tisdag, januari 03, 2012

Kriget i Irak är ännu inte över


av Joyce Wagner IrakVeteraner Mot Krig

2 jan 2012Nyss var media fyllt av meddelanden om att kriget i Irak äntligen avslutats. Men krig utkämpas inte enbart av värvade fotsoldater, utan i huvudsak också av företag, legotrupper och fjärrstyrda farkoster, som man tror leder till ett slut?


Som soldater och veteraner har vi ända sedan vår organisations bildande oupphörligt arbetat med att sätta press på militär och regering för att få ett slut på kriget och ockupationen av Irak.

Det irakiska folkets motstånd tillsammans med Usa-veteraners och allmänhetens röst, har till slut fått den amerikanska regeringen att fullfölja den överenskommelse som utformats i dess egen och Iraks 'Status Of Forces Agreement'(SOFA).

Det kräver ett tillbakadragande av alla trupper fram till slutet av året. Detta har man inte nått upp till, såvida man inte hade valt den rätta politiken. Detta är vad vi hr gjort, eftersom vi gjorde våra röster omöjliga att bortse ifrån.

Men arbetet är ändå långt ifrån över.

Trots att det här är en viktig och betydelsefull milstolpe,innebär detta att dra bort trupper från Irak inte nödvändigtvis slutet på ockupationen. Ännu är de amerikanska fotspåren tunga i form av kontrakterade företag med anställda vid namn av "tredjelands nationalitet" och legotrupper utan ansvar, översikt eller öppenhet.

Den irakiska motståndsrörelsen förbereder det man kallar 'ockupationens andra ansikte'. Enligt ett uttalande från Uday al-Zaidi innehåller det strukturer som Usa infört i stil med sekteristiskt styrelseskick och en konstitution som håller på att förorsaka splittring.

Hundratusentals irakier har blivit dödade, familjer har splittrats, förflyttats och tvingats i exil runt hela världen. Vi stöder det irakiska folkets självbestämmande och kommer fortsätta att arbeta för målet att gottgöra detta folk, som så djupt har drabbas av kriget med sina efterverkningar.

President Obama vände sig nyligen till Fort Braggs soldater och tackade då deras familjer för att ha burit krigets bördor, och gav till soldaterna uttryck för att deras fallna kamraters minnen kommer att leva vidare i parader och minneshögtider.

Under tiden har över 4000 amerikanska soldater dödats och många fler lever nu med fysiska och osynliga skador, sådana som posttraumatisk stress, militärt sexuellt trauma och större depressiv stress. Trupper får leva med odiagnoserade traumatiska hjärnskador, många av dem utan att på månader upptäckas eller till och med år.

Istället för att få behandling efter att man återvänt, får många soldater order om att bli förlagda till Afghanistan, även om en del av dom blivit kvar i krigets Irak.

Om det nu är så att denna nation verkligen vill hedra sina veteraner, måste vi också få landet att hedra vår rätt till läkning.övers Ingrid Ternert

Etiketter: