söndag, januari 15, 2012

Åter om den starkes överlevnad - Brzezinski om Ryssland


Azeri Press Agency 4 jan 2012
Zbigniew Brzezinski: Amerikas nedgång kommer också att påverka Södra Kaukasus
av Habil Suleymanzadeh


Baku: Nedgången för Amerikas globala företräde kommer också påverka Kaukasus, sa Usas presidents förre nationelle säkerhetsrådgivare, Zbigniew Brzezinski till nyhetsmedia.

Enligt vad en artikel i 'Foreign Policy' skriver, skulle Kina, Ryssland och andra regionala makter kunna dra fördel av en nedgång i Usas finanser och politiska inflytande. 'Med nedgången av Amerikas globala företräde kommer svagare länder att bli mer mottagliga för hur självsäkra länder påverkar större regionala makter.

Indien och Kina är på uppåtgående, 'Ryssland alltmer imperialistiskt sinnad' och Mellanöstern 'alltmer instabilt'. Möjligheten för en regional konflikt i frånvaro av ett internationellt aktivt Amerika är en realitet. Var beredd på en global verklighet karaktäriserad av den starkes överlevnad'.

Brzezinski namngav åtta svaga länder, som kommer att drabbas i samband med en nedgång i Usa - och Georgien är den första av dessa. 'En amerikansk nedgång skulle göra denna lilla kaukasiska stat sårbar gentemot ett ryskt politiskt hot och militär aggression', säger han.

Förenta Staterna har försett Georgien med $3 miljarder i hjälp alltsedan år 1991 - varav $1 miljard sedan kriget med Ryssland år 2008. Den amerikanska nedgången sätter nya gränser för Usas möjligheter,och rör av sig själv upp ryska känslor om att kunna återvinna den tidigare inflytelsesfären'.

'Rysk dominans av södra energikorridoren till Europa kan möjligen leda till en större påtryckning mot Europa att ta till sig Moskvas politiska agenda; som en dominoeffekt gentemot Azerbaijan', sa Brzezinski.övers IT

Etiketter: