom sa han till DEAspionen att hans iranska regeringskamrater kunde komma upp med 'tonvis av opium' för den mexikanska kartellen (kanske en afghansk koppling..) Så diskuterade de ett "antal våldsamma uppdrag" komplett med Arbabsiars skryt om bombningen av en fullpackad Washingtonrestaurant, som den saudiske ambassadören brukade använda.

Holder har karaktäriserat det hela som en $1.5m 'mord-till-salu' plan. Arbabsiar blev arresterad för bara ett par veckor sedan den 29 september vid JFK flygplatsen i New York. Han ska ha erkänt enligt JustitieDepartementet. Shakis är å sin sida fortfarande på fri fot.

Holder var obeveklig: "Förenta Staterna kommer att hålla Iran ansvarig för dess handlingar". Ändå stoppade han där, då han inte kunde lägga fram att kuppen blivit godkänd av de högsta topparna inom den iranska regeringen. Så vad händer härnäst?

Krig? Vänta med gissningarna; Washington tänkte sig att först fråga kineserna, ifall de hade varit villiga att stå för notan(svar nej). Som förutsetts kom flödet av USAs "tjänstemän" ut med skinande vapen, spanande in allt som var i sikte.

Ett alarmerat Pentagon trappar upp sin övervakning av Quds Styrkorna och "Irans aktioner" i Irak, Afghanistan och i Persiska Viken. De förra USAambassadörerna förklarade, att "det är som en attack mot USA att attackera denna ambassadör".

Washington är i begrepp att till och med införa än mer sanktioner mot Iran; och Washington kommer omedelbart ta upp frågan i FNs SäkerhetsRåd.

Vad blir det då härnäst? En R2P ("responsibility to protect") resolution beordrad av NATO att skydda varenda liten medlem av det Saudiska Kungahusets skyddslingar över världen genom att bomba Iran till regimförändring?

Ali Akbar Javanfekr, talesman för Irans president Mahmoud Ahmadinejad, visade åtminstone en liten del av mänskligt förnuft. "Jag tror att USAs regering håller på att hitta på ett nytt scenario och en historia som skulle visa, att både USAs regering och CIA har stor erfarenhet av att fabricera dessa scenarier ...

Jag tror att deras mål är att nå den amerikanska allmänheten. De vill dra undan människors tankar från de allvarliga inhemska problem,som man nås av i dessa dagar och skrämma dom med fabricerade problem utanför landet".

Iran har inte ens sagt om dessa bägge karaktärer i själva verket är iranska medborgare. Den iranska regeringen - som anser sig kunna ha ett logiskt närmande till diplomatin - som måste varit vaccinerad via en terminal med fabricerade virus i Stuxnetstil för att uppföra sig på ett så kontraproduktivt sätt, som att sikta in sig mot en högt uppsatt utrikespolitisk rådgivare åt kung Abdullah på amerikansk mark.

Den officiella iranska nyhetsbyrån IRNA beskrev komplotten som "Amerikas nya propagandascenario" gentemot Iran. Som vid Washingtons mantra att "Själv har Iran insinuerat om många av Mellanösterns strider", är detta en ren och skär Saudipropa- ganda.

I själva verket har Huset Saud själv genomfört den våldsamma kontrarevolu-tion som krossade allt hopp om en Arabisk Vår i Persiska Viken- från invasionen och repressionen i Bahrain, till det hårda förebyggandet av protester inne i SaudiArabiens shiareligiöst dominerade östra provinser.

Det hela luktar som den slarviga förövningen till fallet. Tidpunkten för offentlig-görandet kunde inte vara mer misstänkt. Vita Huset nationella säkerhetsrådgivare Thomas E Donilon upplyste Kung Abdullah om sammansvärjningen för inte mindre än två veckor sedan under ett tre-timmarsmöte i Riyad.

Under tiden genomförde USAs regering, inte några sammansvärjningar, men väl avrättningar riktade mot USAmedborgare som i Anwar al-Awlakis fall. Varför nu detta? Holder kommer att bli fast i ännu en skandal - såvida han kommer med osanning om 'Operation Fast and Furious'.

(Nej, det går inte att hitta på detta), en federal vapeninrättning genom vilken mängder med USAvapen kommit att sluta i händerna på - nu är vi där igen - mexikanska drogkarteller.

Så hur begrava 'Fast och Furious', detta ekonomiskt bottenlösa djup, det 10åriga kriget i Afghanistan, den ökande lockelsen av 'Ockupera Wall Street' - för att inte nämna saudiernas roll i en fantastisk känsla av den arabiska våren? Genom att komma upp med en gammal al-Qaida sammansvärjning på USAs mark på toppen av detta, utförd av det "onda" Iran.

Al-Qaida och Teheran delar upp notan; inte ens Cheney och Rumsfield*) under sina glans dagar hade kunnat komma på någonting som det här. Länge leve GWOT (det globala kriget mot terrorn). Och länge leve den konspirativa andan; glöm nu inte att verkliga män åker till Teheran - och att det är nu det börjar.


*)Cheney och Rumsfield var de egentliga hjärnorna bakom 9/11


övers Ingrid Ternert

Etiketter:

lördag, oktober 15, 2011

'Occupy Wall Street´ Folkliga protester i USA

torsdag, oktober 13, 2011

Sibel Edmonds avslöjade USA som terroristuppbackare - med mycket i den vägen på sitt samvete

Sybil Edmonds tillhör en av de få intelligenta, självständiga och modiga kvinnor som också fått känna på vad USA har för sig i hemlighet ute i världen. Där man uppträder i fullständig motsats till vad som står skrivet i landets konstitution. Och Edmonds vet naturligtvis betydligt mer än vad hon säger i sin nya film.


Det gjorde också min självständiga polska väninna som i åratal varit gift och förvärvsarbetat i Irak. Jag mötte henne då jag tillsammans med andra från jordens alla hörn var där som 'Human Shield' före kriget mot Irak under Saddam Husseins tid.

Alltså den ledare som vägrat att underordna sig USA och naturligtvis för det skulle bli våldsamt förtalad och även hängd.

Väninnan kunde språket och var kunnig. Och så tuff att folk anlitade henne för att hjälpa dom att lösa sina konflikter inom landet, främst med de amerikanska invaderarna inblandade, bombarna och robbarna av landets oskattbara värden och förmögenheter. Och även med vanliga människor bland de drabbade.

För att göra en mycket lång och intressant historia kort, så blev även min väninna kidnappad. Av vem och varför? Ja det är just det som är frågan. Vad hade de saudier som byggde en enorm moské i hennes område med det hela att göra? Eller de al Qaida människor som tog henne till fånga?

Och förmodligen var ryssfientliga tjetjenska alQaida-terrorister? Ja år efter såg hon i en polsk bokhandel en bok, som verkade handla om just dessa hennes kidnappare, som enligt boken skulle finnas vid gränsen till Ryssland. Det är lätt att tänka sig tjetjener och deras fiendskap mot Ryssland, och med sina vänner västerut...

---Som i slutändan hade gjort sin kidnappning på uppdrag av, håll i er nu---USA .
Hur hon kunde veta det? Genom att visa sig tillmötesgående mot sina främst kvinnliga matutdelare, där hon satt bunden med ögonbindel, dag som natt. Till saken hör att väninnan kunde arabiska liksom även lite ryska.

Kidnapparna hörde ihop med det nya enorma moskébygge som rika saudier bekostat där i närheten, och de stod också på god fot med de i Irak invaderande amerikanarna. Trots att USA säger sig jaga al Qaida- men uppenbarligen är verkligheten inte riktigt så enkel. Alltså gäller inte fiendskapen dessa AlQaida som ställer till jävulstyg för Ryssland, utan snarare tvärtom.

Ja, hon blev alltså kidnappad. Och anade att hon måste ha varit inlåst i närheten av sin bostad, eftersom hon kände igen skallet från en av de nio hundar hon hade bakom nätgallret alldeles bredvid sin egen bostad. Och då var det heller inte svårt att förstå, att det var folk knutna till moskébygget som var de skyldiga.

Nu har vi det bekräftat. Att den som är USAs vän, som tjetjenerna, är fiende till Ryssland och Kina. Och för att göra en lång historia kort, är det mycket som sker vid förhandlingsbordet bland de länders toppolitiker och diplomater som är inkopplade i fall som dessa. Och det vi också bör veta - är att vi ingenting vet.Ingrid Ternert

Etiketter:

tisdag, oktober 11, 2011

Ryssland och Väst eniga om domen över Ukraina
Vladimir Putin är förvånad över Tymoshenkos dom­. Han sa att hon aldrig hade
undertecknat någonting och att gaskontrakten varit undertecknat av Gazprom och Naftogaz. “Jag förstår verkligen inte varför hon har fått 7 år”, tillade han. Tidigare på torsdagen hade en domstol i Kiev dömt Tymoshenko till 7 år i fängelse för “överträdelse av sina befogenheter”, vad gäller gasuppgörelser med Ryssland.

Ryssland och Väst var eniga om att fördöma Ukraina för domen mot landets förra premiärminister Julia Tymoshenko som skyldig till ett sjuårigt fängelsestraff.

Moskva sa sig se en anti-rysk undertext i fallet Tymoshenko som alltså i Ukraina dömts till sju år i fängelse för att ha "undertecknat gaskontrakt med Ryssland”, sa på tisdagen utrikesministern.

“I själva verket dömdes Julia Tymoshenko för den rådande,fortfarande giltiga,legalt bindande överenskommelsen mellan Gazprom och Naftogaz Ukraina”, sa ministeriet.

Det varnade också för att domen inte skulle påverka genomförandet av den bilaterala gasöverenskommelsen. Domen mot Ukrainas ex-premiärminister Julia Tymoshenko visade att fallet var politiskt motiverat, sa man under tisdagen på det franska utrikes-ministeriet.

Rysslands folkvalda tryckte under tiden på att domen på intet sätt tjänar som argument i de rysk-ukrainska diskussionerna över gaspriser."Domen i Tymoshenkofallet har utfärdats inom ramen för en procedur som klart förbisett försvarets rättigheter.

Detta bekräftar att domen mot Tymoshenko och hennes regeringsmedlemmar är politiskt motiverad”, sa det franska utrikesministeriets talesman Bernard Valero.Han upprepade sitt lands oro över “nedgraderingen av lagen i Ukraina.”

Tidigare hade Europeiska Unionen sagt, att om Tymoshenko hamnar i fängelse skulle Europa kunna lägga de förhandlingar om bilaterala överenskommelser och en frihandels-zon åt sidan, som Ukraina hoppas få undertecknat under slutet av året.

Ukrainas president Viktor Yanukovych erkände att domen skulle komma att hindra en integration med Europa.“Detta är utan tvekan ett beklagligt fall, vilket för närvarande hindrar Ukrainas europeiska integration”, sa den ukrainska ledaren.

“Helt naturligt överensstämmer domen med Ukrainas nuvarande Kriminella Kod, men denna dom är inte slutgiltig. Fallet återstår att komma upp i Apellationsdomstolen”.

Tymoshenko fick en “oväntat tuff” dom, sa ryska parlamentariker och ledaren för Rysslands GasFörbund, Valery Yazev.

“Så vitt jag vet ser Europeiska Unionen domen som att få politiska poäng, det är därför den kommer att försämra Ukrainas ställning..i sina förhandlingar om europeisk integration”, sa Yazev.

Yazev, som också är vice talman i StatsDuman, sa att domen “inte kan tjäna som argument i de rysk-ukrainska diskussionerna om gaspriser”.
"Enligt min åsikt är kontraktet lagenligt och ekonomiskt sunt och något att ta upp till diskussion. Det finns ingen anledning att behöva gå igenom detta”, sa han.

En annan parlamentariker och medlem av StatsDumans CIS affärskommitté, Konstantin Zatulin, sa att Ukrainas bild i Europa har fått lida allvarlig skada “beroende på det faktum, att en representant för oppositionen blivit satt i fängelse, i själva verket på grund av politiska anklagelser, även om det hade gjorts upp att verka kriminellt”.

Jag betraktar det som ett misstag av de ukrainska myndigheterna och något som skulle kunna bli kostsamt i längden”, sa Zatulin. “Som bäst kommer det att äventyra Ukrainas planer i Europa och skapa tvetydighet i dess relationer med Ryssland”.

Tymosjenko ”använde medvetet sin makt för brottsliga ändamål”, sade domaren Radion Krejev i sitt domslut.

Hon stod anklagad för att ha överträtt sina befogenheter när ett gasavtal slöts mellan Ukraina och Ryssland år 2009. Enligt domstolen har hon åsamkat Ukrainas nationella gasbolag skador till ett värde motsvarande 1,3 miljarder svenska kronor. Åklagaren yrkade på sju års fängelse, något som domstolen alltså gått med på.


övers Ingrid Ternert

Etiketter:

måndag, oktober 10, 2011

Assange-Hur supermakterna tar över Libyen bör bli en läxa för oss

Etiketter:

söndag, oktober 09, 2011

Bahrain, Hizbollah och Irans gemensamma länk - An ArabWoman Blues
An ArabWoman Blues
9 oktober 2011 Bahrain, Hizbollah och Irans gemensamma länk.

Darwin hade denna teori om den förlorade länken, jag har en teori om den Gemensamma Länken. Det är just så det är i MellanÖstern, för att förstå det som saknas, behöver man förstå det som är ihopkopplat.

Som ni mycket väl kan veta (jag tvivlar men ni kan få den fördelen), så har Bahrain på sistone gått igenom en hel del oroligheter.

Oro som Iran och Khatar förorsakat genom sin Fox News kanal Al-Jazeera.

Bahrain har en Shiaminoritet (nej de är inte i majoritet som deras VästPress påstår) och Iran har sedan den förödande Khomeinis uppgång alltid förklarat Bahrain som en av sina provinser, den 14e för att vara mer exakt.

Med Bagdads fall och USAs förstärkning av Iran hade jag helt korrekt förutspått, att varhelst det finns en shia-minoritet närvarande, kan man vänta sig att Iran spelar ut sitt sekteristiska imperiekort om att härska och söndra.

Naturligtvis kom jag då att gå på en smocka, men jag är återigen här för att ge er en påminnelse... Al Wefaq, namnet på Bahrains "opposition" är grundad av Iran. Naturligtvis råkar den vara till största delen shia.

Och eftersom den iranska politiska "Islamska" Republikens shiism är sekteristisk till sin natur och sekterister älskar att stödja varandra, som sionistiska Judar måste jag säga, så kommer det inte som någon stor överraskning att Hizbollah är den som driver denna Bahrains "revolutionära" opposition.

Naturligtvis kan man se den uppenbara länken mellan Iran, Hizbollah och Bahrains Wefaq, så vad är det då som saknas på bilden?

Aha, detta är som gör det mycket, mycket trevligt - det som fattas är Irak. Men egentligen inte, eftersom Ahamad Chalabi fd ledare för Iraks Nationella Kongress, den dåvarande oppositionen, som under 90talet hade grundats och hållits uppe av Clinton (under sanktionsåren, då över 1 miljon irakier kom att dödas genom embargot) och därefter blivit omfamnad av Bushadministrationen - var närvarande vid denna Hizbollah-konferen genom Bahrains Mänskliga Rättigheter.

Som man mycket väl vet, var Chalabi den man som sålde ut idén om Iraks MassFörstö-relseVapen till USA, och var tillsammans med sina Zionistkompisar en av männen i Vita Huset som låg bakom invasionen och ockupationen av Irak.

Chalabi gick under 2003 bildligt talat in i Bagdad på de amerikanska tanksen, och upprättade sin egen milis och förlorade sin ställning hos Rumsfield, då det kom att sippra ut, att han i själva verket var dubbelagent för både Amerika och Iran.

Ändå lyckades Chalabi leda av-Baath(parti)seringskommittén som hade startat under Bremers tid och därefter, som är del av det nuvarande Iraks INA - Iraks Nationella Allians, en allians av sekteristiska Shia, med alla lojala gentemot Iran.

Ahmed Chalabi var förutom en av iscensättarna till kriget mot Irak, då ännu några fler 1.5 miljoner irakier kom att dö, och var dessutom dubbelagent, också känd som en skrupelfri skurk och efterlyst förskingrare. Googla bara på hans namn på Arab Woman-bloggen. Jag har gjort en lämplig referens till denna hund

Då har jag det yttersta nöjet att ladda upp den video, där Chalabi håller tal vid en Hizbollahkonferens, filmad av HizbollahTV, och får en sko i huvudet. Man ser i själva verket inte skon, eftersom Hizbollah antagligen censurerat den biten (tyvärr troligen borttagen IT).

Nästa gång en ilsken arabisk skithög talar till er om Hizbollahs "revolutionära antisionistiska" natur, om Iran och politisk shiism, var då snäll och skyffla över en lämplig video i ansiktet på honom. Tack för det!övers Ingrid Ternert

Etiketter:

Vi måste vara vakna och försvara vår alliansfria politik!

Svenska försvarsmakten anser att insatsen i Libyen öppnar för fler krigsuppdrag utomlands för Sveriges del, och slickar som alltid i sig Natos beröm som en tacksam hund i kampen med Khaddaffis trupper.

Sverige har nu i drygt fyra månaders tid deltagit med sina Gripen-plan från flygbasen Sigonella på Sicilien. Libyen ligger 60 mil söderut i svartaste Afrika. Idag stöter Khaddafis styrkor fortfarande ihop i blodiga strider med rebeller av olika schatteringar och då även med al Qaida.

De svenska planens flygspaning står fullständigt på Natos sida. Trots vår alliansfria politik. Och trots att vi verkligen inte ska ha några intressen på södra jordklotet. Är det vad vi kallar neutralitet? Nej naturligtvis inte. Men alliansfrihet? Knappast det heller, eftersom vi idag kampar ihop med Nato ute i världen 'för övnings skull'.
Neutraliteten försvann i och med EUs militarisering och undan för undan kom begreppet ytterligare att förändras, så att vi nu kallar oss alliansfria.

Dessutom har vi sedan en del år tillbaka under sommaren haft rena övningar med Natos stridsflyg uppe i norra Norrland. Är det vad man också kallar alliansfrihet? I varje fall är det knappast något som Ryssland skulle ha tyckt...

Hur många av oss som kommer nerifrån landet känner till detta? Och de lite fattigare tidigare radikala norrlänningarna tycker bara det är bra med de nya inkomster och arbetstillfällen som Natos övningar för med sig...

Svenskarnas uppdrag i Libyen sägs vara långt ifrån riskfria och Riksdagsbeslutet i våras föregicks av en stor debatt. Det är alltså skadade svenskar och svenska flygplan om vilka man oroar sig. Den senaste gången Sverige var nere med stridsflygplan till ett krigsområde var för 50 år sedan i samband med Kongokrisen.

Det tragiska är att enligt steg för steg metoden Försvarsmakten nu har fått svenska folket att vänja sig vid att idag vara inställda på alliansfriheten, efter det att neutraliteten redan blivit struken.

Idag då Försvarsmakten säger sig få beröm av Nato för sin flyginsats i Libyen, pöser man över och vill gå ännu några steg längre, och med det ytterligare äventyra landets invånares säkerhet. Såvida man lyckas få med sig folket i ett idiotiskt, för oss fullständigt olyckligt Natomedlemskap vill säga.

Det skulle inte förvåna om krigsindustrin är en av de största lobbyisterna i det fallet med - och då av ej okänd anledning.

Det måste till en vändning från vissa makthavares sida, särskilt dessa som är knutna till krigsindustrin (idag nära helägd av amerikanska intressen), så att detta kan få ett lyckligt slut - till slut. Det vill säga, att vi invånare får upp ögonen för vad som sker i samarbetet mellan Nato och den stora amerikanskägda försvars-industrin!

Det gäller att ha sagt ifrån innan våra nya generationer helt tappar bort sin historia, den att Sverige stått utanför ett andra förödande världskrig och hållit fast vid sin neutralitet och efter det alliansfrihet.

Så vi inte ska luras in i och acceptera en liknande fruktansvärd förödelse. Det är där kriget i Libyen kommer in.


Ingrid Ternert

Etiketter:

lördag, oktober 08, 2011

Usa-Polis mot demonstranter

Turkiska regeringsfientliga protester väcker liv i Ryssland, EU och Syrien8 okt 2011Det syriska utrikesministeriet/a> har avvisat en mediarapport som påstår att president Bashar al-Assad och turkiske utrikesministern Ahmed Davutoglu nyligen hållit ett möte, rapporterar iranska Press TV.“Det som publicerats om ett möte som nyligen skulle ha ägt rum mellan president Assad och turkiske utrikesministern Ahmet Davutoglu, är falskt,” sa ministeriet i ett uttalande på fredagen.

Uttalandet sa enligt PressTVs korrespondent i Damaskus, att sista gång den syriska presidenten haft ett möte med Davutoglu var i augusti 2011.

Det turkiske Utrikesministeriets talesman, Selcuk Unal, har också förnekat att mötet skulle ha ägt rum, då "Nyhetsrapporteringen är fullständigt osann".

Turkiet har starkt ställt sig bakom den resolution som lagts fram av europeiska stater och som censurerats av Syrien för “nedslaget” mot regeringskritiska demonstranter, men där Ryssland och Kina lagt in sitt veto.

Syrien insisterar på att att den nyliga oron i landet i stor utsträckning orkestestrerats av välbetalda element och varit beväpnade av utländska makter och en del av dess grannstater, inklusive Turkiet och Israel.

I september sa den syriska webbsidan Steps News att syriska cyberspecialister avslöjat en anti-Damaskus konspiration som Turkiet och Frankrike legat bakom.

Enligt komplotten skulle Turkiet se till at genomföra Frankrikes strategiska MellanÖstern-planer, särskilt i Syrien, Israel och Libanon.

Ankara skulle också hjälpa till med att den syriske presidenten Bashar al-Assad blir avsatt genom att bl.a ge stöd till den syriska oppositionen, rapporterar 'Syrien Steps'.

I gengäld skulle Paris anstränga sig för att skynda på den process som skall ansluta Turkiet till Europeiska Unionen före år 2012.övers Ingrid Ternert

Etiketter:

fredag, oktober 07, 2011

Occupy Wall Street-filmer

Nya rön, Exstacy är ofarligt


Ecstasy tabletter framkallar en känsla av eufori och intimitet med andra och en minskad oro och depression.

Det finns inga bevis för att ecstasy framkallar hjärnskador. Det säger en av de största studier som existerar om effekterna av drogen.

Alltför många av de tidigare studierna har kommit med överdrivna slutledningar från otillräckliga data, säger de vetenskapsmän som är ansvariga för studien. Och farorna med drogen har varit kraftigt överdrivna.

Det man funnit kan komma att chocka kampanjmakarna, som hade påstått att ecstasy utgör en verklig risk, då de hävdat att den kan framkalla minnesstörningar, minska det kognitive beteendet och framkalla varaktiga effekter på uppförandet.

Men experter som menat att drogen är tämligen säker har välkomnat det nya resultatet. "Jag har alltid sagt att då man genomfört en ordentligt upplagd studie, kommer man finna att ecstasy inte ger upphov till några hjärnskador".


övers IT

Etiketter: ,

torsdag, oktober 06, 2011

Striderna i Libyen fortsätter, då också civila drabbas av Nato

4 okt

Etiketter:

tisdag, oktober 04, 2011

Britterna kommer antagligen att störta Khadaffi

Tidningen Guardian har gjort en utredning som nyligen avslöjade Khadaffis hemliga meddelanden till det brittiska utrikesministeriet och den brittiske premiär-ministern David Camerons påtryckning för att invadera Libyen.

Den brittiska regeringen kom fram till att den libyske diktatorn skulle störtas efter att ha skickat hemliga meddelanden till det brittiska UtrikesMinisteriet där han förklarat, att hans avsikt var att utveckla ett politiskt system liknande det i Storbritannien.

I sina hemliga meddelanden visade Khadaffi att han tänkte bli en företrädare i stil med Drottningen och ansåg att han suttit lika lång tid vid makten som hon.“Allt skulle bli som drottningen av England, är vad man tänkte”, citerar the Guardian en av ministrarna.

“Han hade inte blivit någon särskilt mäktig president, inte ens vid makten. De hade sträckt sig så långt, att han skulle kunnat bli en företrädare. Men detta skulle naturligtvis inte gå på grund av rebellerna”, citerade tidningen ministern.

Tidningen skrev också att britterna hade tagit täten i att pressa på för de militära operationer som kunde utverka påtryckning på Khadaffi från den västra delen av Libyen, medan den franska regeringen tagit ledningen i att trycka på för en flygför-budszon och att österifrån försöka störta Khadaffi.

Dessutom hade Cameron övertygat skeptiska minister och högre befäl inom MI6 att ge klartecken för en invasion av Libyen, vilket anses vara det största vågspel som hänt under hans tid i regeringen.

Camerons framgång med att övertyga MI6-anställdas skepticism kom efter att man diskuterat om det skulle vara bättre att ha Khadaffi som partner,'För det är bättre att hålla sig till den djävul som man känner'.

Tidningen rapporterade att Khadaffis meddelanden också oroat den brittiske utrikes-ministern William Hague, som utvecklat sin “Anaconda”plan för att kunna underminera Khadaffis ställning, för man ansåg att Khadaffi spelat över, då han föreslagit att bli statsöverhuvud i stil med brittiska drottningen.övers Ingrid Ternert

Etiketter:

måndag, oktober 03, 2011

Iran varnar Irak för utländska makter


Press TV 2 okt Sekreterare Saeed Jalili inom Irans Högsta Nationella Säkerhetsråd(SNSC) säger att irakiska tjänstemän bör akta sig för utländska makter, som skulle kunna skapa disharmoni i Irak.

På ett möte under söndagen med irakiska parlamentets talman Osama al-Nujaifi, sa Saeed Jalili att genom att lugna ner situationen inom landet och förlita sig till dess stora kapacitet, skulle Irak kunna spela en aktiv roll i regionen

Han tillade att samarbetet mellan Iran och Irak hade kunnat fördubbla kapaciteten i den muslimska världen, rapporterade Irans nyhetsbyrå IRNA.

Jalili underströk behovet av att upprätthålla och stärka den kulturella och politiska enigheten och de ekonomiska banden mellan Teheran och Bagdad.

Den irakiska talmannen Al-Nujaifi som är i Teheran för att närvara vid den 5e Internationella Konferensen om den Palestinska Intifadan, sa för sin del
Iran-Iraks enighet hade kunnat förena hela den muslimska världen.


Den 5e Internationella Konferensen om den palestinska Intifadan startade på lördagen i Teheran med avsikt att uppbåda uppmärksamhet om den palestinska frågan.

Representanter, parlamentets talmän och skriftlärde från olika länder såväl som ett antal palestinska ledare deltar på tvådagarsmötet.

Konferensen med mottot Palestina, palestiniernas hemland skulle sätta fokus på upprättande av de palestinska rättigheterna, inklusive rätten att återvända till hemlandet och själv bestämma sitt öde såväl som befrielsen av de palestinska områden som Israel ockuperar.


övers Ingrid Ternert

Etiketter:

söndag, oktober 02, 2011

Han drömmer om recession var natt, för att tjäna pengar. Oss ger han rådet - Var beredd!

lördag, oktober 01, 2011

Michael Moore gör ny film om 9/11