onsdag, november 30, 2011

Arab Woman om den arabiska Våren


30 nov An Arab Woman Blues
Utvecklingen av den 'Arabiska Våren', något att följa upp
- Jemen : på gränsen till inbördeskrig via utrikespolitik
- Bahrain : oppositionen uppmanade regeringen att avgå

- Egypten : 80 sårade i stridigheter efter valet, verkar också som om USA skickat antiupplopps material till övergångsregeringen och sist men inte minst tunga argument då det gäller vissa sprickor i förtroendet och stenkastning mellan en del medlemmar av det Muslimska Brödraskapet och Salafisterna (båda mycket strängt lagda)

- Syrien : Massakern fortsätter, samma gäller i Jemen.

- Libanon : Raket"skärmytslingar" som svar vid den södra gränsen till Israel. Libanons regering ser det som "Al-Qaida"- Abdullah Azzam Brigaderna, en anti-Assad, anti-Hizbollah grupp (o ja - gammaldags taktik)

- Irak: våldet ökar igen, fler bomber på olika platser i Bagdad inklusive Gröna Zonen, Mosul och Anbar.

Flera dödade och sårade. Biden är där på besök, också Irak rankas nu som värsta land att bo i med sämst standard och livskvalitet.

Dessutom fler anfall mot baathpartister i Najaf och nio arresterade av Mosuls sk terrorister. Plus omkring 700 USAtränare till den irakiska armén, alltmedan denna USAtränade irakiska armé nu i månaden tecknat flera försvarspakter med Irans Revolutionära Garde. Business as usual.

- Saudiarabien: 4 dödade i östra provinsen, demonstrationer som uppmanar Al-Saud att avgå.

- Libyen: fortfarande ingen genomgripande säkerhet, konflikter för att gripa makten i strider med mängder av vapen på svarta marknaden...

- Iran: oturligt nog inte en del av den Arabiska våren, men notera att man tagit över den brittiska ambassaden genom regeringsvänliga hårdföra studenter, delad taktik och budskap om det som gäller Syrien.

Engelsmännen trappar ner sitt ambassadfolk.

- Turkiet: ingen del av den Arabiska Våren, men nära - trappar upp trycket mot Syrien och sa han ville dela handelsvägen genom Irak till Jordanien och annorstädes. Hur klarar man upp detta med den irakiska / kurdiska regionala regimen?

- Israels ex Mossadchef avfärdar varje anfall mot Iran och menar att raketer faller ner från Hamas och Hezbollah - till förtret och ilska för Ehud Barak, som anklagat honom för att sidsteppa den politiska kommandokedjan, detta enligt Hareetz.

- Ryssland: arg för att ha blivit lurad genom någon NATOöverenskommelse om gemensam försvarsstrategi, sänder flottan till Syrien under december 2011 och skickar sin NATO envoy på besök till Kina och Iran om missilförsvaret.
Och naturligtvis så blir det fortsättning följer.


övers Ingrid Ternert

Etiketter:

tisdag, november 29, 2011

Det amerikanska missilförsvarets syfte lurar inte Ryssland


28 nov på måndagen, vid en rundabordskonferens hos StatsDuman, underströk utrikes-minister Rogozin, att då det kommer till nationell säkerhet tvingas Moskva att tänka globalt, precis som dess partner gör.

Han påpekade att Ryssland endast skulle få respekt såvida dess partner anser att Ryssland har makt att ge ett adekvat svar på varje angripare eller grupp av angripare.

Diplomaten påpekade att USA planerar alla sina militära operationer baserat på blixtkrigskonceptet. NATO kan på samtidigt utkämpa två stora krig och sex medelstora.

Särskilt för oss är det här en bra fråga, vi som i så fall hade blivit fienden i dessa stora krig, påpekade Rogozin.

På samma sätt anser det Ryska Strategiska Rådets ordförande, Aleksey Pushkov, att som första prioritet gå igenom sina relationer med NATO, såvida alliansen inte skulle reagera på Moskvas uttalanden.

Om Natos militärblock trycker på med sina projekt, trots en rysk hård retorik, skulle Ryssland komma att tappa i trovärdighet och sluta bli tagen på allvar.

...
Under tiden gick Washington med sina NATO-allierade igenom åtgärder till att föra en dialog med Moskva, och tryckte på med sina planer på en europeisk missilförsvars-sköld utan hänsyn till några farhågor från Rysslands sida.

Tidigare under dagen mötte Dmitry Rogozin landets utrikesminister Sergey Lavrov för att diskutera förberedelser för nästa veckas ministersession i Ryssland-NATO-Rådet, vilket äger rum i Bryssel.

Ytterligare försök att nå en överenskommelse om uppbygget av en missilförsvarssköld nära Rysslands västra gräns tas upp i maj under NATOmötet i Chicago.
...

USAs missilsköld får Ryssland att vidta åtgärder
1 dec 2011 av Ryska InformationByrån Novosti

Vad gäller Rysslands svar på Usas anti-missilprogram anser ryske presidenten Dmitry Medvedev att USAs planer på ett anti-missilnätverk i Europa strider mot en global maktbalans. Medvedev fastslog detta då han och premiärminister Vladimir Putin mötte sina supportrar i Moskva, innan parlamentsvalen som ska äga rum på söndag.

Dmitry Medvedev beskrev hur president Obama förklarat för honom att han, Obama, inte tänkt underteckna några dokument som officiellt slår fast att USAs antimissilprogram i Europa inte är avsett mot Ryssland.

Därför har Ryssland vidtagit en del åtgärder som svar, sa Medvedev. Speciellt avser man bygga en radarbas i Kaliningrad, den ryska stad som belägen allra mest västerut.

Den ryske presidenten tillade också att om Ryssland misslyckas att inom de närmaste åtta till tio åren nå en överenskommelse med USA om deras antimissilprogram, då kommer Ryssland vidta andra åtgärder, som utplacering av strategiska offensiva kärnvapen vid de egna gränserna.

Vi har för övrigt fortfarande gott om tid att nå en överenskommelse, tillade Medvedev.


övers Ingrid Ternert

Etiketter:

måndag, november 28, 2011

Ron Paul ger oss den enkla sanningen

Afghanistan- en ren huvudvärk för Usa och Libyen- ett framtida mönster

söndag, november 27, 2011

FN uppmanar de libyska rebellerna respektera de fängslades rättigheter


24 nov 2011 Tusentals fängslade i Libyen saknar enligt FN en verklig juridisk process

Libyska före detta rebeller håller omkr 7000 människor fängslade utan vederbörliga legala processer, rapporterade på onsdagen FNs generalsekreterare Ban Ki-moon.

FNchefers rapport sa att många tusen fängslades rättigheter allvarligt ignorerats. Han hänvisade också till rapporter om fångar som torterats, av kvinnor med manlig övervakning utan kvinnliga vakter, och barn som fängslats tillsammans med vuxna.

Många människor har tagits in på grund av sin svarta hudfärg. Ban Ki-moon påpekade att de flesta domstolar i Libyen numera "inte fullt ut fungerar" beroende på bristen på säkerhet och frånvaron av domare och administrativ personal.
Han uppmanade libyerna att respektera mänskliga rättigheter och avhålla sig från hämnd.


övers Ingrid T

Etiketter:

fredag, november 25, 2011

Occupy WallStreet, Michael Moore 'Det sprider sig så fort...´

Naomi Klein ´Den ekologiska krisen och skuldkrisen har samma lösning!

Etiketter:

torsdag, november 24, 2011

Demonstranterna i Egypten tappar ändå inte hoppet

Egyptens demonstranter ger sig inte!

Massprotesterna dämpas inte av att Egyptens regering lämnat in sin avskedsansökan, enligt Bitte Hammargren i SvD 22 nov 2011
De ser nu att Mubarak bara lämnat över makten till generaler han själv utsett. Fältmarskalk Tantawi, som leder militärrådet har i 20 år varit Mubaraks försvars-minister.

Till i dag har den disparata demonstrationsledningen utlyst en ny Miljonmarsch i Kairo. Just så kallades en protestdag i februari. Det som har triggat protesterna är en serie av händelser, däribland det utbredda bruket av militärrättegångar mot civila.

Sedan februari har mer än 12000 civila ställts inför summariska rättegångar där både åklagare och domare är höga officerare och där det inte finns någon chans att överklaga. Militärkritiska bloggare har tystats av militärdomstolarna.
Fältmarskalk Tantawi har under hösten lanseras som presidentkandidat. Vad är då det styrande militärrådet ute efter? Militärrådet har lagt fram vad man kallar över-konstitutionella principer, som inget parlament ska få rucka på.

Dessa skulle innebära att en civil regering inte kan få kontroll över militärens roll eller budget. Det påminner om den tidigare kemalismen i Turkiet, innan AKP-regering med hjälp av sitt massiva väljarstöd tvingade in generalerna i barackerna.

Är det endast fredliga demonstranter på Tahrirtorget? Nej, det gjordes ett försök att storma inrikesministeriet under natten till måndagen. Det skedde som en reaktion på kravallpolisens brutalitet, då den gjorde chock efter chock mot demonstranterna.

Under de senaste dagarna ska minst 24 ha dödats och 1200 ha skadats. Dödssiffrorna stiger. På sociala medier sprids bilder från kravallpolisens brutala angrepp på civila. Det får fler att strömma in till Tahrirtorget.

Vad vill demonstranterna? Deras avsikt är hålla ut tills kraven uppfyllts. De vill sprida sina protester till arbetsplatser runt om i Egypten. De vill mobilisera till storstrejk så att trycket ökar på militären att överlämna makten till en civil interimsledning.

Vilken roll spelar islamisterna? Många i demonstrationsledningen misstänker att det styrande militärrådet, Scaf, har slutit en pakt med salafister och andra islamister för att göra upp om makten.

Ungdomarna som bemannat provisoriska vägspärrar till Tahrirtorgets olika infarter har inte velat släppa in islamister på torget, berättar analytikern Hamdi Hassan vid demokratiinstitutet International Idea. Muslimska brödraskapet har hållit låg profil.

Vilken sida går segrande ur detta? Det är för tidigt att säga. Demonstranterna vänder sig mot despoti, korruption och islamisk fanatism. Men de har inte lyckats skapa en enhetlig vision av vad som kan leda Egypten genom en demokratisk övergångs-period.

Hur går det med de planerade valen? Allt hänger i luften. Första valomgången till parlamentets underhus ska äga rum på måndag den 28 november. Men det är omöjligt att hålla fria och rättvisande val i rådande klimat.

Etiketter:

Simon Hersch i tidningen New Yorker om Iran och IAEAs misstankar om kärnvapen


Medan Förenta Staterna, StorBritannien och Kanada idag planerar påbörja ett antal koordinerade sanktioner mot Irans olje- och petrokemiska industri, frågar sig den sedan länge undersökande journalisten Seymour Hersh om den växande samstämmigheten ifråga om Irans påstådda kärnvapenprogram.


Ett internationellt tryck byggdes upp mot Iran alltsedan FNs Internationella Atom- EnergiOrganisation i en rapport avslöjat de "möjliga militära dimensioner" som gäller Irans nukleära aktiviteter, och citerade "trovärdiga" tecken som "indikerar att Iran har utfört aktiviteter för en kärnexplosiv anordning."

I sin artikel för The New Yorkers blogg, med namnet "Iran och IAEA" argumenterar Hersh i sin senaste rapport, som är ett "politiskt dokument" och ingen vetenskaplig studie.

"Dom fann [JSOC] ingenting. Ingenting. Inga bevis på någon vapenuppbyggnad", säger Hersh. "Med andra ord, inget tecken på en anläggning för att bygga bomben. De har anläggningar för anrikning, men inte separata anläggningar till att bygga bomben.

Det här är helt enkelt ett faktum."


övers Ingrid Ternert

Etiketter:

onsdag, november 23, 2011

Protesterna i Egypten, Democracy Now!

måndag, november 21, 2011

Valet i Egypten som ännu ett dacapo

Bara veckan före valet i Egypten gjorde militären det man tidigare har gjort.
Den egyptiska militären slog återigen till mot Tahirtorgets ungefär 200 personer, där många var släktingar till dom som redan blivit dödade.

Många säger att militären återigen velat förhala valet, varför man själv känt sig tvingad tillbaka till torget för att förverkliga sina drömmar.

Mubarak är borta, men fortfarande sitter nyckelpersoner från den gamla regimen kvar, och ännu ställs civila inför domstol. Nu kommer förslag till en ny konstitution, men som liknar den gamla, förutom att president Mubarak är borta.

De unga ställer inte upp till val. Man säger att de först måste fortsätta sin revolu-tion. För idag styr det militära rådet, vilket är lika lite demokratiskt som Mubaraks regim. Inte heller nu vet man hur i Konstitutionen militären tänker disponera sina pengar.

Otåligheten visar på folks vilja till förändring, men dessa är processer som tar tid, och det är militärrådet som styr och fortfarande ställer civila inför domstol. Man är rädd att det kommer bli som i Algeriet, då folk blev hindrade och fick människor att ta till våld och militären att stoppa valen.

Många vill ställa in valen i Egypten, men Muslimska Brödraskapet vill ändå ha val, eftersom de bland annat är så starka.

Men det är inte bra med val i en situationen som närmast liknar krigstillstånd i landet. Man visste inte huruvida omvärlden innan valet nu på måndag skulle ingripa och gå in i Egypten som man gjorde i Libyen eller i Tunisien. Vissa tror något sådant på sikt hade kunnat främja demokratin.

Nu ska man få till ett presidentråd som utser ett övergångsråd, som inte är något annat än just det.


övers Ingrid Ternert

Etiketter:

söndag, november 20, 2011

USA önskar nyhetsblackout om afghansk uppgörelse


18 nov 2011 En högre afghansk tjänsteman säger att Washington vill ingå en uppgörelse med Kabul, enligt Press TV.

Vid ett tal på en presskonferens i huvudstaden Kabul sa på torsdagen Loya Jirgans talesperson Safia Sediqi att på den traditionsenliga samlingen var på andra dagen av samlingen det allmänna klagomålet bland deltagarna, att de inte hade fått någon information om vilka villkor Förenta Staterna ställt för sin långvariga uppgörelse med Afghanistan, rapporterade BBCs persiska statliga nyhetsnätverk.

På onsdagen startade den loya jirga president Hamid Karzai kallat till den afghanska huvudstaden och koncentrerade sig på de utländska truppernas tillbakadragande år 2014

Afghanska religiösa och politiska figurer har uttryckt en stark opposition mot USAs planer att sätta upp långvariga eller permanenta militära baser i det krigsdrabbade landet.

Förenta Staterna har misslyckats att uppnå sina mål efter 10 år av krig i landet. Många delar av det asiatiska landet är fortfarande inte säkert, trota närvaron av nära 150000 USA-ledda utländska styrkor.

Experter anser att Washingtons nya strategi för etablering av långvariga militära baser bara kommer att resa antiamerikanska känslor bland afghaner och länder i regionen.

Men Afghanistans folk är emot planen, och avfärdar den som en ploj för en evig nykolonial ockupation.övers Ingrid Ternert

Etiketter:

Om att skapa pengar ut ur tunna luften...
Här nedan på bandet talar man om det ponzischema vårt penningsystem representerar.

Ja som Marx visade, är det räntan som är orsak till våra periodiska överproduktions-kriser och vårt habegär. Ska det vara så himla svårt att förstå?

Det vet väl varenda unge i skolan som håller på med procenträkning?...

Men där lär dom sig förstås inte att ränta på ränta som går mot oändligheten också leder till krig där man då förstör allt, och efter det kan börja om allt på nytt och producera mer... mot ränta på ränta av redan räntebelagda pengar till...

IT

http://youtu.be/TfHEz4plxtg

Etiketter:

Occupy WallStreet - Democracy Now!

lördag, november 19, 2011

Pentagon skulle kunna bomba fientliga hackers

RT 16nov 2011-Man kan bara undra vad USAs tjänstemän skulle säga, ifall Iran gav klartecken till sitt RevolutionsGarde att slå till med en cyber-attack som hämnd för det Stuxnetvirus Israel-Usa planterat in i dess nya kärnkrafts-anläggning.
En rapport från det amerikanska Försvarsdepartementet har beskrivit hur amerikanska militären planerat svara på utländska hackerattacker. Vi talar om total hämnd, både i cyberspace och i verkliga livet.

Det 12-sidiga dokument som hade skickats till Kongressen blev offentlig torsdagen den 10 nov. KongressLedamörerna ville att Pentagon skulle ge ut rapporten om en ny cyberkrigs-politik den 1 mars i år, men de högsta hönsen har legat några månader för sent.

"Vid fara ska vi svara gentemot fientliga attacker i cyberrymden, som mot varje annat hot mot vårt land", sa rapporten som Reuters citerade. "Vi reserverar oss rätten att använda alla nödvändiga medel – diplomatiska, informationsmässiga, militära och ekonomiska – till försvar för vår nation, våra allierade, våra partners och våra intressen".

Fullmakt för en sådan operation ska komma från presidenten och han beslutar vad'bruk av styrka' i cyberrymden innebär. Självständiga operationer skulle inte kunna trigga ett Kongressmeddelande som krav under KrigsMaktsResolutionen, rapporterar Washington Post.

Det största problemet med att reagera på en hackerattack är att identifiera den skyldige. Ett antal säkerhetsexperter och underrättelsefolk pekade ut kineserna och ryssarna som de främsta utförarna av cyberattacker mot amerikanska datorer.

I vilket fall har inga anklagelser blivit uttryckta officiellt mot dessa regeringar. Pentagon planerar tackla frågan genom att anställa beteende och cyberrätts-psykiatriska experter, som hade kunnat peka ut ansvariga individer.

Rapporten pekar också ut behovet av ett automatiskt svar vid fientligheter på Internet, vilket kommit att resa alarm hos en del cybersäkerhetsexperter.

“Frågan är, hur och i vilken utsträckning man funderar på automatiska svar?” förklarade Herbert Lin, cyberexpert vid USAs Nationella VetenskapsAkademi, för Washington Post. Sådana svar, sa han, “åtföljs av fara. Utan folk i slingan är det mycket mer troligt man kan göra saker oavsiktligt.”

Man kan bara undra vad USAs tjänstemän hade sagt om, låt oss säga Iran gett klartecken till sitt RevolutionsGarde att slå till som hämnd för Stuxnet-maskens cyberattack.

Irans under förra året av virus haltande anläggningar för anrikning av uran anses ha kreerats av mycket skickliga hackers. En del rapporter har pekat ut Israel och USA att stå bakom den infekterade koden.övers IT

Etiketter:

fredag, november 18, 2011

Omgruppering av Libyens styrkor och Staffan de Mistura ger svar om Afghanistan


18 nov Libyska styrkor omgrupperar sig för att stå emot nickedockeregimen: Ett försök är på väg att formellt organisera oppositionen mot de nykoloniala planerna i Libyen.

Den är i stort förlagd i sydvästra delen av landet. I den region som officiellt är känd som Sahel, möts dagligen tidigare tjänstemän, operativa inom Khadaffiregeringen och dess supportrar för att lägga fram en nästa fas i kampen att återta nationen.

Den 29 oktober Ekots lördagsintervju med FNs chef i Afghanistan, Staffan de Mistura. På frågan hur läget är i Afghanistan svarar Staffan de Mistura att 2011 är det år som haft flest dödade. Man har sagt att fler utländska soldater hade ökat säkerheten, men så verkar det ju inte vara? De Mistura: Med ett ökat antal soldater ökar den militära säkerheten, men ur civil synpunkt har det blivit värre...

Fråga: Obamas ”surge/svallvåg” med 30 000 man skulle vända säkerhetsläget, varför har det inte blivit så? De Mistura: En ”surge” var inte lösningen. Nu talar man om en övergång, ”transition”.

Men det är heller inte lösningen. Det hade kunnat vara steg på vägen mot en politisk lösning. Fråga: Är det inte konstigt att man talar om behov av fredssamtal, samtidigt som kriget mot civilbefolkningen är värre nu än någonsin? Det är rekord i antalet incidenter och attacker, hur går det ihop med fred?

De Mistura: Jag har erfarenhet av många krig. Ju närmare fredssamtal man kommer, desto mer trappas striderna upp. Båda sidor vill positionera sig inför förhandlingarna…

Fråga: Pågår det samtal mellan parterna nu?
De Mistura: Jag tror inte att man har förlorat kontakten.
Fråga: I augusti i år kom information om, att talibanledaren Mulla Omar hade talat om utväxling av fångar, delad makt i ett framtida Afghanistan. Hur tolkar du det?

De Mistura: Signalen var positiv men vi kan aldrig acceptera att kvinnors rättig-heter kränks. Talibanerna måste visa att de låter flickskolor finnas kvar…

Fråga: det sägs att afghanska säkerhetsstyrkor skall ta över. Var sjunde soldat deserterar, korruptionen i polis och armé är massiv, motståndet infiltrerar styrkorna. Vad är det som säger man ska lyckas ta över?

De Mistura: Jag tycker det blivit bättre det senaste halvåret. Orsaken är att de får mer betalt.

Fråga: Men vi hör talas om en utbredd tortyr. Det rapporteras om att 35-40% av fångarna torteras. Armén begår våldtäkter osv.

De Mistura: Det stämmer men det är inte ett systemfel. Det beror på kulturen. Armén och polisen säger de skall hjälpa att motverka detta.

Fråga: Men det rör sig om nästan hälften av alla i fängelserna. Kommer någon att ställas till svars och vad är det FN säger om det? De Mistura: Vi kommer att insistera på att det blir en rättelse. Vi kan annars hålla inne biståndet. De får inga pengar.

Fråga: Vad anser du om drönarattacker? De Mistura: Jag kan inte kommentera det. Du vet att det debatteras mycket. Amerikanarna säger det är det mest effektiva sättet att stoppa terroristattacker. Om inte USA använt sina specialstyrkor och drönare, skulle det ha varit ännu fler terroristattentat.

Fråga: Men inte bara motståndsmän utan också civila dödas. Vem tar ansvaret för det? Är det förenligt med folkrätten? De Mistura: Det kan bara FNs säkerhetsråd avgöra. Det är rådet som ger mandat. Fråga: På nätterna går specialstyrkorna in i husen och dödar och fängslar.

Karzai har sagt att detta inte får ske. Vem bestämmer i Afghanistan om regeringen säger att detta inte får ske? USA eller Karzai? De Mistura: Ha, ha, ja det här diskuteras ju mellan USA och den afghanska regeringen.

Etiketter:

Vietnam, Falluja, Afghanistan - USAs slakt av människor runt världen bara fortsätter

Etiketter:

torsdag, november 17, 2011

Occupy WallStreet protesterna fortsätter i Usa
Pensionerade Philadelphia Poliskaptenen Ray Lewis arresterades i New York City under Occupy Wall Street protesterna på torssdagen.
Följande video visar Lewis i uniform,då han blir arresterad av NewYorks polisdistrikt
Enligt New York Observer, gick Lewis med i Occupy-rörelsen på tisdagen.Philadelphias Polisdepartement har bekräftat arresteringen av Lewis.

Lewis avgick från Philadelphias Polisdepartement år 2004. I denna video, som kom ut på tisdagen, lämnar Lewis ett budskap till NYPD.

“Alla de poliser som nu arbetar för denna enda procent, och de vet inte ens att de utnyttjas,” sa Lewis. “Så snart jag kommer ut från fängelset, är jag tillbaka här igen och de kan får arrestera mig på nytt.”

Åtminstone 200 människor hade dittills arresterats för att de fredligt tillsammans hade samlats i en ickevåldslig civil ohörsamhet, rapporterar the New York Observer.

Etiketter:

Lögner och fabriceringar utifrån krisens Syrien

onsdag, november 16, 2011

Ett vida större krig mot den muslimska världen - från amerikansk horisont


Ett vida större krig med den muslimska världen av Mike Scheuer 13 nov 2011

Medan amerikaner fokuserat på ett kommande misslyckande med “SuperKommittén” för att minska vår federala skuld; har i slow-motion världsekonomin kommit att drabbas av en implosion av Europeiska Unionens “EuroZon”;

Och scenen av förvirring, gnabbande och ett par nya idéer som kom fram ur ändlösa debatter bland republikanska presidentkandidater, samtidigt som Förenta Staterna än mer närmar sig ett världskrig gentemot Islam.

Just då USAs ledare i de båda partierna visar hur oförmögna de är och/eller ovilliga att stoppa förstörelsen av USAs ekonomi, vilken de byggt upp genom sin politik, är de lika oförmögna/eller ovilliga

— med undantag av Dr Paul och några få andra — att vilja se en annan uppsättning misslyckad politik, det som i utrikespolitikens verklighet kan komma att leda till ett stort utvidgat krig mot Islam, vilket kommer påskynda kollapsen av USAs ekonomi.

Nyligen höll jag Michael Scheuer tal för en grupp män och kvinnor som spelar stor roll i utformningen av USAs nationella försvar. Medan jag verkligen inte kan påstå att talet reflekterade denna grupps syn, kan jag säga att det kom att bli några mycket intressanta 45 minuter av frågor och svar. Och det fick kanske dessa lyssnare att fokusera mer på sunt förnuft.

- En känsla av realism, att USAs regerings interventionspolitik och bedrifter i den islamska världen verkligen framkallar reaktioner, varav många intensivt negativa.

Om än inget annat, så är känslan att vi befinner oss nära tröskeln till ett mycket stort religionskrig med muslimer. Dessa som har fått se en hel del vad gäller den sanna naturen av Washingtons dubbla intention att skära ner försvars-utgifterna.

Vad beträffar den muslimska världen, där vi i sammanhanget laddar upp för ett stort krig mot en muslimsk värld, som i sin tur laddar upp för ett större krig mot Amerika dess allierade och Israel.

Vilket gör att idén om att Washington kan skära ner på sina försvarsutgifte är mycket av en lika stor fantasi, som idén att Super Kommittén ska komma att lösa Amerikas skuldproblem.

I både ekonomi och utrikespolitik kör den amerikanska dubbla politiska eliten utan någon som helst tanke huvudvägen rakt emot katastrofen.


övers IT

Etiketter:

tisdag, november 15, 2011

Democrazy Now! om Syrien

Etiketter:

måndag, november 14, 2011

De 1 procent värsta förstörarna av välstånd världen någonsin skådat

Klicka på bilden!

Vår gemensamma rikedom under sista 30 åren har stulits av industriella psykopater. Det är därför vi nästan är bankrutt skriver George Monbiot 8 nov 2011'The Guardian'
Om välstånd oundvikligt var resultatet av hårt arbete och företagsamhet, skulle varje kvinna i Afrika vara miljonär.

Påståendet som den ultrarika 1% gör om sig själva – att de är i besittning av en unik intelligens eller kreativitet eller driv – är exempel på självcentrerad inbillning. Det betyder att tillräkna sig själva inkomster man inte själv varit ansvarig för.

Många av dom som idag är rika, har blivit det för dom haft speciella jobb. Folk som bott på särskilda platser och det av speciella orsaker haft mindre att göra med talang och intelligens än en kombination av samvetslös exploatering av andra och egenskapen att utan vidare ta sådana jobb.

övers I.T

http://youtu.be/7PHowRjjbQA

Michael Hudson

Etiketter:

fredag, november 11, 2011

Irans unga växande befolkning behöver industrialisering för jobb i egna landet. Men Usa vill kontrollera hela världen
För vilken gång i ordningen kommer Israel med anklagelser om att Iran anrikar bränsle för tillverkning av kärnvapen?

Trots Iran har stort behov av el från sina kärnkraftverk för att klara landets behov av energi för en framtida industrialisering.

Då kunde också dess unga, utbildade befolkning få en chans till försörjning i sitt eget land.

Men det handlar också om Usas kontroll av världen. Och Israels vänner i Usas Kongress. Förutom misstanken om att också Iran tillverkar ett kärnvapen.


Ingrid T

Etiketter:

onsdag, november 09, 2011

USAs krigsfartyg i Norra ishavet oroar Ryssland


8 nov 2011 Interfax
Ryssland oroar sig över USAs krigsfartyg i Norra Ishavet. Planer på att temporärt inrätta USAs krigsfartyg i Norra Ishavet har alltså rest en djup oro i Ryssland.

Det sa Kremls ambassadör i NATO Dmitry Rogozin på ett möte med anställda inom Västra Militärdistriktet i Leningradområdet.

8 nov 2011 av Ryska Informationsbyrån Novosti
Ryssland bygger upp sin Ubåtsflotta längs Norra Ishavskusten.

Ryssland kommer öka Ubåtsflottan i det norra området, sa premiärminister Vladimir Putin igår på tisdagen.

De kommer att tjäna den ryska flottan, sa han, och tillade att Nordsjörutten är en av Rysslands första transportvägar.

I mars sa den ryska federala gränsstyrelsen att man planerat införa ett övervaknings-nät i Arktis, från Novaya Zemlya till Wrangel Island, för att säkra en effektiv kontroll av Arktis.

'Vi kommer att sätta upp ett nätverk av stödbaser längs hela Nordsjörutten, där Krisministeriet kommer svara snabbt och effektivt på all oväntad utveckling längs leden', sa Putin.
övers I.T

Det behöver tilläggas att det finns stora oljefyndigheter utanför den ryska norra kusten. Även vid ostkusten där gränsdragningen är otydlig. Just dessa kuststräckor bäddar alltså för kommande oljekrig mellan stormakter. IT

Etiketter:

måndag, november 07, 2011

PsyOps-USAs psykologiska krigföring som i Irakkriget

Etiketter:

söndag, november 06, 2011

Ny frihetsflotta iväg till Gaza!

Etiketter:

fredag, november 04, 2011

Clinton vill uppmuntra Libyens folk och Israel låter ännu Stuxnet spöka för Iran

Voice of Russia 18 okt 2011 USA vill få ett absolut vapen
skriver Boris Volkhonsky.
På tordagen anlände Usas utrikesminister Hillary Clinton till Tripoli med miljoner dollar i amerikanskt stöd till interim- regimen och ett budskap om fred och uppmuntran till det libyska folket. Detta enligt Washington Post med fokus på “hur vi dukar bordet för ett långvarigt, helt annorlunda djupt och brett partnerskap mellan USA och Libyen”.

Det kunde varit en tillfällighet eller ett förberett drag, eftersom dagen för Hillary Clintons resa till Libyen det i flera amerikanska tidningar hade publicerats en historia som avslöjar att Pentagon planerat använda cyberattacker mot Muhammed Khaddafis luftförsvarssystem.

Exakt hur USAmilitären planerat störa landets luftförsvarssystem och därmed säkra USAs och NATOs flygvapen är ännu hemligstämplat, men den allmänna bilden har varit denna: massiva hacker-liknande intrång med avsikt att störa den libyska militärens alla datornätverk och förhindra en tidig radarvarnare att samla information och vidare-befordra den till batterier med missiler.

Varför USA beslutat att inte utnyttja dessa tekniker är heller inte helt klarlagt. Ett skäl kan ha varit att de helt enkelt hade för liten tid, eftersom man vid sådana operationer kan behöva mycket i förberedelseväg. Å andra sidan är det möjligt att de inte har velat provocera med avancerad datorteknologi och sätta upp ett exempel även för andra länder.

I vilket fall, såvida man skulle ha utnyttjat dessa tekniker skulle det kunnat bli prejudikat av en helt ny typ av krig, nu enbart känt från Hollywoods dundersuccéer. Fördelarna med en sådan krigsföring är uppenbar – den som var mer avancerad än sin fiende skulle till 100 procent kunna känna sig säker och utnyttja dödliga vapen till anfall gentemot fienden, även då man behagligt kunnat sitta i det egna sovrummet.

Det som ännu farligare för motståndaren är, att det ibland inte är så lätt att finna exakt varifrån attacken kommer. Redan förr i tiden skedde åtskilliga gånger cyber-attacker som träffade vitala anläggningar hos dom som var listade som USAs motståndare.

Till exempel hade förra året en Stuxnet-datorormask infekterat Irans datorer och svept bort en del av dess uran-centrifuger och fördröjt landets möjligheter till att framställa kärnbränsle. Det återstår ännu att söka källan till detta virus, trots det finns anledning att tro, detta virus varit av israeliskt-amerikanskt ursprung.

Men det som kvarstår är inte helt tydligt, nämligen det faktum att ingen part, även den mest avancerade, för alltid ska kunna känna sig helt säker. Teknologin är att överallt avancera, och det är ibland svårt att förutspå vem som skulle ha kunnat slå tillbaka och när.

Under augusti i år sa den förre chefen Cofer Black för CIAs KontraTerrorism Center, att det näst största hotet mot USAs säkerhet och den attityd man har inom USAs administration gentemot dylika hot, liknar det mot terrorismen före 9/11.

Det har också i år varit flera hackerattacker mot en del amerikanska kommersiella organisationer som påstås ha sitt ursprung i Kina. De kommer kanske inte upp till cyberterrorism eller cyberkrig, men vad som gör dessa ännu farligare, det är att sådana attacker kan ha startats av icke-statliga aktörer och är därmed synbart inte möjliga att upptäcka och att helt kunna förhindras på ett tidigare stadium.

För många år sedan skrev en berömd amerikansk sciencefictionförfattare, Harry Harrison, en historia där krig inte är möjligt därför att ett samhälle uppfunnit ett absolut vapen som tvingar alla andra att erkänna dess ledande roll. “Nu då varje krig är omöjligt”, säger fadern till sina barn, “hade vi kunnat använda dessa vapen till ett fredligt ändamål”.


övers Ingrid Ternert

Etiketter:

torsdag, november 03, 2011

Kärnvapenmakterna Usa och Israel - symboler för krig och invasion - och ingen medling


"Jemenresolutionen är modellen, inte FNresolutionen till ett ansvarsfullt uppförande ifråga om regionens behov och civilas skydd".

Etiketter:

Svar i AB-bloggen om EUs kris och Greklands valuta


Aftonbladets blogg 3 nov 2011 med frågor från läsarna och svar från Wolfgang Hansson

WH- Något krig mot Kina tror jag definitivt inte är aktuellt. Däremot pågår ett historiskt maktskifte i världen där Asiens starka ekonomier tar över mer och mer av den produktion som tidigare skedde i Europa.

Kina är redan världens näst största ekonomi och fortsätter att växa explosionsartat. Det innebär inte att Kina tar över världen men deras inflytande kommer att öka på USA:s och Europas bekostnad. Detsamma med länder som Indien och Brasilien som är på stark frammarsch.

Men en sak är helt klar. Krisen visar det omöjliga i att 17 länder har en gemensam valuta men frihet att föra sin egen ekonomiska politik. Det fungerar bara om alla håller sig stenhårt till reglerna och inte fuskar. Tyvärr är de flesta länder inte så ädla. Det är bara två länder som inte brutit mot eurozonens förbud att ha budgettunderskott som överstiger tre procent.

Om Grekland verkligen genomför de tuffa sparåtgärderna och reformera sin ekonomi, exempelvis ser till att folk betalar sin skatt, så kommer det att hjälpa. Om det sedan räcker är en annan sak. Fördelen för Grekland om man lämnar euron är att man kan devalvera och på det sättet snabba på processen.

Kan en vanlig arbetare och svensk medboragare påverka någon minsta del av det som beslutas i EU och om Euron? Eftersom Sverige inte är med i euron är det lite vi kan göra för att påverka. Inte ens Sveriges statsminister har särskilt mycket att säga till om i det här läget. Och ändå påverkas vi kraftigt av det som händer. Sjunker eurons värde så borde kronan stärkas.

Men om det blir så i praktiken vet ingen, eftersom ingen kan förutsäga hur marknaden reagerar ifall Grekland lämnar euron. Osäkerheten är mycket stor.

En majoritet av grekerna vill ha kvar euron, enligt opinionsundersökningarna. De har att välja mellan två onda ting. Ett tips är att de väljer det minst onda och säger ja till euron. Ett nej innehåller många osäkra faktorer, där effekterna av en statsbankrutt är en. ¨

Plus att Grekland blir åter ett b-land i Europa. Det vill antagligen inte grekerna.
Eurosamarbetet har blivit precis så illa som motståndarna (som häcklats av experter) hävdat, eller till och med värre. Innebär det att inte lita på sk ekonomiska experter?

Det är så att problemet med euron har varit, att från först ha drivits av ekonomiska motiv i slutändan bli ett politiskt projekt. Ledarna drömde om EU som en stormakt på världsarenan.

Då valde man att lyssna till experter som sa att euron var ofarlig, bara alla följde reglerna. Men man satte aldrig upp ett skyddsnät ifall länderna skulle börja bryta mot reglerna. Och så gick det som det gick.

Portugal och Irland har fått räddningspaket. Folket har accepterat kraftiga nedskärningar och ekonomierna verkar vara på rätt väg. Då är nog Italien och Spanien en större huvudvärk. Båda är skuldsatta långt utöver skorstenen och deras låneräntor växer.

Samtidigt är deras ekonomier så stora, att de nästan är omöjliga för EU att rädda. Tvingas de bort från euron är risken uppenbar att hela valutan kollapsar.

Tvärtom tror jag att Papandreou insåg det omöjliga, att i praktiken genomdriva de hårda nedskärningarna såvida en majoritet av folket vägrat acceptera det, därför att de saknar krisinsikt.

Med sitt drag tvingar han kritikerna att strirra ner i avgrunden och själva bestämma sig för, vilket av två dåliga alternativ de vill välja. Det går inte att trolla bort sina skulder. Någon måste ju betala.

Antingen grekerna eller omvärlden. Med räddningspaketet blir det en kombination av de båda.

Om man menar Sverige så verkar det i nuläget helt uteslutet med en folkomröstning om EU. Majoriteten av svenskarna vill vara med, men inte i EMU, dvs euron. Man kan tro att inget land idag vill gå ur EU. Tvärtom finns det många som vill in. Och trots krisen finns ett antal som gärna vill ha euron.

Visst är det ett alternativ att bara låta Grekland falla. Argentina repade sig från sin statskonkurs i slutet av 1990-talet, det var till och med nödvändigt för dom för att få ordning på sin ekonomi... Men Argentina hade tur i och med att deras exportvaror samtidigt kraftigt ökade i pris.

Grekland har en väldigt liten export, så frågan är varifrån de ska få sina inkomster. Bäst för Grekland vore om grekerna i sitt hjärta begrep att nu är det dags att kavla upp ärmarna och sluta gnälla och skylla på andra.

Det är nu bara deras egen svett och arbete som kan få dom ur krisen.

Etiketter:

onsdag, november 02, 2011

Trots USA och svenska regeringens motstånd är äntligen Palestina medlem i Unesco

Blockaden av Gaza fortfarande i kraft


Tvärtemot vad många försöker få oss att tro är blockaden av Gaza fortfarande i högsta grad i kraft. Visserligen kommer det in mer konsumtionsvaror än förut, men antalet lastbilar som passerar gränsen är bara en fjärdedel av de som fick passera före blockadens början 2007. Gränsposteringarna är dessutom stängda en tredjedel av tiden.

Enligt det Palestinska Centret för Mänskliga Rättigheter (PCHR) levererades under augusti månad 94,7 ton gas till hushållens köksspisar, vilket representerar 47,3% av behovet. Hälften av matlagningen får alltså ske på annat sätt, eller inte alls. Av konstruktionsmateriel som cement släpps bara 5% av det som behövs in vilket gör att nästan ingenting av allt det som förstörts av den israeliska armén kunnat återuppbyggas. Människor bor fortfarande under primitiva förhållanden i ruinerna av sina tidigare hem. El- och vattenförsörjningen fungerar bara sporadiskt, avloppsvattnet släpps ut orenat.

Av de personer som behöver medicinsk behandling utanför Gaza släpps bara 36% igenom avspärrningen. Människor dör i tysthet av utebliven vård. Omkring 700 palestinier från Gaza som sitter fängslade i Israel har nu i över 4 år förvägrats besök av sina anhöriga. Även den egyptiska militärregimen, som under stort spektakel aviserat avsikten att öppna sin gräns till Gaza, håller tvärtemot sina löften gränsen mer stängd än öppen för personer och varor.

Det fantastiska är att detta kan få fortsätta. Att dessa människoplågare får hålla på. Att EU, och Sverige, häpnadsväckande nog tagit på sig ansvaret att för Israels räkning – bland annat genom att stoppa hjälpkonvojen Ship to Gaza - se till att blockaden av Gaza fortsätter med full kraft.

Och detta utan större protester. Varför är det så? Varför vill vi svenskar se ett nytt Warszawa-ghetto byggas upp mitt framför våra ögon? Vad tror vi, och hoppas, kommer att hända den dag palestinierna på allvar tröttnat på att leva instängda?Gunnar Olofsson Ordförande i Göteborgs Palestinagrupp
tel 070-2050647

Etiketter:

USAs kris får stora demon till svar

Etiketter: