onsdag, januari 25, 2012


'Indien köper iransk olja för guld, inte dollar' Press TV 24.01.2012
Indien har gått med på att betala det pris på råoljan man importerar från Iran i guld, vilket gör det till det första land som lämnar Usa dollarn för att köpa in den iranska oljan.

Enligt en rapport publicerad av DEBKAfile nyhetswebbsida, har icke namngivna källor betonat att Kina också förväntas följa efter.

Indien och Kina tar ut omkring en miljon fat om dagen, eller 40 procent av Irans totala export på 2.5 miljoner fat per dag och dessa båda äger väldiga guldreserver.

Rapporten tillade, att genom att handla i guld, låter New Delhi och Peking Teheran komma förbi den inledda frysning av dess CentralBanks tillgångar och det oljeembargo som EUs utrikesministrar kommit överens om införa den 23 januari.

EU köper i dagens läge runt 20 procent av Irans oljeexport. Å andra sidan säger experter, att de väldiga summor som är inblandade i dessa transaktioner väntas öka guldpriset och pressa ner dollarn värde på världsmarknaden.

“En indisk delegation besökte i förra veckan Teheran för att diskutera betalnings-möjligheter inför de nya sanktionerna. De båda sidorna rapporteras ha gått med på den betalning för försåld olja som delvis skulle betalas i yen och delvis i rupees. Övergången till guld var höljd i dunkel”, förklarade rapporten.

Indien är Irans näst största kund efter Kina, och inhandlar runt USD 12-miljarder-per-år i värde av Irans råolja, eller omkring 12 procent av dess konsumtion.

Delhi ska genomföra sina transaktioner, sa rapporten, genom två statsägda banker: den Calcutta-baserade UCO Bank, vars styrelse består av den indiska regeringen, Reserve Bank of Indias representanter och Halk Bankasi (Peoples Bank) – Turkiets sjunde största bank som regeringen äger.

Usas president Barack Obama signerade en lag den 31 december 2011, med nya sanctioner som söker straffa andra länder för import av Irans olja eller utföra transaktioner med Islamska Republikens CentralBank.

Utländska ministrar inom den Europeiska Unionen införde också sanktioner mot Irans oljeimport för landets fredliga kärnenergiprogram under sitt måndagsmöte i Bryssel.

Sanktionerna involverar ett omedelbart emargo på alla nya oljekontrakt med Iran och en frysning inom Eu av landets Centralbanks tillgångar. Teheran har varnat att embargot kommer få negativa konsekvenser, som höjda oljepriser.

http://presstv.com/detail/222857.html

--------
Då oljepriserna stiger av Iron_Clay 24.01.2012

'Indien ska köpa Irans olja för guld inte dollar'
Kina och Indien kunde lätt handla med guld och sälja det till andra. I vilket fall måste all denna olja komma från och till någonstans och detta är en krigszon.
----
'Indien köper Irans olja i guld inte i dollar'

Indien har kommit överens om att betala oljan man importerar från Iran i guld, vilket blir det första land som går ifrån USA dollarn för inköp av iransk olja.

Enligt rapporten publicerad av DEBKAfiles nyhetswebbsida, har icke nämnda källor betonat att Kina också förväntas ingå.

Indien och Kina behöver omkring en miljon fat om dagen(bpd), elle 40 procent av Irans totala export på 2.5 miljoner fat och bägge har väldiga guldreserver.

Rapporten tillade att genom handel i guld kan New Delhi och Peking låta Teheran komma förbi frysningen av dess Central Banks tillgångar och oljeembargot som den Europeiska Unionens utrikesministrar gått med på att införa måndag 23 jan.

Eu köper för närvarande omkring 20 procent av Irans oljeexport.

Å andra sidan säger experter att de väldiga summor som är involverade i dessa transaktioner väntas blåsa upp priset på guld och hålla nere värdet på dollarn på världsmarknaden.

“En indisk delegation besökte Teheran i förra veckan för att diskutera betalnings-förslag med tanke på nya sanktioner. De båda sidorna rapporteras ha gått med på att betalningen för oljan skulle bli delvis i yen och delvis i rupees.

Övergången till guld hade hållits i skymundan”, förklarade rapporten.

Indien är Irans näst största oljekund efter Kina, och man säljer dit för runt USD 12-miljarder-per-år av Irans råolja, eller omkring 12 procent av dess konsumtion.

Delhi ska utföra sina transaktioner, enligt rapporten, genom två statsägda banker: den Calcutta-baserade UCO Bank, vars styrelse av direktörer består av indiska regeringen, Indiens ReserveBank representanter och HalkBankasi (FolkBanken) – Turkiets sjunde största bank vilken ägs av regeringen.

USAs president Barack Obama har den 31 december 2011 godkänt en lag med nya sanktioner, som försöker straffa andra länder för import av olja från Iran eller planerar införa sanktioner mot Islamiska Republikens CentralBank.

Europeiska Unionens utrikesministrar har också infört sanktioner mot Irans olje-import för landets fredliga kärnenergiprogram, under sitt måndagsmöte i Bryssel.

Sanktionerna har infört ett omedelbart förbud mot alla nya oljekontrakt med Iran och en frysning av tillgångarna i landets CentralBank inom EU. Teheran varnade för att embargot kunde få negativa konsekvenser, till exempel ökade oljepriser.


övers I.T

Etiketter: